เนื้อหานี้สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
การลงทะเบียนฟรีและสงวนไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่

มีเรื่องมากมายให้ต้องเรียนรู้ ทุกพัฒนาการของลูกและการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนทำให้เกิดความสงสัย
สร้างความกังวล อยู่เสมอ

Digital Parenting Class

คือ คลาสเรียนออนไลน์ ที่จะช่วยให้คลาย
ความกังวล ตอบข้อสงสัย รวมทั้ง
มีคำแนะนำดีๆ ที่ใช้ได้จริงให้
ไม่ว่าคุณจะเป็น

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีและสงสัยว่าการ
ตั้งครรภ์นี้มีอะไรผิดปกติไหม หรือต้อง
เตรียมพร้อมอะไรบ้าง
คุณแม่มือใหม่ที่เต็มไปด้วยความกังวลและคำถามมากมายว่าอาการแบบไหนที่ลูกปกติดี พัฒนาการแบบนี้สมวัย หรือไม่ หรือแบบไหนที่ต้องพบแพทย์
คุณแม่ให้นม ที่มุ่งมั่นเต็มที่อยากมีน้ำนมคุณภาพดีและเพียงพอสำหรับลูก แต่ต้องเจอกับปัญหาที่น้ำนมมาช้าหรือน้ำนมมาน้อย

ว่าที่คุณแม่คนใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม

กัลยา โตใหญ่ดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
 
เรื่องต้องรู้ คู่มือแม่ท้อง

รศ.นพ. ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
ตรวจคัดกรองก่อนคลอดสำคัญ
รู้ทันภาวะเสี่ยง

รศ.พญ. สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์
 
อาหารสำหรับแม่ท้อง
ช่วยบำรุงสมองลูกในครรภ์
 
เคล็ดลับคุณแม่
ดูแลตัวเองก่อนคลอด
และหลังคลอด

ว่าที่คุณแม่คนใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม

รศ.นพ. ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
แม่ท้องสงสัย คลอดแบบไหนดี
คลอดปกติหรือผ่าคลอด

พญ. ธิศรา วีรสมัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
และเวชศาสตร์ครอบครัว
 
จริงหรือไม่ สมองของเด็กผ่าคลอด
พัฒนาช้ากว่าเด็กคลอดธรรมชาติ

กัลยา โตใหญ่ดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
 
How to คู่มือการดูแลลูกน้อย
แรกเกิด หัวจรดเท้า
 
เคล็ดลับสำหรับแม่
ให้นมลูก

ว่าที่คุณแม่คนใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม

พญ. สลักจิต ราษฏร์อาศัย

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 
รวมเทคนิคการดูแลลูก
วัยแรกเกิดถึง 1 ปี

พญ. สลักจิต ราษฏร์อาศัย

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 
ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องการขับถ่าย
และให้นมของลูกน้อย

รศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชทารกแรกเกิด
และปริกำเนิด และ ประธานชมรมเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
 
นมแม่มีมากกว่า ให้มากกว่า
ที่ตาเห็น

ศ.นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการและพฤติกรรม
 
พัฒนาการแบบไหนปกติ แบบไหน
ที่ต้องกังวล วิดีโอนี้มีคำตอบ