• Brain Development slide 1

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก

เสริมสร้างพัฒนาการสมองลูกน้อย

สมองของลูกน้อยนั้นมีการพัฒนาการตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์คุณแม่ เราสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการสมองของลูก โดยเริ่มจากการให้นมแม่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เสริมอาหารที่มีประโยชน์ตามช่วงวัย ให้ลูกน้อยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการเล่นกับลูก ทำกิจกรรมที่ดีต่อพัฒนาการ ลดเวลาการดูจอมือถือ ทีวี ให้ลูกเรียนรู้นอกบ้าน เพื่อให้พวกเขามีพัฒนาการเต็มศักยภาพตามช่วงวัย

บทความน่าสนใจ

บทความแนะนำ