ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 4 เดือนกันเถอะ

ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 4 เดือนกันเถอะ

สิ่งต่างๆที่ลูกน้อยวัย 4 เดือนส่วนใหญ่ทำได้คือ ด้านสังคม/อารมณ์ ยิ้มรับอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะกับผู้คน ชอบเล่นกับคนอื่น และจะร้องไห้เมื่อหยุดเล่น

ฟังบทความ
2 นาที อ่าน

สิ่งต่างๆที่ลูกน้อยวัย 4 เดือนส่วนใหญ่ทำได้คือ

ด้านสังคม/อารมณ์

 • ยิ้มรับอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะกับผู้คน
 • ชอบเล่นกับคนอื่น และจะร้องไห้เมื่อหยุดเล่น
 • เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายและการแสดงอารมณ์ต่างๆทางสีหน้า เช่น ยิ้มหรือหน้ามุ่ย

ด้านภาษา/การสื่อสาร

 • เริ่มอ้อแอ้เป็นต่อยหอย
 • แสดงสีหน้าต่างๆตามน้ำเสียงอ้อแอ้และเริ่มพูดหรือทำเสียงเลียนแบบสิ่งที่ได้ยิน
 • ร้องไห้รูปแบบต่างๆกันเพื่อแสดงอารมณ์หิว เจ็บ หรือเหนื่อย

ด้านสติปัญญา (การเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา)

 • แสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่ามีความสุขหรือเศร้า
 • ตอบสนองต่อความรัก
 • เอื้อมหยิบของด้วยมือข้างเดียวได้
 • มีการใช้มือและตาพร้อมกัน เช่น มองของเล่นและเอื้อมมือหยิบของเล่นชิ้นนั้น
 • มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
 • มองหน้าอย่างชิดใกล้
 • จําหน้าคนที่คุ้นเคยและสิ่งต่างๆในระยะที่มองเห็นได้

ด้านการเคลื่อนไหว/พัฒนาทางกายภาพ

 • ยกศีรษะชันคอด้วยตัวเอง
 • ยืดขาตรงเพื่อยืนเมื่อเท้าแตะสัมผัสกับพื้นผิวแข็ง
 • หมุนกลับตัวจากควํ่าเป็นหงายได้
 • ถือของเล่น เขย่าและแกว่งของเล่นที่ห้อยอยู่ได้
 • เอามือเข้าปาก
 • ใช้ศอกดันตัวขึ้นได้เมื่อนอนควํ่าอยู่

รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วหากลูกน้อยมีพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ

 • ไม่มองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวไปมา
 • ไม่ยิ้มให้กับคนอื่น
 • ไม่สามารถยกศีรษะหรือชันคอได้
 • ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้
 • ไม่เอาสิ่งของใส่ปาก
 • ไม่ดันหรือยืดขาตั้งตรงเพื่อยืนเมื่อเท้าสัมผัสพื้นผิวแข็ง
 • มีปัญหาในการกลอกตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างในทุกทิศทาง

อ้างอิง

Division of Birth Defects, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, (2014). Learn the Signs. Act Early. Centers for Disease Control and Prevention [Online]. Available: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html (march 27, 2014)