เรื่องน่ารู้

พัฒนาการเด็ก 3 เดือน สิ่งที่พ่อแม่ควรใส่ใจ

ลูกโตได้ 3 เดือนแล้ว นี่คือพัฒนาการเดือนแรกที่พ่อแม่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อเข้าวัย 3 เดือนนี้เด็กส่วนใหญ่มักเริ่มรู้และเข้าใจว่า คุณคือคนพิเศษ คนที่มาให้เห็นบ่อยๆ หรือแม้แต่เริ่มตอบสนองกับเสียงเรียกของคุณมากขึ้น เริ่มจับต้อง สัมผัสกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น

อ่านต่อ