คุณแม่ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน ผ่าคลอดบ่่อยอันตรายไหม

คุณแม่ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน ผ่าคลอดบ่อยอันตรายไหม

20.01.2024

ผ่าคลอด (Cesarean Section) คือการคลอดลูกด้วยวิธีการผ่าตัดตรงบริเวณหน้าท้อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แพทย์จะวินิจฉัยการคลอดด้วยวิธีผ่าคลอดให้กับคุณแม่นั้น มาจากการที่ไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้เอง เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคลอด เช่น ช่วงเชิงกรานของคุณแม่แคบ มีภาวะรกเกาะต่ำ มีภาวะครรภ์เป็นพิษ การตั้งครรภ์แฝด และทารกในครรภ์ไม่อยู่ในท่ากลับศีรษะที่พร้อมต่อการคลอดธรรมชาติ

headphones

PLAYING: คุณแม่ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน ผ่าคลอดบ่อยอันตรายไหม

อ่าน 5 นาที

 

สรุป

 • ผ่าคลอด C-Section คือการคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดตรงบริเวณหน้าท้อง เป็นการคลอดที่คุณแม่ไม่สามารถคลอดได้ด้วยวิธีธรรมชาติ
 • การคลอดลูกด้วยวิธีการผ่าคลอดไม่ควรเกิน 3 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่
 • การผ่าคลอดในครรภ์แรก คุณแม่สามารถคลอดธรรมชาติได้ในครรภ์ที่สอง แต่ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่เป็นสำคัญ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ดูแลครรภ์ ว่าคุณแม่สามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
 • คุณแม่ผ่าคลอด ควรเว้นจากการตั้งครรภ์ที่สองไปประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงพร้อมสมบูรณ์ในการตั้งครรภ์คุณภาพ

 

ในทางการแพทย์กำหนดไว้ว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถคลอดลูกด้วยวิธีการผ่าคลอดได้ แต่ไม่แนะนำให้เกิน 3 ครั้ง เนื่องจากการผ่าตัดคลอดลูกทุกครั้งจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในของคุณแม่อย่างกระเพาะปัสสาวะ ระบบทางเดินทางอาหารที่จะมีการเกิดพังผืดเป็นแผลเป็นขึ้นมา การเกิดพังผืดจากการผ่าตัดจะไปเกี่ยวรั้งเอาอวัยวะภายในให้เข้ามาอยู่ติดกับมดลูก และที่อันตรายคือมีความเสี่ยงมากที่จะผ่าตัดไปโดนอวัยวะข้างเคียง เมื่อมีการผ่าตัด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะผ่าตัดโดนอวัยวะข้างเคียงมากขึ้น

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ผ่าคลอดแต่ละครั้ง ร่างกายของคุณแม่ต้องเจอกับอะไรบ้าง

ปัจจุบันการคลอดลูกด้วยวิธีการผ่าคลอดมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่ทุกครั้งที่ผ่าคลอดก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายของคุณแม่ในหลายเรื่อง ได้แก่

 • มีภาวะแทรกซ้อนจากการบล็อกหลังผ่าคลอด
 • เสียเลือดปริมาณมากจากการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
 • เจ็บแผลหลังคลอดจากการผ่าตัดมาก
 • ผ่าตัดคลอดร่างกายจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าการคลอดธรรมชาติ
 • น้ำนมแม่มาช้า ลูกไม่สามารถกินนมแม่ได้ทันทีหลังคลอด

 

ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นจากการผ่าคลอดซ้ำหลายครั้ง

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์และมีการคลอดลูกด้วยวิธีผ่าคลอดซ้ำหลายครั้ง มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นกับร่างกาย ได้แก่

 • มดลูกแตก: คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ขณะที่แผลผ่าคลอดยังไม่หายดีจากครรภ์ก่อนหน้า หากมีการตั้งครรภ์ขึ้นก็มีความเสี่ยงมากที่มดลูกจะปริแตกออกมาได้ มดลูกแตกอันตรายถึงชีวิตทั้งกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
 • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าคลอด: อวัยวะข้างเคียงมดลูก คือกระเพาะปัสสาวะอาจได้รับบาดเจ็บจากการผ่าตัด
 • รกเกาะที่แผลมดลูก: การผ่าคลอดทำให้เกิดแผลขึ้นที่ผนังมดลูก ซึ่งมีความเสี่ยงที่รกจะไปเกาะที่แผลมดลูก เกิดภาวะรกเกาะติดแน่นได้ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
 • พังผืดในช่องท้อง: แผลที่เกิดขึ้นตรงมดลูก และผนังหน้าท้องที่มาจากการผ่าตัดคลอดในทุกการตั้งครรภ์จะทำให้มีการสร้างพังผืดขึ้นมา

 

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง พร้อมการดูแลสุขภาพหลังผ่าคลอด

 

ผ่าคลอดในครรภ์แรก การตั้งครรภ์ครั้งที่สอง สามารถคลอดธรรมชาติได้หรือไม่

ในคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องแรกหากคลอดลูกด้วยวิธีผ่าคลอด ในการตั้งครรภ์ครั้งที่สองสามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าสามารถคลอดได้หรือไม่ โดยแพทย์จะดูจากประวัติการคลอดในครรภ์แรกว่าด้วยสาเหตุใดจึงต้องผ่าคลอด

 

สำหรับคุณแม่คลอดธรรมชาติในครรภ์ที่สอง แพทย์จะต้องทราบก่อนว่าด้วยสาเหตุใดคุณแม่จึงผ่าคลอดในครรภ์ก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ทารกในครรภ์อยู่ในท่าที่ผิดปกติ หรือรกเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ ซึ่งในกรณีนี้ในครรภ์ที่สองคุณแม่สามารถคลอดธรรมชาติได้ แต่หากถ้าคุณแม่เคยผ่าคลอดในครรภ์ก่อนหน้าด้วยเหตุเพราะอุ้งเชิงกรานแคบ หรือทารกในครรภ์มีขนาดตัวใหญ่ ในครรภ์ที่สองนี้ก็อาจจะคลอดธรรมชาติได้ยาก และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากคุณแม่มีประวัติเคยเข้ารับการผ่าตัดมดลูก หรือผ่าคลอดมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง หรือทารกมีขนาดตัวใหญ่กว่าอุ้งเชิงกราน รวมทั้งคุณแม่มีการตั้งครรภ์ห่างกันไม่ถึง 1 ปี ก็มีความเสี่ยงในการคลอดด้วยเช่นกัน ดังนั้นส่วนมากแพทย์จึงไม่แนะนำให้คลอดธรรมชาติ หากคุณแม่เคยมีปัญหาตามข้างต้น

 

หากคุณแม่มีความต้องการที่อยากจะคลอดลูกในครรภ์ที่สองด้วยวิธีคลอดธรรมชาติ แนะนำให้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในเรื่องดังต่อไปนี้

 • คุณแม่ตั้งธงกับตัวเองก่อนว่าต้องการคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติ
 • ปรึกษาการตั้งครรภ์กับสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การดูแลโภชนาการระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกในครรภ์แข็งแรงและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 • การตั้งครรภ์ และการคลอด ควรอยู่ในการดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์

 

ผ่าคลอดท้องแรก ทำไมคุณหมอจึงแนะนำให้ผ่าคลอดในครั้งถัดไป

เพื่อความปลอดภัยกับทั้งตัวคุณแม่และทารกในครรภ์ หากครรภ์แรกคุณแม่ผ่าคลอด ต่อมาในครรภ์ที่สองคุณหมอจะพิจารณาให้คุณแม่ผ่าคลอด เพื่อป้องกันการเกิดมดลูกแตกจากการบีบตัวปวดท้องคลอด

 

ผ่าคลอด ควรมีลูกห่างกันกี่ปี จึงจะปลอดภัยที่สุด

คุณแม่ที่ผ่าคลอดหลังคลอด 6 สัปดาห์ยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากแผลผ่าตัดยังไม่หายดี เพื่อให้การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์ แนะนำคุณแม่ดูแลฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ คุณแม่ผ่าคลอดควรเว้นการตั้งครรภ์ครั้งใหม่ประมาณ 1-2 ปี

 

การดูแลสุขภาพร่างกายหลังผ่าคลอด

คุณแม่ผ่าคลอดกลับมามีร่างกายแข็งแรงฟื้นตัวได้เร็ว การปฏิบัติหลังคลอดสำคัญอย่างมาก คำแนะนำหลังผ่าคลอดตั้งแต่วันแรก ๆ ควรลุกเดินรอบเตียงในระยะทางเดินใกล้ เพื่อให้ลำไส้ทำงานได้ปกติ และป้องกันการเกิดอาการท้องอืด

 • นอนพักผ่อน: ร่างกายที่อ่อนเพลียจากการผ่าคลอดวันแรก ๆ คุณแม่ควรได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
 • โภชนาการ: หลังผ่าคลอดช่วง 1-2 วันแรก โรงพยาบาลจะให้คุณแม่เริ่มจากการจิบน้ำ และซุปใส และจะค่อย ๆ ได้ปรับมารับประทานเป็นข้าวต้มนิ่ม ๆ
 • น้ำคาวปลา: คุณแม่จะมีน้ำคาวปลาตั้งแต่วันแรกหลังคลอด และจะมีไปจนถึงประมาณ 2-3 สัปดาห์ น้ำคาวปลาจะมีมากในช่วงวันแรก ๆ หลังคลอด จากนั้นจะค่อย ๆ ลดปริมาณลงจนหมดไป เพื่อสุขอนามัยที่ดีควรเปลี่ยนผ้าอนามัย 2-3 แผ่นต่อวัน
 • แผลผ่าคลอด: แผลผ่าคลอดของคุณแม่ ควรระวังไม่ให้โดนน้ำ และควรสังเกตความผิดปกติ เช่น มีเลือดซึมออกมาจากแผล รอบแผลผ่าตัดมีบวม แดง ร้อน หากคุณแม่มีอาการผิดปกติเหล่านี้ควรกลับไปพบแพทย์ทันที

 

เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาการเรียนรู้ และสุขภาพที่แข็งแรง แนะนำคุณแม่ผ่าคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด มีสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองอย่างสฟิงโกไมอีลิน ดีเอชเอ และมีจุลินทรีย์สุขภาพ B. lactis ที่ช่วยเสริมสร้างให้ลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

อ้างอิง:

 • ตอบข้อสงสัย คลอดแบบไหนดี คลอดปกติ VS ผ่าคลอด, โรงพยาบาลนครธน
 • ผ่าคลอดกี่ครั้งถึงไม่อันตราย?...รวมเรื่องน่ารู้ก่อนเตรียมตัวผ่าคลอด, โรงพยาบาลพญาไท
 • ตอบข้อสงสัย คลอดแบบไหนดี คลอดปกติ VS ผ่าคลอด, โรงพยาบาลนครธน
 • อย่าปล่อยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ ต้องเผชิญกับภาวะ ”มดลูกแตก”ที่รุนแรงถึงชีวิต, โรงพยาบาลเปาโล
 • การผ่าตัดคลอดบุตร, โรงพยาบาลสินแพทย์
 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน หนึ่งปัญหาที่ทำให้การใช้ชีวิตสะดุด, โรงพยาบาลสมิติเวช
 • การคลอดแบบธรรมชาติหลังจากเคยผ่าคลอดมาแล้ว, โรงพยาบาลสมิติเวช
 • คำถามยอดฮิตที่คุณแม่ผ่าคลอดอยากรู้, โรงพยาบาลศิครินทร์
 • ข้อควรรู้หลังคลอดบุตร, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • การดูแลหลังคลอด แบบผ่าตัดทางหน้าท้อง, โรงพยาบาลสมิติเวช
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติ, โรงพยาบาลสมิติเวช

อ้างอิง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

บทความแนะนำ

คุณแม่ปวดท้องข้างขวา บอกอะไรบ้าง ปวดท้องแบบไหนต้องไปหาหมอ

คุณแม่ปวดท้องข้างขวา บอกอะไรบ้าง ปวดท้องแบบไหนต้องไปหาหมอ

ว่าที่คุณแม่ปวดท้องข้างขวา มีอาการปวดท้องน้อยหน่วง ๆ เกิดจากอะไร อาการแบบนี้เกิดกับคุณแม่ท้องทุกคนหรือไม่ คุณแม่มีอาการปวดท้องข้างขวา ควรดูแลตัวเองยังไง ไปดูกัน

คนท้องกินยาพาราได้ไหม ทำไมก่อนกินยาคนท้องต้องปรึกษาหมอทุกครั้ง

คนท้องกินยาพาราได้ไหม ทำไมก่อนกินยาคนท้องต้องปรึกษาหมอทุกครั้ง

คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการปวดหัว ปวดตัวและปวดหลังขณะตั้งครรภ์ อาการแบบนี้คนท้องกินยาพาราได้ไหม ทำไมก่อนกินยาแต่ละครั้งคนท้องต้องปรึกษาหมอทุกครั้งก่อนรับประทานยา

คุณแม่ปวดท้องข้างซ้าย บอกอะไรได้บ้าง ปวดท้องแบบไหนต้องไปหาหมอ

คุณแม่ปวดท้องข้างซ้าย บอกอะไรได้บ้าง ปวดท้องแบบไหนต้องไปหาหมอ

คุณแม่ปวดท้องข้างซ้าย มีอาการปวดท้องน้อยด้านซ้าย อาการแบบนี้เกิดกับคุณแม่ท้องทุกคนหรือไม่ คุณแม่มีอาการปวดท้องข้างซ้าย ควรดูแลตัวเองยังไง ไปดูกัน

พาหะธาลัสซีเมีย อันตรายไหม ทำไมควรตรวจธาลัสซีเมียก่อนแต่งงาน

พาหะธาลัสซีเมีย อันตรายไหม ทำไมควรตรวจธาลัสซีเมียก่อนแต่งงาน

พาหะธาลัสซีเมีย คืออะไร โรคธาลัสซีเมีย อันตรายไหม ทำไมควรตรวจหาธาลัสซีเมียก่อนแต่งงานและก่อนวางแผนตั้งครรภ์ ไปดูอาการโรคธาลัสซีเมียและวิธีการตรวจเบื้องต้น

คนท้องกินกาแฟได้ไหม ตั้งครรภ์แต่ติดกาแฟอันตรายหรือไม่ ทำอย่างไรดี

คนท้องกินกาแฟได้ไหม ท้องอยู่แต่ติดกาแฟอันตรายกับลูกหรือเปล่า

คนท้องกินกาแฟได้ไหม คุณแม่ท้องติดกาแฟมาก กินกาแฟช่วงตั้งครรภ์ได้ไหม จะเป็นอันตรายกับลูกในครรภ์หรือเปล่า ควรกินเท่าไหร่ถึงไม่อันตรายกับลูกน้อย

เช็กน้ำหนักทารกในครรภ์ ลูกน้ำหนักตัวเท่าไหร่ คุณแม่ควรรู้อะไรบ้าง

ตารางน้ำหนักทารกในครรภ์ น้ำหนักลูกในครรภ์ที่แม่ควรรู้

ตารางน้ำหนักทารกในครรภ์ น้ำหนักลูกในครรภ์ เรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ เพราะน้ำหนักทารกในครรภ์ ช่วยบอกถึงพัฒนาการตามวัยของลูกน้อยในท้องได้

ปากมดลูกเปิดมีอาการยังไง กระตุ้นปากมดลูกนานแค่ไหน กว่าจะคลอด

กระตุ้นปากมดลูก ปากมดลูกเปิดมีอาการยังไง นานแค่ไหนกว่าจะคลอด

เมื่อคุณแม่ใกล้คลอด ปากมดลูกจะเริ่มเปิดมากขึ้น อาการปากมดลูกเปิดเป็นยังไง คุณแม่ใกล้คลอดต้องกระตุ้นปากมดลูกไหม พร้อมอาการใกล้คลอดที่คุณแม่ควรรู้

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก