ปฏิทินการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ (ไตรมาสที่1-3)

ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ไตรมาสแรก
ด้วย ปฏิทินการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ (ไตรมาสที่1-3) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พัฒนาการของทารก
ในครรภ์ พร้อมเคล็ดลับโภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาการที่ดีของทารกในครรภ์ที่เหมาะสม
กับอายุครรภ์ในแต่ละสัปดาห์

ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์
ตั้งแต่การตั้งครรภ์ไตรมาสแรกด้วย ปฏิทินการตั้งครรภ์
40 สัปดาห์ (ไตรมาสที่1-3) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์ พร้อมเคล็ดลับโภชนาการคุณแม่ตั้งครรภ์
เพื่อพัฒนาการที่ดีของทารกในครรภ์ที่เหมาะสมกับ
อายุครรภ์ในแต่ละสัปดาห์

แชร์ได้เลย
โปรแกรมตัวช่วยสำหรับคุณแม่
pregnancy_calendar_other1 pregnancy_calendar_other1_mb
โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก เช็กวันไข่ตก

เช็กวันไข่ตก โปรแกรมคํานวณวันไข่ตก ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ โดยเช็กรอบการมีประจำเดือน 
ดูวันที่มีโอกาสตกไข่และตั้งครรภ์ได้สูงสุด

pregnancy_calendar_other2 pregnancy_calendar_other2_mb
โปรแกรมคํานวณอายุครรภ์ คำนวณวันครบกำหนดคลอด

โปรแกรมช่วยคำนวณอายุครรภ์และวันที่คาดว่าจะถือกำเนิด
ของลูกน้อยของคุณได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการกำหนด
วันคลอดที่แม่นยำยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ
pregnancy_calendar_article1.png pregnancy_calendar_article1_mb.png
1,000 ชื่อจริงมงคลตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก
pregnancy_calendar_article2.png pregnancy_calendar_article2_mb.png
คุณแม่ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง
ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน ผ่าคลอด
บ่อยอันตรายไหม
pregnancy_calendar_article3.png pregnancy_calendar_article3_mb.png
ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด
เดือน กันยายน 2567
วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก