พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ทารก 3 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก

พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ทารก 3 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก

05.03.2024

เด็กที่มีอายุ 3 เดือน คุณแม่จะสังเกตได้ถึงพัฒนาการของลูกเช่น ด้านกล้ามเนื้อ การขยับมือเพื่อหยิบจับสิ่งของ กางแขน กางขาได้มากขึ้น ในส่วนของการมองเห็นและการได้ยิน เด็กจะเริ่มหันมองไปตามเสียงที่ได้ยิน ด้านการมองเห็น เด็กจะเริ่มมองเห็นค่อย ๆ ชัดขึ้น มีการมองแยกสีได้มากขึ้น คุณแม่อาจจะหาของเล่นเพื่อให้ลูกได้หยิบจับ และมองสังเกตรูปทรงของของเล่น ก็จะช่วยเสริมพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี

headphones

PLAYING: พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ทารก 3 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก

อ่าน 6 นาที

สรุป

  • เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัย 3 เดือน คุณแม่จะสังเกตเห็นได้ถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกอย่างชัดเจน เช่น พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการสื่อสาร พัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการด้านการเข้าสังคม เป็นต้น
  • คุณแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น หากต้องการเสริมพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร คุณแม่ควรมีการพูดคุย หัวเราะ กับลูกอยู่เสมอ และหากต้องการเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ คณแม่ควรมีการพูดคุยและโอบกอดอยู่เสมอเพื่อสร้างความอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกกับคุณแม่


เลือกอ่านตามหัวข้อ


พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กอายุ 3 เดือน เด็กจะเริ่มกางแขนและขาได้มากขึ้น มีการเอื้อมหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้มากขึ้น ยกศีรษะและอกได้ หันมองตามเสียงที่ได้ยินได้ คุณแม่อาจจะหาของเล่นที่มีรูปทรงต่าง ๆ หรือมีเสียงด้วยก็ได้เช่นกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจและการเคลื่อนไหวของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี


พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ด้านการสื่อสาร

เด็กอายุ 3 เดือน จะได้ยินและมีการมองเห็นของทารกที่ดีมากขึ้น เริ่มส่งเสียงโต้ตอบได้เมื่อได้ยินเสียงหรือมองเห็นสิ่งต่าง ๆ คุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านการสื่อสารให้แก่ลูกได้โดยการจัดให้เด็กนอนหงายและยื่นหน้าเข้าใกล้เด็กในระยะที่เหมาะสมและมีการ พูดคุย หัวเราะ หรือโอบกอดทารก เพื่อให้ทารกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย และปล่อยให้ทารกสัมผัสกับนิ้วมือของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ด้านการเรียนรู้

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3 เดือน เช่น พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านภาษา คุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยการหาของเล่นที่มีลักษณะเป็นสี มีรูปทรงต่าง ๆ และค่อย ๆ เลื่อนไปมาอย่างช้า ๆ เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมองตามวัตถุ รูปทรงนั้น ๆ และคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยการใช้ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่มีเสียง และเขย่าของเล่นให้เกิดเสียงแล้วเลื่อนไปมาอย่างช้า ๆ ให้เด็กมองตามเสียง หรือถ้าเด็กไม่หันมองตามเสียง ให้คุณแม่ประคองหน้าเด็กตามทิศทางของเสียงก็ได้เช่นกัน


พัฒนาการเด็ก 3 เดือน ด้านอารมณ์

พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กอายุ 3 เดือน เด็กจะมีการยิ้มและส่งเสียงแสดงความรู้สึกได้บ้างแล้ว คุณแม่ควรเอาใจใส่ ให้ความรักและตอบสนองความต้องการของลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความไว้วางใจคนมากขึ้น

 

สิ่งที่พ่อแม่ควรระมัดระวัง ในการเลี้ยงทารก 3 เดือน


สิ่งที่พ่อแม่ควรระมัดระวัง ในการเลี้ยงทารก 3 เดือน

1. ไม่ปล่อยให้มือลูกสกปรก

ลูกน้อยเป็นวัยที่ชอบเอามือเข้าปาก การเอามือเข้าปากหรือการดูดนิ้วของเด็กในวัย 3 เดือน ถือว่าเป็นเรื่องปกติตามพัฒนาการของเด็ก เป็นการเรียนรู้สิ่งของและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวของเด็ก หรือเด็กบางคนอาจใช้การเอามือเข้าปากเพื่อดึงดูดความสนใจจากคุณแม่ เพราะรู้ว่าเมื่อเอามือเข้าปากแล้วคุณแม่ต้องสนใจตัวเด็กมากขึ้นแน่นอน ดังนั้นคุณแม่ควรดูแลความสะอาดมือของลูกน้อยให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าลูกจะเอามือเข้าปากเมื่อไหร่ จึงควรป้องกันไว้ก่อนที่สิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเด็กได้


2. ไม่ควรละเลยในการสื่อสารกับลูก

คุณแม่ควรพูดคุย หัวเราะ กับลูกบ่อย ๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กมีการเรียนรู้การสื่อสารกับคน คุณแม่จะต้องหมั่นทำกิจกรรมดังกล่าวกับลูกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการสื่อสารโต้ตอบของลูกน้อยได้อย่างรวดเร็ว


3. ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง

เด็กอายุ 3 เดือน เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา คุณพ่อคุณแม่หรือคนเลี้ยงดู ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง แค่ควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการสื่อสาร และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นอีกด้วย


เคล็ดลับเสริมสร้างพัฒนาการทารก 3 เดือน

พูดคุย และเล่นกับลูกบ่อย ๆ

คุณแม่ควรมีการพูดคุย หัวเราะ เล่นกับลูกบ่อย ๆ เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสาร และด้านอารมณ์ ได้เป็นอย่างดี


ใช้ของเล่นเสริมสร้างการจดจำเสียงและรูปร่าง

การใช้ของเล่นที่มีรูปร่างและเสียงก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านการกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา เพราะเด็กจะมีการจับของเล่นในรูปทรงต่าง ๆ และได้ยินเสียงต่าง ๆ จากของเล่น ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รู้จักช่างสังเกตอีกด้วย


ให้นมแม่แก่ลูกน้อย

คุณแม่ควรให้เด็กกินนมแม่เนื่องจากในนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิดที่มีประโยชน์ต่อเด็ก เช่น ดีเอชเอ วิตามิน แคลเซียม และสฟิงโกไมอีลิน ทั้งยังมีโพรไบโอติกส์ ช่วยเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียตัวดีที่ช่วยในกระบวนการย่อย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อประสาทและจอประสาทตาของเด็ก ดังนั้นลูกควรได้กินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 เดือน และควรกินนมแม่ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสม เนื่องจากในนมแม่ มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก


พัฒนาการของเด็กอายุ 3 เดือน เป็นสิ่งสำคัญที่บอกให้คุณแม่ทราบว่าพัฒนาการของลูกในตอนนี้ เหมาะสมตามวัยของเด็กหรือไม่ โดยคุณแม่สามารถดูได้จากตารางพัฒนาการของเด็กตามวัยของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่าง ๆ ซึ่งหากพบว่าพัฒนาการของลูกช้ากว่าปกติ คุณแม่ควรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกในด้านนั้น ๆ ทันที หรืออาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของลูกต่อไป

 

 

บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

 

 

อ้างอิง:

  1. พัฒนาการทารก 3 เดือน และเคล็ดลับการเลี้ยงลูก, hellokhunmor
  2. ตารางพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  3. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  4. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 เดือน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ลูกชอบดูดนิ้ว ทำอย่างไรดี…??, โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
  6. 11 เหตุผลที่ลูกควรกินนมแม่, โรงพยาบาลพญาไท


อ้างอิง ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
 

บทความแนะนำ

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

ไอเดียทรงผมลูกชายดารา ทรงผมลูกชายเท่ ๆ แบบไม่ตกเทรนด์ ให้คุณพ่อคุณแม่เลือกทรงผมที่เหมาะกับลูกชายวัยกำลังโตมากที่สุด เสริมหล่อให้ลูกชายกันได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

แคปชั่นคนท้อง คำคมคนท้องน่ารักสำหรับคุณแม่ที่ตื่นเต้นและเฝ้ารออยากจะเจอเจ้าตัวเล็ก มีทั้งแคปชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณแม่มาเลือกไปโพสต์ลงโซเชียลได้เลย

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

แคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คิดชื่อแคปชั่นเกี่ยวกับลูกไม่ออก ลองมาเลือกในแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง ที่เรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วได้เลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

ไอเดียแคปชั่นลูกชาย แคปชั่นอวดลูกชาย สำหรับพ่อแม่สายโซเชียล ที่ยังคิดแคปชั่นสำหรับลูกชายตัวแสบไม่ออก ไปดูไอเดียแคปชั่นลูกชายสุดน่ารัก พร้อมอวดให้โลกรู้กัน

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ท่านั่งยอดฮิตในเด็กเล็ก เพราะเป็นท่าที่นั่งสบาย แต่เป็นเรื่องอันตรายมากกว่าที่คิด คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม ไปดูกันว่าทำไมท่านั่ง w-sitting ถึงไม่ดีกับลูก

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า ผิดปกติไหม ทารกควรคอแข็งตอนกี่เดือน คุณแม่ควรสังเกตอย่างไร พร้อมวิธีกระตุ้นกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงตามช่วงวัยที่แม่ควรรู้กัน

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน สัญญาณไหนบ้างที่บ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกน้อยฟันใกล้ขึ้นแล้ว พร้อมวิธีรับมือและดูแลที่ถูกต้อง ไปหาคำตอบเกี่ยวกับทารกฟันขึ้นกี่เดือนกัน

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก