นมผงเด็ก นมสูตร 3 และนม UHT นมสำหรับเด็กและคุณแม่ตั้งครรภ์

นมผงเด็ก S-26 GOLD 3, S-26 GOLD PRO-C 3 นมผงเด็กสูตร 3 และนมยูเอชที สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป 
นมสำหรับเด็กและนมผงเด็กจาก S-26 สูตร 3 มีสารอาหารที่หลากหลายสำหรับลูกน้อย สฟิงโกไมอีลิน ดีเอชเอ 2’-FL และ บี แล็กทิส เพื่อการเจริญเติบโตของลูก 

นมผงเด็ก เอส-26 โกลด์ สูตร 3​

นมผงเด็กรสจืด นมผงเด็ก S-26 Gold 3 มีสฟิงโกไมอีลินเพิ่มขึ้น สารอาหารหลากหลาย 

และ S-26 Gold Pro-C 3 สูตรที่เพิ่ม  สฟิงโกไมอีลินและ บี แล็กทิส

S26 Gold Pro-C 3 สูตรเหนือกว่าเดิมไปอีกขั้นด้วยสฟิงโกไมอีลินและบีแล็กทิส

นมผงเด็ก S-26 Gold Pro-C 3

นมผง S26 Gold 3 สูตรที่มีสฟิงโกไมอีลิน เพิ่มขึ้น 25%

นมผงเด็ก S-26 Gold 3

นมสำหรับเด็ก เอส-26 โกลด์ ยูเอชที​

นมยูเอชทีรสจืด นมสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป นม S-26 Gold Pro UHT และ นม S-26 Gold UHT มีสารอาหาร สฟิงโกไมอีลิน,

 DHA, โอเมก้า 3, 6, 9, โคลีน และลูทีน 
นมกล่อง นมสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว

นมผงเด็ก เอส-26 โปรเกรส และ นมยูเอชที

นมผงเด็กรสจืด นมสำหรับเด็ก มี DHA เพิ่มขึ้น 2 เท่า และโอเมก้า 3 ให้คุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

S26 progress สีม่วง ผลิตภัณฑ์นม รสจืด สำหรับเด็ก มี DHA เพิ่มขึ้น 2 เท่า

นมผงเด็ก S-26 Progress