1000ชื่อจริงมงคลตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

1,000 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก อัพเดตปี 2024 (ปี 2567)

09.02.2021

เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีชื่อจริงมงคลถึง 1,000 ชื่อมาให้ทุกคนเลือกกันอย่างจุใจค่ะ โดยเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ชื่อของเด็กที่เกิดในแต่ละวันในสัปดาห์ ซึ่งจะเข้ามาเสริมสิริมงคลรอบด้านในชีวิตของน้อง ๆ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมพาเหรดชื่อมงคลกันเลยค่ะ

headphones

PLAYING: 1,000 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก อัพเดตปี 2024 (ปี 2567)

อ่าน 5 นาที

1,000 ชื่อจริงมงคล ตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

 

หากบ้านไหนกำลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ นอกจากการเตรียมของใช้และเสื้อผ้าให้เจ้าตัวน้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นการเตรียมตั้งชื่อลูกๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลกภายในไม่ช้านี้ค่ะ สำหรับหลักการตั้งชื่อลูกที่คุณพ่อคุณแม่จะคำนึงถึงความถูกต้องตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล กฎหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ปกครองควรตระหนักเลยก็คือการตั้งชื่อที่เป็นมงคลในตามหลักโหราศาสตร์ค่ะ เพราะการตั้งชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว นอกจากจะเป็นการเรียกชื่อแทนตัวบุคคลแล้ว ยังจะต้องส่งเสริมมงคลชีวิตในทุกๆ ด้านอีกด้วยค่ะ

 

GoodName

 

เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีชื่อจริงมงคลถึง 1,000 ชื่อมาให้ทุกคนเลือกกันอย่างจุใจค่ะ โดยเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ชื่อของเด็กที่เกิดในแต่ละวันในสัปดาห์ ซึ่งจะเข้ามาเสริมสิริมงคลรอบด้านในชีวิตของน้อง ๆ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมพาเหรดชื่อมงคลกันเลยค่ะ

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

1

กชมน

กด-ชะ-มน

มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

2

เกริกวิทย์

เกริก-วิด

ผู้มีความรู้ยิ่ง

3

เกวลิน

เก-วะ-ลิน

มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

4

ไกรวิชญ์

ไกร-วิด

นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

5

ขวัญจิรา

ขวัน-จิ-รา

มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

6

เขมินทร์

เข-มิน

มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

7

คณนาถ

คะ-นะ-นาด

ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

8

ครองขวัญ

ครอง-ขวัน

มีมิ่งขวัญ

9

คุณภัทร

คุน-นะ-พัด

เจริญด้วยความดี

10

คุณานนท์

คุ-นา-นน

มีคุณความดีมากมาย

11

จอมขวัญ

จอม-ขวัน

ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม

12

จักรดุลย์

จัก-กระ-ดุน

คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค

13

จารุพิชญ์

จา-รุ-พิด

นักปราชญ์ผู้สง่างาม

14

จิตติพัฒน์

จิด-ติ-พัด

เจริญด้วยความคิด ความฉลาด

15

เจตปรียา

เจด-ปรี-ยา

เป็นที่รักแห่งใจ

16

ฉันชนก

ฉัน-ชะ-นก

เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า

17

ฉันทิต

ฉัน-ทิด

มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

18

ชนกันต์

ชะ-นะ-กัน

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

19

ชนมน

ชะ-นะ-มน

ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน

20

ชนิตพล

ชะ-นิด-ตะ-พน

ให้เกิดพลัง

21

ชรินทร์ทิพย์

ชะ-ริน-ทิบ

ยอดเป็นดีวิเศษ

22

เชิญขวัญ

เชิน-ขวัน

ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว

23

ญาณพัฒน์

ยา-นะ-พัด

เจริญด้วยความรู้

24

ญาณิดา

ยา-นิ-ดา

มีความรู้

25

ฐานนันท์

ถา-นะ-นัน

ยินดีในฐานะ

26

ฐิตารีย์

ถิ-ตา-รี

มั่นคงและประเสริฐ

27

ฐิติวัฒน์

ถิ-ติ-วัด

เจริญและมีความมั่นคง

28

ฐีรวัฒน์

ถี-ระ-วัด

มีความเจริญตลอดไป

29

ณัชชนม์

นัด-ชน

มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์

30

ณัฏฐกิตติ์

นัด-ถะ-กิด

เกียรติของนักปราชญ์

31

ณัฐชยาน์

นัด-ถะ-ยา

นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง

32

ณัฐภูมินทร์

นัด-ถะ-พู-มิน

เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน

33

ณิขนันทน์

นิด-ชะ-นัน

มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

34

ดนุนันท์

ดะ-นุ-นัน

มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

35

ดรัณภพ

ดะ-รัน-พบ

ข้ามความทุกข์ในโลกได้

36

ดารินทร์

ดา-ริน

ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

37

ตุลธร

ตุน-ละ-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

38

เตชภณ

เต-ชะ-พน

พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ

39

เตวิช

เต-วิด

มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ

40

ถิรคุณ

ถิ-ระ-คุณ

มีคุณธรรมมั่นคง

41

ถิรมน

ถิ-ระ-มน

มีใจมั่นคง

42

ทัตธน

ทัด-ทน

ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

43

ทัตพิชา

ทัด-พิ-ชา

ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

44

ทินภัทร

ทิน-นะ-พัด

วันที่เป็นสิริมงคล

45

ทิพย์รัตน์

ทิบ-พะ-รัด

มีแก้วมณีเป็นทิพย์

46

ธนวิชญ์

ทะ-นะ-วิด

มีความรู้เรื่องทรัพย์

47

ธนัชพร

ทะ-นัด-ชะ-พอน

มีพรอันเกิดจากทรัพย์

48

ธมลวรรณ

ทะ-มน-วัน

มีผิวพรรณงาม

49

ธรรมปพน

ทำ-ปะ-พน

มีคุณธรรมบริสุทธิ์

50

ธัญธร

ทัน-ยะ-ทอน

ทรงไว้ซึ่งโชคดี

51

ธีร์วรา

ที-วะ-รา

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

52

นนท์ปวิธ

นน-ปะ-วิด

ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง

53

นรกมล

นอ-ระ-กะ-มน

เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

54

นฤชิต

นะ-รึ-ชิด

ผู้ชนะ

55

นวินดา

นะ-วิน-ดา

ความใหม่ ความสดชื่น

56

นิจจารีย์

นิด-จา-รี

ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ

57

นิพพิชฌน์

นิบ-พิด

ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

58

นิพิฐพนธ์

นิ-พิด-พน

มีความผูกพันมั่นคง

59

บุณยวีย์

บุน-ยะ-วี

ดีและกล้าหาญ

60

เบญญาภา

เบน-ยา-พา

รุ่งเรืองด้วยปัญญา

61

ปกรณ์เกียรติ

ปะ-กอน-เกียด

พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง

62

ปพนธีร์

ปะ-พน-ที

นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

63

ปภินวิทย์

ปะ-พิน-วิด

มีความรู้แตกฉาน

64

ประณยา

ประ-นะ-ยา

เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

65

ปรีณาพรรณ

ปรี-นา-พัน

มีผิวพรรณผุดผ่อง

66

ปิยพัทธ์

ปิ-ยะ-พัด

เป็นที่รักที่ผูกพัน

67

ปูริดา

ปู-ริ-ดา

สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม

68

ผดุงเดช

ผะ-ดุง-เดด

รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

69

ผริตา

ผะ-ริ-ตา

กว้างไพศาล แผ่ไปไกล

70

ฝนทิพย์

ฝน-ทิบ

หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ

71

พชรดนัย

พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน

ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร

72

พชรพล

พด-ชะ-ระ-พน

มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

73

พนธกร

พน-ทะ-กอน

สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

74

พนิตอนงค์

พะ-นิด-อะ-นง

กามเทพผู้เป็นที่รัก

75

พรกรัณย์

พอน-กะ-รัน

มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ

76

พลวรรธน์

พน-ละ-วัด

ความเจริญด้วยอำนาจ

77

พักตร์พริ้ง

พัก-พริ้ง

ผู้มีรูปใบหน้าโฉมงาม

78

พัฒน์นรี

พัด-นะ-รี

ความเจริญของหญิง

79

ภพนิพิฐ

พบ-พิ-นิด

ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก

80

ภวรัญชน์

พะ-วะ-รัน

ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก

81

ภัทรกันย์

พัด-ทระ-กัน

หญิงสาวผู้มีความดี

82

ภาณุวิชญ์

พา-นุ-วิด

นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์

83

ภิญญาพัชญ์

พิน-ยา-พัด

ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

84

ภีมวัจน์

พี-มะ-วัด

พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ

85

ภูริณัฐ

พู-ริ-นัด

นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง

86

มณฑกาญจน์

มน-ทะ-กาน

ทองคำที่น่าลุ่มหลง

87

มนพัทธ์

มะ-นะ-พัด

ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ

88

มานเมตต์

มาน-เมด

จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

89

เมธพนธ์

เม-ทะ-พน

ผูกพันด้วยปัญญา

90

ยลรดี

ยน-ระ-ดี

มองแล้วเกิดความดี

91

ยิ่งคุณ

ยิ่ง-คุน

มีคุณยิ่ง

92

รจิตพิชญ์

ระ-จิต-พิด

นักปราชญ์ผู้งดงาม

93

รชานนท์

ระ-ชา-นน

ยินดีในทรัพย์สมบัติ

94

รณพร

รน-นะ-พอน

มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

95

รติบดี

ระ-ติ-บอ-ดี

พระเจ้าแห่งความรัก

96

รัตนพล

รัด-ตะ-นะ-พน

มีกำลังอันประเสริฐ

97

ไรวินท์

ไร-วิน

ได้ทรัพย์ มีทรัพย์

98

ลัทธพรรณ

ลัด-ทะ-พัน

มีผิวพรรณงาม

99

ลัลน์ลลิต

ลัน-ละ-ลิด

สาวสวย

100

ล้อมเดช

ล้อม-เดช

พร้อมด้วยอำนาจ

101

วชิรวิทย์

วะ-ชิ-ระ-วิด

มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

102

วรดนัย

วอ-ระ-ดะ-ไน

ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

103

วรปรัชญ์

วอ-ระ-ปรัด

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

104

วรรณวนัช

วัน-วะ-นัด

ผิวพรรณเหมือนดอกบัว

105

วรัชยา

วะ-รัด-ชะ-ยา

มีชัยชนะอันประเสริฐ

106

วัณณุวรรธน์

วัน-นุ-วัด

ทางแห่งความเจริญ

107

วิชชาพร

วิ-ชา-พอน

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ความรู้อันประเสริฐ

108

วิธวิทย์

วิด-ทะ-วิด

ผู้ฉลาด

109

วิมพ์วิภา

วิม-วิ-พา

ผู้มีรูปโฉมงาม

110

วิมลรัตน์

วิ-มน-รัด

บริสุทธิ์ยิ่ง

111

วิวัฒน์ชัย

วิ-วัด-ไช

มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ

112

วิวิธวินท์

วิ-วิด-ทะ-วิน

ได้รับโอกาสและสิ่งดีๆ อยู่เสมอ

113

วีรวัฒน์

วี-ระ-วัด

ผู้เจริญด้วยความกล้า

114

วีรินทร์

วี-ริน

ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่

115

ไววิทย์

ไว-วิด

อำนาจ ความเจริญ

116

อชิรญา

อะ-ชิ-ระ-ยา

มีความรู้อันรวดเร็ว

117

อดิกันต์

อะ-ดิ-กัน

น่ารักยิ่ง

118

อติกานต์

อะ-ติ-กาน

เป็นที่รักยิ่ง

119

อติวัณณ์

อะ-ติ-วัน

การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

120

อติวิชญ์

อะ-ติ-วิด

นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

121

อธิปัตย์

อะ-ทิ-ปัด

ความเป็นใหญ่

122

อธิพันธ์

อะ-ทิ-พัน

ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

123

อธิวัฒน์

อะ-ทิ-วัด

ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

124

อนงค์รตี

อะ-นง-ระ-ตี

ความรักของกามเทพ

125

อนพัช

อะ-นะ-พัด

ผู้หาที่ติไม่ได้ ไร้ที่ติ

126

อนรรฆวี

อะ-นัก-คะ-วี

มีค่ามาก

127

อนวัทย์

อะ-นะ-วัด

ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ

128

อนันตพร

อะ-นัน-ตะ-พอน

ดีไม่มีที่สิ้นสุด

129

อนันยช

อะ-นัน-ยด

เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

130

อนุตตรีย์

อะ-นุด-ตะ-รี

ประเสริฐยิ่ง

131

อนุพนธ์

อะ-นุ-พน

เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง

132

อนุวรรธน์

อะ-นุ-วัด

ผู้ที่มีความเจริญตาม

133

อภินัทธ์

อะ-พิ-นัด

เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง

134

อภิวรรธน์

อะ-พิ-วัด

มีความเจริญยิ่ง

135

อมลณัฐ

อะ-มน-นัด

นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

136

อมลรดา

อะ-มน-ระ-ดา

ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์

137

อรกานต์

ออ-ระ-กาน

งามและน่ารัก

138

อรชพร

อะ-ระ-ชะ-พอน

บริสุทธิ์ยิ่ง

139

อรนลิน

ออน-นะ-ลิน

งามดังดอกบัว

140

อรพิชญ์

ออ-ระ-พิด

หญิงผู้เป็นปราชญ์

141

อรรจน์

อัด

ที่น่าเคารพบูชา

142

อรรถวิทย์

อัด-ถะ-วิด

ผู้รู้หลักการ

143

อริย์ธัช

อะ-ริ-ทัด

ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

144

อวัช

อะ-วัด

ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

 

1000ชื่อจริงมงคลตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

145

กนต์ธร

กน-ทอน

ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

146

กมลนัทธ์

กะ-มน-นัด

เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

147

กมลพรรณ

กะ-มน-พัน

ผิวพรรณดุจดอกบัว

148

กรชวัล

กอน-ชะ-วัน

รุ่งเรืองด้วยรัศมี

149

กฤตพจน์

กริด-ตะ-พด

ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

150

กัญจน์อมล

กัน-อะ-มน

ทองบริสุทธิ์

151

ก่อฤกษ์

ก่อ-เริก

ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

152

ก้องภพ

ก้อง-พบ

มีชื่อเสียงก้องโลก

153

ขนบพร

ขะ-หนบ-พอน

แบบแผนที่ประเสริฐ

154

ขวัญหทัย

ขวัน-หะ-ไท

ขวัญใจ

155

คณพศ

คะ-นะ-พด

มีอำนาจในหมู่คณะ

156

คมธรรม

คม-ทำ

ธรรมะที่เฉียบแหลม

157

คมสันต์

คม-สัน

ความสงบอันลึกซึ้ง

158

จรณ์

จอน

ความประพฤติดี

159

จรรยมณฑน์

จัน-ยะ-มน

ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ

160

จรัสพงศ์

จะ-หรัด-พง

ตระกูลที่รุ่งเรือง

161

จักรชัย

จัก-ไช

จักแห่งชัยชนะ

162

ฉันทพัฒน์

ฉัน-ทะ-พัด

เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ

163

ฉันหทัย

ฉัน-หะ-ไท

ดุจดังดวงใจ

164

ชนสรณ์

ชะ-นะ-สอน

เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย

165

ชนัดพล

ชะ-นัด-พน

เป็นกำลังของหมู่ชน

166

ชนันธร

ชะ-นัน-ทอน

ค้ำจุนคน

167

ชยณัฐ

ชะ-ยะ-นัด

ชัยชนะของนักปราชญ์

168

ชยันต์

ชะ-ยัน

ผู้ชนะ

169

ชวกร

ชะ-วะ-กอน

ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

170

ชวัลกร

ชะ-วัน-กอน

ผู้มีเชาวน์

171

ชวัลลักษณ์

ชะ-วัน-ลัก

มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม

172

ชัยยศ

ไช-ยด

มีชัยชนะและยศ

173

ฐปนนท์

ถะ-ปะ-นน

มีความพอใจที่ตั้งมั่น

174

ฐปนัท

ถะ-ปะ-นัด

ผู้ให้การดำรงมั่น

175

ณฐพงศ์

นะ-ถะ-พง

เชื้อสายของนักปราชญ์

176

ณภัทร

นะ-พัด

ดีงามด้วยความรู้

177

ณหทัย

นะ-หะ-ไท

หัวใจแห่งความรู้

178

ณัชพล

นัด-ชะ-พน

มีพลังของนักปราชญ์

179

ณัฏฐพรรณ

นัด-ถะ-พัน

ผิวพรรณของนักปราชญ์

180

ณัฐปพน

นัด-ปะ-พน

นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

181

ณัฐพงศ์

นัด-ถะ-พง

ตระกูลที่มีความรู้ดี

182

ณัฐพัชร์

นัด-ถะ-พัด

มีความรู้ดุจเพชร

183

ดนตร์

ดน

เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง

184

ดลพร

ดน-ละ-พอน

บันดาลพร

185

ตรัณ

ตะ-รัน

การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น

186

ถลัชนันท์

ถะ-ลัด-ชะ-นัน

เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน

187

ทรงอัปสร

ซง-อับ-สอน

รูปร่างดุจนางฟ้า

188

ทักษพร

ทัก-สะ-พอน

ผู้ฉลาดและประเสริฐ

189

ทักษ์ดนัย

ทัก-ดะ-ไน

บุตรชายผู้ฉลาด

190

ทัตพงศ์

ทัด-พง

ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล

191

ทัตสรวง

ทัด-สวง

สวรรค์ประทานมา

192

ทัศน์พล

ทัด-สะ-พน

ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง

193

ธนชัย

ทะ-นะ-ไช

ชนะด้วยทรัพย์

194

ธมน

ทะ-มน

สวย

195

ธยศ

ทะ-ยด

มีความรู้เป็นยศ

196

ธรณ์ธันย์

ทอน-ทัน

ทรงไว้ซึ่งความโชคดี

197

ธรรมสรณ์

ทำ-มะ-สอน

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง

198

ธวัฒน์

ทะ-วัด

เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

199

ธวัลกร

ทะ-วัน-กอน

มีรัศมีนวลงาม

200

ธวัลหทัย

ทะ-วัน-หะ-ไท

มีใจบริสุทธิ์

201

ธัชธรรม

ทัด-ทำ

มีธรรมเป็นธงชัย

202

ธัญญรัตน์

ทัน-ยะ-รัด

รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

203

ธันยมัย

ทัน-ยะ-ไม

สำเร็จด้วยโชค เปี่ยมไปด้วยความมั่นคง

204

นงลักษณ์

นง-ลัก

นางผู้มีลักษณะดี

205

นนทพัทธ์

นน-ทะ-พัด

ผูกพันด้วยความสุข

206

นนทรมย์

นน-ทะ-รม

มีความเพลิดเพลินยินดี

207

นนทัช

นน-ทัด

เกิดมาเพื่อความบันเทิง

208

นพัตธร

นะ-พัด-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ๆ

209

นภัสกร

นะ-พัด-สะ-กอน

รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์

210

นรรัตน์

นอ-ระ-รัด

ผู้ประเสริฐ

211

นฤรงค์

นะ-รึ-รง

เป็นที่รักของคน

212

นลพรรณ

นน-ละ-พัน

มีผิวพรรณงามเหมือนดอกบัว

213

นัธทวัฒน์

นัด-ทะ-วัด

มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

214

นันทนัช

นัน-ทะ-นัด

เกิดมาเพื่อรับและมอบความสุข

215

บงกช

บง-กด

ดอกบัว

216

บรรณสรณ์

บัน-นะ-สอน

มีความรู้เป็นที่พึ่ง

217

บวรพจน์

บอ-วอน-พด

ถ้อยคำอันประเสริฐ

218

บัญญพนต์

บัน-ยะ-พน

ผู้มีปัญญา

219

ปกรณ์

ปะ-กอน

คัมภีร์

220

ปณชัย

ปะ-นะ-ไช

ชัยชนะในการค้าขาย

221

ปภัสสร

ปะ-พัด-สอน

แสงสว่าง

222

ปรมัตถ์

ปะ-ระ-มัด

ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

223

ปวัตน์

ปะ-วัด

ผู้บริสุทธิ์

224

ปัณณทัต

ปัน-นะ-ทัด

ผู้ให้ความรู้

225

ปัทมวรรณ

ปัด-ทะ-มะ-วัน

ผิวงามดั่งดอกบัว

226

ผรัณชัย

ผะ-รัน-ไช

มีชัยชนะโดยทั่วกัน

227

ฝนแก้ว

ฝน-แก้ว

หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า

228

พงศกร

พง-สะ-กอน

สร้างตระกูลวงศ์

229

พณณกร

พัน-นะ-กอน

มีผิวพรรณสวย

230

พบพร

พบ-พอน

ประสบกับสิ่งประเสริฐ

231

พรกรัณย์

พอน-กะ-รัน

มีการกระทำอันประเสริฐ

232

พรรณรมณ

พัน-ระ-มน

มีผิวพรรณน่ายินดี

233

พรลภัส

พอน-ละ-พัด

มีลาภอันประเสริฐ

234

พลพจน์

พน-พด

มีคำพูดเป็นพลัง

235

พลวัต

พน-ละ-วัด

ผู้มีพลัง

236

พลัฎฐ์

พะ-ลัด

ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

237

พัชรพรรณ

พัด-ชะ-ระ-พัน

งามดุจเพชร

238

พัทธดนย์

พัด-ทะ-ดน

บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

239

พัสกร

พัด-สะ-กอน

ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ

240

ภคนันท์

พะ-คะ-นัน

ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

241

ภพธร

พบ-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

242

ภรภัทร

พร-พัด

ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

243

ภัควลัญชญ์

พัก-วะ-ลัน

ลักษณะผู้มีโชค

244

มกรธวัช

มะ-กอน-ทะ-วัด

ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ

245

มนต์ณัฏ

มน-นัด

คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

246

มนต์ธัช

มน-ทัด

มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์

247

มนัสนันท์

มะ-นัด-สะ-นัน

มีใจสุขสำราญ

248

มัทนพร

มัด-ทะ-นะ-พอน

มีพรคือความรัก

249

ยชญ์

ยด

การให้เกียรติ

250

ยศพนธ์

ยด-สะ-พน

เกี่ยวข้องด้วยยศ

251

ยศพัฒน์

ยด-สะ-พัด

เจริญด้วยยศ

252

ยศวร

ยด-สะ-วอน

มียศอันประเสริฐ

253

รมณ

ระ-มน

ยินดี รื่นเริง ความสุข

254

ลักษณพร

ลัก-สะ-หนะ-พอน

ผู้มีลักษณะประเสริฐ

255

ลัทธพรรณ

ลัด-ทะ-พัน

มีผิวพรรณสวยงาม

256

วงศ์วรรธน์

วง-วัด

ตระกูลผู้เจริญ

257

วรกมล

วอ-ระ-กะ-มน

มีใจประเสริฐ

258

วรปรัชญ์

วอ-ระ-ปรัด

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

259

วรรณลภย์

วัน-ลบ

ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

260

วรวลัญช์

วอ-ระ-วะ-ลัน

ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

261

ศตนันท์

สะ-ตะ-นัน

มีความยินดีเปี่ยมล้น

262

ศรัณย์ภัทร

สะ-รัน-พัด

มีที่พึ่งที่ดีงาม

263

สกลวรรธน์

สะ-กน-วัด

พร้อมด้วยความเจริญ

264

สพล

สะ-พน

มีพลัง แข็งแรง

265

สรัลพร

สะ-รัน-พอน

ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

266

สัณหณัฐ

สัน-หะ-นัด

นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

267

สันต์ภพ

สัน-พบ

โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก

268

หทัยพันธน์

หะ-ไท-พัน

เป็นผู้ติดตราตรึงใจ

269

หรรษธร

หัน-สะ-ทอน

ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

270

หฤษฎ์

                หะ-ริด

น่าชื่นชมยินดี

270

อนัญพร

อะ-นัน-ยะ-พอน

ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า

272

อนันตชัย

อะ-นัน-ตะ-ไช

ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด

273

อรกช

ออ-ระ-กด

งามดุจดอกบัว

274

อรณัญช์

ออ-ระ-นัน

ไม่มีโทษ

275

อัครชัย

อัก-คะ-ระ-ชัย

มีชัยอันประเสริฐ

276

อัทธ์

                อัด

กาลเวลา

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคาร

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

277

จตุรพร

จะ-ตุ-ระ-พอน

พร 4 ประการ อันประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

278

จรรยพร

จัน-ยะ-พอน

มีความประพฤติดี ประเสริฐ

279

จรัสทิพย์

จะ-หรัด-ทิบ

เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง

280

จรัสรวี

จะ-หรัด-ระ-วี

สว่างไสวดุจพระอาทิตย์

281

จริญญา

จะ-ริน-ยา

มีความรู้เรื่องการเดินทาง

282

จริยา

จะ-ริ-ยา

กริยาเพียบพร้อม

283

จรูญ

จะ-รูน

รุ่งเรืองและงดงาม

284

จอมเดช

จอม-เดด

ผู้มีอำนาจสูงสุด

285

จันทภา

จัน-ทะ-พา

เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์

286

จันทร์จรี

จัน-จะ-รี

ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม

287

จารวี

จา-ระ-วี

ผู้งดงาม

288

จารุนันท์

จา-รุ-นัน

ผู้ยินดีในความงาม

289

จารุพิชญ์

จา-รุ-พิด

นักปราชญ์ผู้สง่างาม

290

จิณณทัต

จิน-นะ-ทัด

ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

291

จิณณ์

จิน

ประพฤติดีแล้ว

292

จิตรภาณุ

จิด-พา-นุ

มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์

293

จิรทีปต์

จิ-ระ-ทีบ

รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

294

จิรพัฒน์

จิ-ระ-พัด

ความเจริญรุ่งเรือง

295

จิรเมธ

จิ-ระ-เมด

มีความรู้ตลอดกาลนาน

296

จีรนันท์

จี-ระ-นัน

ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน

297

จุมพล

จุม-พน

ผู้เป็นใหญ่

298

เจตนิพัทธ์

เจด-นิ-พัด

มีความคิดมั่นคง

299

ฉัตรฤดี

ฉัด-รึ-ดี

ฉัตรแห่งความยินดี

300

ฉันทพัฒน์

ฉัน-ทะ-พัด

เจริญด้วยความพอใจ

301

ฉันท์สินี

ฉัน-สิ-นี

หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี

302

ชญานนท์

ชะ-ยา-นน

ยินดีในความรู้

303

ชญานิษฐ์

ชะ-ยา-นิด

มีความรู้น่าพึงพอใจ

304

ชนจันทร์

ชะ-นะ-จัน

ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน

305

ชนม์นิภา

ชน-นิ-พา

รักปานชีวิต

306

ชนัญชิดา

ชะ-นัน-ชิ-ดา

ผู้ชนะคนอื่น

307

ชนาธิป

ชะ-นา-ทิบ

ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

308

ชนาภัทร

ชะ-นา-พัด

คนดี คนเจริญ

309

ชนิตพล

ชะ-นิด-ตะ-พน

ให้เกิดพลัง

310

ชนิตร์นันท์

ชะ-นิด-นัน

แหล่งกำเนิดความยินดี

311

ชนุดม

ชะ-นุ-ดม

คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ

312

ชยณัฐ

ชะ-ยะ-นัด

ชัยชนะของนักปราชญ์

313

ชยพล

ชะ-ยะ-พน

มีพลังคือชัยชนะ

314

ชยานันท์

ชะ-ยา-นัน

ยินดีในชัยชนะ

315

ชยาวุธ

ชะ-ยา-วุด

มีชัยชนะเป็นอาวุธ

316

ชยุตม์

ชะ-ยุด

มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

317

ชลิตวรรณ

ชะ-ลิด-วัน

มีผิวพรรณผ่องใส

318

ชวัลวิทย์

ชะ-วัน-วิด

มีความรู้รุ่งเรือง

319

ชวินทร์

ชะ-วิน

มีเชาวน์เป็นใหญ่

320

ชัญญานุช

ชัน-ยา-นุด

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

321

ชีวาพร

ชี-วา-พอน

มีชีวิตอันประเสริฐ

322

ชื่นใจ

ชื่น-ใจ

จิตใจสดใสเบิกบาน

323

ชุติมณฑน์

ชุ-ติ-มน

มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

324

ไชยวัฒน์

ไช-ยะ-วัด

มีความเจริญอันประเสริฐ

325

ญาณวุฒิ

ยา-นะ-วุด

เจริญด้วยความรู้

326

ญาณศรณ์

ยา-นะ-สอน

มีความรู้เป็นที่พึ่ง

327

ญาณิน

ยา-นิน

ผู้มีความรู้

328

ฐปนัท

ถะ-ปะ-นัด

ผู้ให้การดำรงมั่น

329

ฐานพัฒน์

ถา-นะ-พัด

มีฐานะเจริญ

330

ฐานิฏฐ์

ถา-นิด

เป็นที่น่าพอใจ

331

ฐิตวัฒน์

ถิ-ตะ-วัด

มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว

332

ฐิติชญา

ถิ-ติ-ชะ-ยา

ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

333

ฐิตินันท์

ถิ-ติ-นัน

มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

334

ฐิติภรณ์

ถิ-ติ-พอน

การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน

335

ฐิติวรดา

ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา

มีความประพฤติมั่นคง

336

ฐิติวัสส์

ถิ-ติ-วัด

ยืนยาวตลอดปี

337

ฐิรญา

ถิ-ระ-ยา

มีความรู้ยั่งยืน

338

ณฐพร

นะ-ถะ-พอน

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

339

ณฐิตา

นะ-ถิ-ตา

ดำรงอยู่ด้วยความรู้

340

ณพิชญ์

นะ-พิด

นักปราชญ์

341

ณัจฉรียา

นัด-ฉะ-รี-ยา

ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

342

ณัชชนม์

นัด-ชน

มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์

343

ณัฏฐชัย

นัด-ถะ-ไช

ความชนะของนักปราชญ์

344

ณัฏฐณิชา

นัด-ถะ-นิ-ชา

ฉลาดและบริสุทธิ์

345

ณัฏฐวี

นัด-ถะ-วี

ผู้มีความฉลาด

346

ณัฐชนน

นัด-ชะ-นน

เกิดมาเป็นนักปราชญ์

347

ณัฐชยาน์

นัด-ถะ-ยา

นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง

348

ณัฐนิช

นัด-ถะ-นิด

ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง

349

ณัฐพัชร์

นัด-ถะ-พัด

มีความรู้ดุจเพชร

350

ณัฐวดี

นัด-ถะ-วะ-ดี

หญิงสาวผู้มีความรู้

351

ณิชาภัทร

นิ-ชา-พัด

บริสุทธิ์และดีงาม

352

ดารินทร์

ดา-ริน

ดวงดาวอันยิ่งใหญ่

353

ดิษย์

ดิด

เป็นมงคล

354

เดชาธร

เด-ชา-ทอน

ทรงไว้ซึ่งเดช

355

เด่นภูมิ

เด่น-พูม

มีภูมิดีเด่น

356

ตรีทิพยนิภา

ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา

เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

357

ติณณภพ

ติน-นะ-พบ

ผู้ข้ามภพได้

358

ตีรณา

ตี-ระ-นา

ผู้มีปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

359

ตุลยดา

ตุน-ยะ-ดา

ความเสมอภาค

360

เตชสิทธิ์

เต-ชะ-สิด

สำเร็จด้วยเดช

361

เตชินท์

เต-ชิน

เป็นใหญ่ด้วยเดช

362

ถาวรีย์

ถา-วะ-รี

ความมั่นคง

363

ถิรมน

ถิ-ระ-มน

มีใจมั่นคง

364

ถิรวิทย์

ถิ-ระ-วิด

มีความรู้มั่นคง

365

ถิรเจตน์

ถิ-ระ-เจด

มีเจตนามั่นคง

366

ทวีรัชต์

ทะ-วี-รัด

สมบัติมาก

367

ทัตพิชา

ทัด-พิ-ชา

ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้

368

ทัศน์พล

ทัด-สะ-พน

ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง

369

ทีปต์

ทีบ

รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

370

เทพทัต

เทพ-ทัด

ผู้ที่เทวดาประทานมา

371

ธนชัย

ทะ-นะ-ไช

ชนะด้วยทรัพย์

372

ธนทรัพย์

ทะ-นะ-ซับ

ทรัพย์สมบัติ

373

ธนัฏฐา

ทะ-นัด-ถา

ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

374

ธนารีย์

ทะ-นา-รี

มีทรัพย์อันประเสริฐ

375

ธนิวรรณ

ทะ-นิ-วัน

วรรณะแห่งความมั่งคง

376

ธมนันท์

ทะ-มะ-นัน

สวยเหมือนพระจันทร์

377

ธรณ์เทพ

ทอน-เทบ

ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน

378

ธรรมนิตย์

ทำ-มะ-นิด

มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้

379

ธรรมปพน

ทำ-ปะ-พน

มีคุณธรรมบริสุทธิ์

380

ธัญพิสิษฐ์

ทัน-พิ-สิด

โชคดีเป็นพิเศษ

381

ธัญวรัตน์

ทัน-วะ-รัด

มีโชคและประเสริฐสุด

382

ธาดา

ทา-ดา

ผู้สร้าง

383

ธาม

ทาม

ยศศักดิ์

384

ธิติสรณ์

ทิ-ติ-สอน

พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้

385

ธีธัช

ที-ทัด

มีปัญญาเป็นธงชัย

386

ธีรดนย์

ที-ระ-ดน

ลูกชายของผู้เป็นปราชญ์

387

ธีรพิชญ์

ที-ระ-พิด

นักปราชญ์

388

เธียรวิชญ์

เทียน-ระ-วิด

นักปราชญ์

389

นทีบดี

นะ-ที-บอ-ดี

เจ้าแห่งแม่น้ำ

390

นนทิวรรธน์

นน-ทิ-วัด

ยินดีในทรัพย์

391

นนท์ปวิธ

นน-ปะ-วิด

ผู้สร้างความสุข

392

นพนันท์

นบ-พะ-นัน

เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ

393

นพรดา

นบ-พะ-ระ-ดา

ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ

394

นภัสรพี

นะ-พัด-ระ-พี

พระอาทิตย์บนท้องฟ้า

395

นรวิชญ์

นอ-ระ-วิด

คนที่เป็นปราชญ์

396

นรเศรษฐ์

นอ-ระ-เสด

ผู้มีความมั่งคั่ง

397

นันท์นพิน

นัน-นะ-พิน

ผู้ที่มีความสุขอยู่เสมอ

398

นิจวรีย์

นิด-วะ-รี

ผู้ประเสริฐเสมอ

399

บวรพจน์

บอ-วอน-พด

ถ้อยคำอันประเสริฐ

400

บุณยวีร์

บุน-ยะ-วี

ดีและกล้าหาญ

401

ปรมาภรณ์

ปะ-ระ-มา-พอน

อาภรณ์ชั้นเลิศ

402

ปรวีร์

ปะ-ระ-วี

ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ

403

ประณัย

ประ-ไน

ความคุ้นเคยฉันมิตร

404

ปรเมศวร์

ปะ-ระ-เมด

ผู้เป็นใหญ่

405

ผริตา

ผะ-ริ-ตา

กว้างไพศาล แผ่ไปไกล

406

เผดิมชัย

ผะ-เดิม-ไช

เริ่มต้นด้วยความชนะ

407

พจณิชา

พด-นิ-ชา

มีคำพูดบริสุทธิ์

408

พชร

พด-ชะ-ระ

เพชร

409

ภิญญาพัชญ์

พิน-ยา-พัด

ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

410

ภูมิพัฒน์

พู-มิ-พัด

ผู้เจริญในแผ่นดิน

411

มนรดา

มน-ระ-ดา

มีใจยินดี

412

เมธพนธ์

เม-ทะ-พน

ผูกพันด้วยปัญญา

413

ยลรดี

ยน-ระ-ดี

มองแล้วเกิดความดี

414

ยศพัฒน์

ยด-สะ-พัด

เจริญด้วยยศ

415

รมิตา

ระ-มิ-ตา

ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

416

รัฏฐพิชญ์

รัด-ถะ-พิด

เมืองนักปราชญ์

417

ฤทธิธรรม

ริด-ทิ-ทำ

อำนาจแห่งพระธรรม

418

ลลิตา

ละ-ลิ-ตา

สวย มีเสน่ห์

419

ลัทธพล

ลัด-ทะ-พน

มีพลัง ทรงพลัง

420

วชิรวิทย์

วะ-ชิ-ระ-วิด

มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

421

วนัชพร

วะ-นัด-ชะ-พอน

ประเสริฐดุจดอกบัว

422

ศรัณพร

สะ-รัน-พอน

ที่พึ่งอันประเสริฐ

423

ศริตวรรธน์

สะ-ริด-วัด

บรรลุถึงความเจริญ

424

สมิทธ์

สะ-มิด

ความสำเร็จ

425

สลิลทิพย์

สะ-ลิน-ทิบ

น้ำทิพย์

426

หทัยพันธน์

หะ-ไท-พัน

ตรึงใจ

427

เหมวิทย์

เหม-มะ-วิด

ความรู้เหมือนทอง

428

อชิรญา

อะ-ชิ-ระ-ยา

มีญาณรู้อันรวดเร็ว

429

อธิพันธ์

อะ-ทิ-พัน

ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวัน

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

430

กณิกนันต์

กะ-นิก-นัน

ละเอียดยิ่ง

431

กนกอร

กะ-หนก-ออน

ผู้หญิงที่ดี

432

กมลนัทธ์

กะ-มน-นัด

เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

433

กรรวี

กอน-ระ-วี

รัศมีแห่งพระอาทิตย์

434

กฤตนัย

กริด-ตะ-ไน

ผู้มีนโยบายดี

435

กฤติพงศ์

กริด-ติ-พง

ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

436

กวินท์

กะ-วิน

จอมกวี

437

เขมทัต

เข-มะ-ทัด

ผู้ให้ความเกษม

438

เขมิสรา

เข-มิด-สะ-รา

ยอดแห่งความปลอดภัย

439

คณัสนันท์

คะ-นัด-สะ-นัน

เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

440

คุณานนต์

คุ-นา-นน

ผู้มีคุณความดี

441

ฐปนนท์

ถะ-ปะ-นน

มีความพอใจที่ตั้งมั่น

442

ฐปนีย์

ถะ-ปะ-นี

ผู้มีความตั้งมั่น

443

ณัฐกมล

นัด-กะ-มน

นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

444

ณิชนันทน์

นิด-ชะ-นัน

มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

445

ดรัลพร

ดะ-รัน-พอน

ทับทิมอันประเสริฐ

446

ดลฤทธิ์

ดน-ริด

บันดาลให้เกิดฤทธิ์

447

ดุลยา

ดุน-ละ-ยา

สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

448

เด่นภูมิ

เด่น-พูม

มีภูมิที่เด่นชัด

449

ตรัยคุณ

ไตร-คุณ

มีคุณสามประการ

450

ตวิษา

ตะ-วิ-สา

รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว

451

ตุลธร

ตุน-ละ-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

452

ไตรภพ

ไตร-พบ

สามโลก

453

ถิรมน

ถิ-ระ-มน

มีใจมั่นคง

454

ถิรวิทย์

ถิ-ระ-วิด

มีความรู้มั่นคง

455

ทรงอัปสร

ซง-อับ-สอน

รูปร่างดุจนางฟ้า

456

ทิฆัมพร

ทิ-คำ-พอน

ท้องฟ้า

457

ทิวัตถ์

ทิ-วัด

มีความสำเร็จเป็นเลิศ

458

ทีปกร

ที-ปะ-กอน

ผู้สร้างประทีป ให้แสงสว่าง

459

ธนกานต์

ทะ-นะ-กาน

มีทรัพย์เป็นที่รัก

460

ธนบูรณ์

ทะ-นะ-บูน

เต็มไปด้วยทรัพย์

461

ธนภัทร

ทะ-นะ-พัด

เจริญด้วยทรัพย์

462

ธนัฏฐา

ทะ-นัด-ถา

ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

463

ธยาน์

ทะ-ยา

ปัญญาแห่งพินิจ

464

ธวัลพร

ทะ-วัน-พอน

บริสุทธิ์และประเสริฐ

465

นครินทร์

นะ-คะ-ริน

เจ้าแห่งเมืองใหญ่

466

นคินทร์

นะ-คิน

ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

467

นภนต์

นะ-พน

สุดขอบฟ้า

468

นภสร

นบ-พะ-สอน

เมฆ

469

นภาวดี

นะ-พา-วะ-ดี

หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า

470

นภิสา

นะ-พิ-สา

เทวดา

471

บริณต

บอ-ริ-นด

ผู้นอบน้อม

472

บุรัสกร

บุ-รัด-สะ-กอน

ทำสำเร็จก่อนคนอื่น

473

ปฏิภาณ

ปะ-ติ-พาน

ไหวพริบดี

474

ปณัฎฎา

ปะ-นัด-ดา

นักปราชญ์

475

ปณิธิ

ปะ-นิ-ทิ

ความตั้งใจแน่วแน่

476

ปธานิน

ปะ-ทา-นิน

ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

477

ปนัสยา

ปะ-นัด-สะ-ยา

เป็นที่ชมชอบและสรรเสริญ

478

ปภาพินท์

ปะ-พา-พิน

ประสบพบเจอกับแสงสว่าง

479

ผกาพรรณ

ผะ-กา-พัน

ดอกไม้งาม

480

ผดุงศิลป์

ผะ-ดุง-สิน

ค้ำจุนศิลปะไว้

481

พงศ์นรินทร์

พง-นะ-ริน

ตระกูลเจ้าเมือง

482

พณณกร

พัน-นะ-กอน

มีผิวพรรณสวย

483

พนิตนันท์

พะ-นิด-นัน

มีความยินดีอันเป็นที่รัก

484

พมลพร

พะ-มน-พอน

คู่ที่ประเสริฐ

485

พรรณนารา

พัน-นา-รา

มีผิวพรรณผ่องใส

486

พฤทธิ์

พะ-ริด

ความเจริญ

487

ภัณฑิลา

พัน-ทิ-ลา

มีลาภและความสุข

488

ภากร

พา-กอน

ผู้ก่อให้เกิดแสงสว่าง

490

มธุสร

มะ-ทุ-สอน

เสียงหวาน

491

เมธัส

เม-ทัด

นักปราชญ์

491

ยติภัทร

ยะ-ติ-พัด

นักบวชผู้เจริญแล้ว

492

ยศพร

ยด-สะ-พอน

มียศอันประเสริฐ

493

รดา

ระ-ดา

ผู้ยินดี

494

รามิล

รา-มิน

กามเทพ

495

ลภัสรดา

ละ-พัด-ระ-ดา

ยินดีแล้วในทรัพย์

496

เลิศพิสิฐ

เลิด-พิ-สิด

ประเสริฐอย่างยิ่ง

497

วนิดา

วะ-นิ-ดา

หญิงสาว

498

วรท

วะ-รด

ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ

499

ศตพร

สะ-ตะ-พอน

มีความประเสริฐมากมาย

500

ศรุต

สะ-รุด

มีชื่อเสียง

501

สรนันท์

สอ-ระ-นัน

มีความยินดีเป็นเลิศ

502

สิรินดา

สิ-ริ-นะ-ดา

ผู้น้อมไปในสิริมงคล

503

หรรษพล

หัด-สะ-พน

มีกำลังที่น่ายินดี

504

หรรษรักษ์

หัด-สะ-รัก

ความยินดีที่ควรรักษาไว้

505

อนาวิล

อะ-นา-วิน

จิตใจผ่องใส

506

อภิรตา

อะ-พิ-ระ-ตา

ความยินดียิ่ง

     

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

507

กชวรรณ

กด-ชะ-วัน

มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว

508

กรทักษ์

กอ-ระ-ทัก

ทำการคล่องแคล่ว

509

ขจีเนตร

ขะ-จี-เนด

ผู้มีดวงตางดงาม

510

ขวัญชัย

ขวัน-ไช

ชนะด้วยความดี

511

คณิฏฐา

คะ-นิด-ถา

ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

512

คณิน

คะ-นิน

เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

513

จารุนันท์

จา-รุ-นัน

ผู้ยินดีในความงาม

514

จิรกิตติ์

จิ-ระ-กิด

มีชื่อเสียงยืนนาน

515

ฉันทัช

ฉัน-ทัด

ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

516

ฉันท์ชนิต

ฉัน-ชะ-นิด

ก่อให้เกิดความพอใจ

517

ชนวีร์

ชะ-นะ-วี

วีรชนของคนทั้งหลาย

518

ชนิตสิรี

ชะ-นิด-สิ-รี

ให้เกิดสิริมงคล

519

ญาณัฐ

ยา-นัด

เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์

520

ญาณิศา

ยา-นิ-สา

เป็นใหญ่ด้วยความรู้

521

ฐิตา

ถิ-ตา

ผู้ดำรงมั่น

522

ฐิติวุฒิ

ถิ-ติ-วุด

มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

523

ณัชชา

นัด-ชา

เกิดมาเพื่อความรู้

524

ดนุสรณ์

ดะ-นุ-สอน

มีคนเป็นที่พึ่ง

525

ดรณ์

ดอน

การข้ามพ้นทุกข์

526

ติชิลา

ติ-ชิ-ลา

พระจันทร์

527

เตชน์

เตด

ฉลาด ว่องไว

528

ทยุต

ทะ-ยุด

สว่างไสว

529

ทีฆทัศน์

ที-คะ-ทัด

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

530

ธงชัย

ทง-ไช

ธงแห่งชัยชนะ

531

ธนาวรรณ

ทะ-นา-วัน

ผู้สวยและรวยด้วยทรัพย์

532

นลินญา

นะ-ลิน-ยา

ดอกบัว

533

นันทิกานต์

นัน-ทิ-กาน

มีความน่ารักน่ายินดี

534

ยชนา

ยด-ชะ-นา

การให้เกียรติ

535

ยศธนะ

ยด-ทะ-นะ

เกียรติยศเป็นทรัพย์

536

เยาวเรศ

เยา-วะ-เรด

หญิงสาวสวย

537

โยธิน

โย-ทิน

ผู้ชนะ

538

โยษิตา

โย-สิ-ตา

สตรี

539

รชนิกร

ระ-ชะ-นิ-กอน

พระจันทร์

540

รตินันท์

ระ-ติ-นัน

ยินดีกับความรัก

541

รวินันท์

ระ-วิ-นัน

เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

542

ราชินทร์

รา-ชิน

ราชาผู้เป็นใหญ่

543

รุจ

รุด

รุ่งเรือง สว่างไสว

544

รุ่งรวิน

รุ่ง-ระ-วิน

พระอาทิตย์ยามเช้า

545

ลักษณ์นารา

ลัก-สะ-นา-รา

มีรัศมีงาม

546

ลัทธวรรณ

ลัด-ทะ-วัน

ผิวพรรณสวยงาม

547

เลิศวรรธน์

เลิด-วัด

ความเจริญอย่างยิ่ง

548

วณิชชา

วะ-นิด-ชา

ชำนาญในเรื่องค้าขาย

549

วธูสิริ

วะ-ทู-สิ-ริ

หญิงสาวผู้มีสิริมงคล

550

วนศักดิ์

วะ-นะ-สัก

อำนาจแห่งป่า

551

วรกานต์

วอ-ระ-กาน

ประเสริฐและน่ารัก

552

วรนน

วอ-ระ-นน

มีใจประเสริฐ

553

วรนิษฐา

วอ-ระ-นิด-ถา

มีความสำเร็จอันประเสริฐ

554

วรรณธัช

วัน-นะ-ทัด

โดดเด่นทางหนังสือ

555

วรวลัญช์

วอ-ระ-วะ-ลัน

ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

556

วัชสัณห์

วัด-ชะ-สัน

มีคำพูดไพเราะ

557

วิชญ์

วิด

นักปราชญ์

558

ศราวิน

สะ-รา-วิน

ผู้ฟังที่ดี

559

ศวรรยา

สะ-หวัน-ยา

ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน

560

ศาสวัต

สาด-สะ-วัด

นิรันดร

561

ศิรชัช

สิ-ระ-ชัด

นักรบผู้ยอดเยี่ยม

562

ศิรดา

สิ-ระ-ดา

ความเป็นหนึ่ง

563

ศิวกร

สิ-วะ-กอน

ผู้สร้างสิ่งประเสริฐและมงคล

564

ศิศิรา

สิ-สิ-รา

น้ำค้าง

565

โศศิษฐา

โส-สิด-ถา

ผู้งามยิ่ง

566

สถิตคุณ

สะ-ถิด-คุณ

มีความดีมั่นคง

567

สรณ์สิริ

สอน-สิ-ริ

มีที่พึ่งดียิ่ง

568

สรวรรณ

สอ-ระ-วัน

มีผิวพรรณวิเศษ

569

สรัลชนา

สะ-รัน-ชะ-นา

ผู้ซื่อตรง

570

สริตา

สะ-ริ-ตา

สายน้ำ

571

สวิตต์

สะ-วิด

มีทรัพย์สมบัติ

572

สังสิต

สัง-สิด

ได้รับการสรรเสริญ

573

สัณฐิติ

สัน-ถิ-ติ

ความมั่นคง

574

สันต์ฤทัย

สัน-รึ-ไท

มีใจสงบ

575

หทัยทัต

หะ-ไท-ทัด

เป็นที่ถูกใจ

576

หรรษกานต์

หัด-สะ-กาน

ร่าเริงและน่ารัก

577

หาญชัย

หาน-ไช

เก่งอย่างมีชัยชนะ

578

หิรัญ

หิ-รัน

เงินทอง

579

อคิราห์

อะ-คิ-รา

แสงอาทิตย์สวยเด่น

580

อชิระ

อะ-ชิ-ระ

ผู้ที่คล่องแคล่วว่องไว

581

อดิวรรณ

อะ-ดิ-วัน

ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง

582

อดิศร

อะ-ดิ-สอน

เป็นใหญ่ยิ่ง

583

อติรุจ

อะ-ติ-รุด

ผู้สง่างามยิ่ง

584

อธิติยา

อะ-ทิ-ติ-ยา

ผู้มีความสูงส่ง

585

อนวัช

อะ-นะ-วัด

ผู้ไร้ที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

586

กชพรรณ

กด-ชะ-พัน

มีผิวพรรณดุจดอกบัว

587

กมลพร

กะ-มน-พอน

ใจประเสริฐ

588

กรชวัล

กอน-ชะ-วัน

รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

589

กรณิศ

กอ-ระ-นิด

เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ

590

กรองขวัญ

กรอง-ขวัน

จิตใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน

591

กัญญาวีร์

กัน-ยา-วี

หญิงสาวผู้กล้าหาญ

592

การัณยภาส

กา-รัน-ยะ-พาด

ความรุ่งเรืองแห่งการงาน

593

กุลปริยา

กุน-ปริ-ยา

เป็นที่รักของสกุลวงศ์

594

ขวัญชัย

ขวัน-ไช

ชนะด้วยความดี

595

เขมิกา

เข-มิ-กา

ผู้มีความเกษม

596

คณิศร

คะ-นิด-สอน

ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

597

คุณากร

คุ-นา-กอน

บ่อเกิดแห่งความดี

598

จรณบูรณ์

จะ-ระ-นะ-บูน

ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ

599

จารีย์

จา-รี

ผู้มีความประพฤติที่ดี

600

จีรภา

จี-ระ-พา

ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล

601

จุมพล

จุม-พน

ผู้เป็นใหญ่

602

ชญาภา

ชะ-ยา-พา

ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

603

ชไมพร

ชะ-ไม-พอน

ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ

604

ญาณศรณ์

ยา-นะ-สอน

มีความรู้เป็นที่พึ่ง

605

ญาณากร

ยา-นา-กอน

บ่อเกิดแห่งความรัก

606

ฐากูร

ถา-กูน

ผู้น่าเลื่อมใส

607

ณัฏฐณิชา

นัด-ถะ-นิ-ชา

ฉลาดและบริสุทธิ์

608

ณิชชยา

นิด-ชะ-ยา

ชัยชนะที่บริสุทธิ์

609

บวรภัค

บะ-วอน-พัก

ความเจริญอันประเสริฐ

610

บวรวิชญ์

บะ-วอน-วิด

ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

611

บุญญิสา

บุน-ยิ-สา

ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

612

บุรัสกร

บุ-รัด-สะ-กอน

ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น

613

บุลภรณ์

บุ-ละ-พอน

มีรายได้มาก

614

เบญญาภา

เบน-ยา-พา

รุ่งเรืองด้วยปัญญา

615

ปฏิภาณ

ปะ-ติ-พาน

ไหวพริบดี

616

ปณชัย

ปะ-นะ-ไช

ชัยชนะในการค้าขาย

617

ปภาวิชญ์

ปะ-พา-วิด

ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

618

ประภาสิริ

ประ-พา-สิ-หริ

ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

619

ประวัณ

ประ-วัน

มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป

620

ประไณย

ประ-ไน

ผู้ว่านอนสอนง่าย

621

ปริชญ์

ปริด

ผู้รอบรู้

622

ปริยกร

ปริ-ยะ-กอน

เป็นที่รัก

623

วีณวัช

ปะ-วีน-วัด

คำพูดของนักปราชญ์

624

ปองภพ

ปอง-พบ

ปรารถนาความเจริญ

625

ปารเมศ

ปา-ระ-เมด

บารมี

626

ปุณยภา

ปุน-ยะ-พา

แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม

627

ปุษาบุล

ปุ-สา-บุน

ได้รับการอบรมมาก

628

ไปรยา

ไปร-ยา

ผู้เป็นที่รัก

629

พงศ์ภรณ์

พง-พอน

ค้ำจุนวงศ์สกุล

630

พรลภัส

พอน-ละ-พัด

มีลาภอันประเสริฐ

631

พรหมพิริยะ

พรม-พิ-ริ-ยะ

มีความเพียรประเสริฐ

632

พริสร

พะ-ริด-สอน

ประเสริฐและเป็นใหญ่

633

พสิษฐ์

พะ-สิด

ร่ำรวยที่สุด

634

พัชรางค์

พัด-ชะ-ราง

ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง

635

พาณิภัค

พา-นิ-พัก

มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล

636

พิชญาภา

พิด-ชะ-ยา-พา

แสงสว่างของนักปราชญ์

637

พิชามญชุ์

พิ-ชา-มน

ผู้งดงามด้วยความรู้

638

พิพรรษพร

พิ-พัด-พอน

ความเจริญอันประเสริฐ

639

พิรัชย์

พิ-รัด

ชัยชนะของวีรบุรุษ

640

พิศลยา

พิ-สน-ละ-ยา

ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน

641

พีรยา

พี-ระ-ยา

ความเพียร

642

เพ็ญพิชชา

เพ็น-พิด-ชา

เต็มไปด้วยความรู้

643

ภคพร

พะ-คะ-พอน

มีโชคเป็นพร

644

ภรณี

พะ-ระ-นี

หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

645

ภัคจิรา

พัก-คะ-จิ-รา

มีสิริมงคลมาก

646

ภัณฑิรา

พัน-ทิ-รา

มีลาภ มีความสุข

647

ภิญญามาศ

พิน-ยา-มาด

เจริญรุ่งเรือง

648

ภีมพล

พี-มะ-พน

มีพลังน่าเกรงขาม

649

ภูริณัฐ

พู-นิ-รัด

ผู้มีปัญญากว้างขวาง

650

มัณยาภา

มัน-ยา-พา

แสงแห่งแก้วมณี

651

ยศวริศ

ยด-วะ-ริด

ผู้เลิศด้วยยศ

652

รจเรข

รด-จะ-เรก

การขีดเขียน

653

รมณีย์

รม-มะ-นี

ต้องอารมณ์ งาม

654

รวิภาส

ระ-วิ-พาด

รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

655

รุจยา

รุด-จะ-ยา

น่ารัก

656

รุจิภาส

รุ-จิ-พาด

แสงส่วางอันงดงาม

657

รุจิราพร

รุ-จิ-รา-พอน

รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

658

รุ่งวิกรัย

รุ่ง-วิ-ไกร

ค้าขายเจริญ

659

รมย์รุจี

รม-รุ-จี

งามน่าพึงพอใจ

660

ลักขิกา

ลัก-ขิ-กา

สตรีผู้มีบุญวาสนา

661

ลาภิศ

ลา – พิด

เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

662

เลิศพิสิฐ

เลิด-พิ-สิด

ประเสริฐอย่างยิ่ง

663

วชิรญาณ์

วะ-ชิ-ระ-ยา

มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

664

วรกมล

วอ-ระ-กะ-มน

มีใจประเสริฐ

665

วรพงศ์

วอ-ระ-พง

มีตระกูลดี

666

วรภา

ส วอ-ระ-พาด

แสงสว่างอันประเสริฐ

667

วรรณลภย์

วัน-ลบ

ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

668

วรรณิศา

วัน-นิ-สา

ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

669

วรวิบูล

วอ-ระ-วิ-บูน

เต็มไปด้วยความดีงาม

670

วรัชยา

วะ-รัด-ชะ-ยา

มีชัยชนะอันประเสริฐ

671

วรัสยา

วะ-รัด-สะ-ยา

ความปรารถนา

672

วรุณยุพา

วะ-รุน-ยุ-พา

หญิงจากสรวงสวรรค์

673

วสิพร

วะ-สิ-พอน

มีความสามารถดังที่ตั้งใจ

674

วิญญู

วิน-ยู

ผู้รู้แจ้ง

675

วิภาพร

วิ-พา-พอน

มีความงดงามเป็นเลิศ

676

วิรชา

วิ-ระ-ชา

ผู้ปราศจากมลทิน

677

วิศัลย์ศยา

วิ-สัน-สะ-ยา

อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก

678

วิโรษณา

วิ-โร-สะ-นา

ไม่มีความโกรธ

679

วีรลักษณ์

วี-ระ-ลัก

ลักษณะของผู้กล้า

680

วีริศ

วี-ริด

ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

681

วุฒิพร

วุด-ทิ-พอน

มีความเจริญเป็นเลิศ

682

แวววิไล

แวว-วิ-ไล

งดงามสดใส

683

ศรัณพร

สะ-รัน-พอน

ที่พึ่งอันประเสริฐ

684

ศรีวิไล

สี-วิ-ไล

อารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า

685

ศิรัญญา

สิ-รัน-ยา

ยอดแห่งความรู้

686

ศิวกร

สิ-วะ-กอน

ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ

687

ศุภกิจ

สุ-พะ-กิด

การงานดีเป็นมงคล

688

ศุภชีพ

สุ-พะ-ชีบ

มีชีวิตดีงาม

689

ศุภพิชญ์

สุ-พะ-พิด

นักปราชญ์ผู้งดงาม

690

ศุภสัณห์

สุ-พะ-สัน

ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม

691

ศุภิสรา

สุ-พิด-สะ-รา

ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

692

สรรเพชญ

สัน-เพ็ด

ผู้รู้หมด

693

สรวิศ

สอ-ระ-วิด

มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

694

สรัลพร

สะ-รัน-พอน

ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

695

สัณหพร

สัน-หะ-พอน

สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง

696

สัณหรส

สัน-หะ-รด

มีรสนิยมละเมียดมะไม

697

สัภยา

สับ-พะ-ยา

ผู้มีตระกูลสูง

698

สิปปภาส

สิบ-ปะ-พาด

รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

699

สิริจรรยา

สิ-หริ-จัน-ยา

ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล

700

สุกัลย์

สุ-กัน

ผู้มีความสามารถดี

701

สุณัฏฐา

สุ-นัด-ถา

ผู้ฉลาดและเป็นคนดี

702

สุพิชฌาย์

สุ-พิด-ชา

เพ่งพินิจอย่างดี

703

สุภิญญา

สุ-พิน-ยา

ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม

704

สุวพิชญ์

สุ-วะ-พิด

นักปราชญ์ผู้ดีงาม

705

เสาวภาคย์

เสา-วะ-พาก

ความสุข, ความสำเร็จ

706

หฤษฎ์

หะ-ริด

น่าชื่นชมยินดี

707

หิรัญ

หิ-รัน

เงินทอง

708

อจลา

อะ-จะ-ลา

ไม่หวั่นไหว มั่นคง

709

อชิรญาณ์

อะ-ชิ-ระ-ยา

มีญาณอันรวดเร็ว

710

อภิญญา

อะ-พิน-ยา

ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา

711

อภิวิชญ์

อะ-พิ-วิด

ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

712

อภิษฎา

อะ-พิด-สะ-ดา

เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

713

อภิสมย์

อะ-พิ-สม

บรรลุ ประสบผลสำเร็จ

714

อภิสร

อะ-พิ-สอน

ผู้ก้าวไปข้างหน้า

715

อรปรียา

ออน-ปรี-ยา

นางผู้เป็นที่รัก

716

อรอมล

ออน-อะ-มน

หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

717

อริสา

อะ-ริ-สา

เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

718

อรุช

อะ-รุด

ผู้ไม่โกรธ

719

อวัช

อะ-วัด

ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

720

อังศุชวาล

อัง-สุ-ชะ-วาน

รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง

721

อาชว์

อาด

ความซื่อตรง

722

อารีวรรณ

อา-รี-วัน

ผู้มีความเอื้อเฟื้อ

723

อิษฎา

อิด-สะ-ดา

น่าปรารถนา

724

อุกฤษฎ์

อุก-กริด

ประเสริฐสุด

725

อุปมาพร

อุบ-ปะ-มา-พอน

เป็นตัวอย่างที่ดี

726

อุษมา

อุ-สะ-มา

อบอุ่น

727

อุไรอร

อุ-ไร-ออน

หญิงมีค่า

728

อโรชา

อะ-โร-ชา

ไร้โรค

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์

ลำดับที่

ชื่อมงคล

คำอ่าน

ความหมาย

729

กชมน

กด-ชะ-มน

มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

730

กฤตชญา

กริด-ชะ-ยา

ผู้รู้คุณคนอื่น

731

กฤตภาส

กริด-ตะ-ภาด

สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

732

กฤติพงศ์

กริด-ติ-พง

ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

733

กัณฑ์อเนก

กัน-อะ-เหนก

ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

734

กันต์ศม

กัน-สม

มีความสงบอันเป็นที่รัก

735

กิตติกา

กิด-ติ-กา

ผู้มีเกียรติ

736

เก็จมณี

เก็ด-มะ-นี

แก้วประดับเลอค่า

737

เขมนันท์

เข-มะ-นัน

ยินดีในความปลอดภัย

738

คณาธิป

คะ-นา-ทิบ

ผู้เป็นหัวหน้า

739

คมสันต์

คม-สัน

ความสงบอันลึกซึ้ง

740

คุณานนต์

คุ-นา-นน

ผู้มีคุณความดี

741

จิตติพัฒน์

จิด-ติ-พัด

เจริญด้วยความคิด

742

ฉันทิต

ฉัน-ทิด

มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

743

ชนกันต์

ชะ-นะ-กัน

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

744

ชนิกานต์

ชะ-นิ-กาน

เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า

745

ชนิศา

ชะ-นิ-สา

ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

746

ชัญญานุช

ชัน-ยา-นุด

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

747

ญานิศา

ยา-นิ-สา

เป็นใหญ่ด้วยความรู้

748

ฐปนนท์

ถะ-ปะ-นน

มีความพอใจที่ตั้งมั่น

749

ฐานพัฒน์

ถา-นะ-พัด

มีฐานะเจริญ

750

ฐิติกานต์

ถิ-ติ-กาน

ผู้ที่มีความรักมั่นคง

751

ฐิติมน

ถิ-ติ-มน

มีใจประกอบด้วยความมั่นคง

752

ณัฏฐกิตติ์

นัด-ถะ-กิด

เกียรติของนักปราชญ์

753

ณิชมน

ชิด-ชะ-มน

มีใจบริสุทธิ์

754

ดนุนันท์

ดะ-นุ-นัน

มีความสุขด้วยตนเอง

755

ติณณา

ติน-นา

ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

756

ทัตพิชา

ทัด-พิ-ชา

ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้

757

ทิพานัน

ทิ-พา-นัน

ผู้มีใบหน้าสวยงาม

758

ทีปต์

ทีบ

รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

759

เทพทัต

เทพ-พะ-ทัด

ผู้ที่เทวดาประทานมา

760

ธนศักดิ์

ทะ-นะ-สัก

มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

761

ธนัฏฐา

ทะ-นัด-ถา

ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

762

ธนิดา

ทะ-นิ-ดา

หนักแน่น

763

ธมนต์

ทะ-มน

กำจัดมลทิน

764

ธนโชติ

ทะ-นะ-โชด

รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

765

ธมนันท์

ทะ-มะ-นัน

สวยเหมือนพระจันทร์

766

ธฤต

ทะ-ริด

มั่นคง ตั้งมั่น

767

ธฤตญาณ

ทะ-ริด-ยาน

ตั้งมั่นด้วยปัญญา

768

ธัญพิสิษฐ์

ทัน-พิ-สิด

โชคดีเป็นพิเศษ

769

ธิติมา

ทิ-ติ-มา

ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง

770

ธินิดา

ทิ-นิ-ดา

หญิงผู้มั่นคง

771

ธิษณามดี

ทิด-สะ-นา-มะ-ดี

มีความคิดฉลาด

772

ธีธัช

ที-ทัด

มีปัญญาเป็นธงชัย

773

ธเนศ

ทะ-เนด

ร่ำรวย มีทรัพย์

774

นนทพัทธ์

นน-ทะ-พัด

ผูกพันด้วยความสุข

775

นภัส

นะ-พัด

ฟ้า สวรรค์

776

นฤนาถ

นะ-รึ-นาด

ที่พึ่งของคน

777

นฤมิต

นะ-รึ-มิด

มิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร

778

นันทภพ

นัน-ทะ-พบ

เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินดีของชาวโลก

779

นันทิมา

นัน-ทิ-มา

ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข

780

นิชดา

นิด-ชะ-ดา

ความเป็นตัวของตัวเอง

781

นิชนันท์

นิด-ชะ-นัน

ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน

782

นิฏฐา

นิด-ถา

สำเร็จ

783

นิ