S-26 Gold Pro

คัดสรรสารอาหารเพื่อลูกรัก

S-26 Gold Pro - สารอาหารจากสฟิงโกไมอีลิน
โอเมก้า 3   105 มก.
โอเมก้า 6   675 มก.
โอเมก้า 9   1,575 มก.
* เมื่อเทียบกับ S-26 Gold UHT
S-26 Gold Pro - High vitamin B12

วิตามินบี12สูง
วิตามินบี12 มีส่วนช่วยในการทำงาน ตามปกติของระบบประสาทและสมอง

S-26 Gold Pro - Alpha Lactalbumin

มีแอลฟา-แล็คตัลบูมิน
330 มก.

S-26 Gold Pro - Lutein

ลูทีน 34 มก.

S-26 Gold Pro - Choline

โคลีน 12 มก.

S-26 Gold Pro - High vitamin C

วิตามินซี 
มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปรกติ ของระบบภูมิคุ้มกัน

โภชนาการที่ดีเพื่อลูก
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ฆอ.2316/2566
ฆอ.2316/2566
S-26 Gold Pro - สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์