10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย 0-1 ปี

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย 0-1 ปี

10.03.2020

เด็กในแต่ละช่วงวัยนั้น มีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การเลือกของเล่นในแต่ละช่วงอายุ ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อและคุณแม่ ควรใส่ใจ ศึกษาและเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กที่สุดด้วย นอกจากต้องคำนึงถึงสิ่งของที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ  แล้ว ควรมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย สีสัน และขนาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย  ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเจริญเติบโตของเด็กต่อไปในอนาคต แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงที่สุด คือ “พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูก” เสมอ

headphones

PLAYING: 10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย 0-1 ปี

อ่าน 6 นาที

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 0-6 เดือน

 • ในช่วงวัยนี้ พัฒนาการเด็กเล็ก  ลูกน้อยจะเริ่มฝึกฝนการใช้สายตามองหน้า สบตา เริ่มบังคับใบหน้าไปมา เริ่มมีการส่งเสียงอ้อแอ้ ยิ้มหรือหัวเราะเสียงดังได้ และเริ่มพลิกคว่ำ พลิกหงาย และคว้าสิ่งของต่าง ๆ 
 • ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจัดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้แก่ลูกน้อย ฝึกฝนการมองด้วยการขยับใบหน้าไปมาเพื่อให้ลูกมองตาม สบตาและพูดคุย ทำเสียงต่าง ๆ  หรือร้องเพลงให้ฟัง โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะหาสิ่งของที่มีสีสันและมีเสียง เพื่อเรียกความสนใจในการมองตามและไขว่คว้าสิ่งของ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น วัสดุและสีที่ใช้ในการผลิตของเล่นควรมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีความมั่นใจว่าจะไม่มีรูหรือช่องว่างที่เด็กสามารถเอานิ้วไปติดซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ และขนาดของเล่นไม่ควรมีขนาดเล็กจนเกินไป ซึ่งลูกน้อยอาจนำเข้าปากและอุดตันทางเดินหายใจได้
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพิ่มเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ ในวัยทารกจะเริ่มมองเห็นวัตถุสีขาวและดำชัดเจนที่สุด ของเล่นชิ้นแรกอาจเริ่มจาก โมบายต่าง ๆ ที่เน้นสีขาวและสีดำ โดยมีรูปทรงที่แตกต่างกันไป และเมื่อเริ่มโตขึ้นของเล่นยางนิ่ม ๆ ที่มีพื้นผิวหลากหลายสัมผัส และเด็กสามารถนำเข้าปากได้อย่างปลอดภัย ก็จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและพัฒนาการกล้ามเนื้อในการหยิบจับสิ่งของที่ดีได้

 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 7-12 เดือน

 • พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่ชัดเจน คือ การเคลื่อนไหวที่มากขึ้น เริ่มเรียนรู้ทักษะของภาษาที่ดี สามารถทำความเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ  ของคุณพ่อคุณแม่ได้และเปล่งเสียงคำพูดสั้น ๆ เริ่มทรงตัวนั่งได้นาน สามารถเปลี่ยนสลับสิ่งของระหว่างสองมือ รวมถึงมองตามสิ่งของต่าง ๆ  
 • เนื่องจากพัฒนาการการมองที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว สังเกตสิ่งของใกล้ตัวต่าง ๆ  เมื่อใกล้สู่วัย 1 ปี เด็กจะเริ่มตั้งไข่ ก้าวเดิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของลูก รวมถึงการบันทึกเก็บความทรงจำในช่วงเวลาก้าวแรกของลูกน้อย
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพิ่มเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ รถลากจูง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บล็อกไม้หรือตัวต่อขนาดใหญ่ ที่ฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับของเด็ก และฝึกสมาธิและสายตา เพื่อต่อบล็อกไม้ให้สูงตามจินตนาการ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง
   
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 7-12 เดือน

 

 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 1-2 ปี

 • ในวัยนี้มีการพัฒนาการที่ชัดเจนในเรื่องของภาษา และกล้ามเนื้อ รวมถึงควรส่งเสริมพัฒนาการทางการสื่อสารและภาษา การใช้มือและสายตาประสานกัน เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาด้วย 
 • ในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มสังเกตการพูดของเด็ก ควรเริ่มมีการโต้ตอบได้ เริ่มทำตามคำสั่งได้ ในเด็กบางคนอาจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้หลายคำ เริ่มมีกระบวนการความคิดมากขึ้น ซึ่งหากคุณพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี สื่อโทรทัศน์ แท็บเล็ตต่าง ๆ  อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดของเด็กได้ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสื่อเหล่านี้ และมุ่งเน้นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นหลัก เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ  รวมถึงการพูดและการสื่อสาร  
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ หนังสือนิทาน สมุดภาพต่าง ๆ  เพื่อเป็นการฝึกฝนด้านภาษาและกระตุ้นสมองในการจินตนาการ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาสมอง ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยทำให้เป็นกิจวัตร เช่น การอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังในทุก ๆ  คืน และอุปกรณ์สีไม้หรือสีเทียนต่าง ๆ  เสริมสร้างจินตนาการและประสาทสัมผัสทางมือและทางตา อาจเริ่มจากสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อให้หยิบจับง่ายในช่วงแรก และเริ่มฝึกฝนใช้สีไม้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยอนุบาล

 

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะกับลูกน้อยช่วงวัย 1 ขวบ

 

 

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะกับลูกน้อยช่วงวัย 1 ขวบ

1. Mobile สีขาว-ดำ/สีที่ตัดกันชัดเจน 

การเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กวัยนี้ เน้นการมองตามสีที่ชัดเจน ฝึกการบังคับสายตามองตามสิ่งของ
จุดเด่นของของเล่น: ช่วยฝึกฝนสายตา การมองตาม
ประโยชน์ของการเล่น: ส่งผลดีต่อการพัฒนาสมองและสติปัญญา

 

2. แฟลชการ์ดผ้า มีผิวสัมผัสหลากหลาย 

การเล่น: ฝึกการหยิบจับสิ่งของ เรียนรู้ผิวสัมผัสต่าง ๆ 
จุดเด่นของของเล่น: ของเล่นผ้ามีความนุ่มนวล ปลอดภัยต่อเด็ก และดึงดูดความสนใจจากเด็กได้
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในการหยิบ เรียนรู้ประสาทสัมผัสจากผิวสัมผัสที่หลากหลาย

 

3. ยางกัดรูปทรงต่าง ๆ เช่น กล้วยหอม, ปลาหมึก, เห็ด หรือยีราฟ

การเล่น: ในวัย 1 ปีแรก จะทดสอบสิ่งของต่าง ๆ  ผ่านทางลิ้นหรือปาก   
จุดเด่นของของเล่น: ให้ลูกได้เรียนรู้และฝึกสัมผัสกับรูปแบบต่าง  ๆ 
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของการใช้นิ้วมือ ลิ้น และปาก

 

4. กระปุกหยอดสิ่งของ  

การเล่น: บังคับการหยิบจับผ่านนิ้วมือ
จุดเด่นของของเล่น: เด็ก ๆ  เรียนรู้การบังคับนิ้วมือ รู้จักรูปทรงต่าง ๆ  
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สายตา และฝึกสมาธิ

 

5. บล็อกไม้ หรือตัวต่อที่มีขนาดใหญ่ 

การเล่น: ฝึกฝนสมาธิการหยิบบล็อกไม้มาวางตั้งตามจินตนาการ
จุดเด่นของของเล่น: กิจกรรมที่ให้มือกับสมองมีความสัมพันธ์กัน
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการทางสมอง และช่วยฝึกสมาธิ สายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

6. รถลากจูง หรือของเล่นที่มีล้อลาก 

การเล่น: เมื่อเด็กเริ่มมีความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อมากขึ้น เด็กจะอยากลองเรียนรู้การทรงตัว และก้าวเดิน
จุดเด่นของของเล่น: ฝึกฝนการก้าวเดิน และการทรงตัวที่ดี
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา รวมไปถึงสมองในการสั่งการให้แขนและขามีความสัมพันธ์กัน

 

7. นิทาน หรือสมุดรูปภาพ 

การเล่น: สร้างช่วงเวลาคุณภาพระหว่างพ่อแม่และลูกน้อย
จุดเด่นของของเล่น: เสริมสร้างจินตนาการและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

 

8. สีเทียนหรือสีไม้ และกระดาษวาดภาพแผ่นใหญ่

การเล่น: ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้สี การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสี
จุดเด่นของของเล่น: สีสันที่สดใส ดึงดูดให้เด็กมีความสนใจ และมีสมาธิ 
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการสมองซีกขวา

 

9. ของเล่นที่เคาะหรือตีแล้วมีเสียงต่าง ๆ  เช่น กลองอันเล็ก ไซโลโฟน

การเล่น: กล้ามเนื้อที่แข็งแรง และการได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้เสียงต่าง ๆ 
จุดเด่นของของเล่น: เรียนรู้แยกแยะประเภทของเสียงต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการด้านการได้ยิน รวมถึงได้ใช้สมองส่วนต่าง ๆ  ในการฟังเสียงเพลง และทำความเข้าใจ รวมถึงสร้างจังหวะของตนเอง

 

10. ลูกบอลยาง สีสันสดใส น้ำหนักเบา สามารถโยนแล้วเด้งไปมาได้

 • การเล่น: ลูกบอลที่น้ำหนักเบา สีสันสดใส ทำให้เด็กหยิบจับได้ง่ายและน่าสนใจ
 • จุดเด่นของของเล่น: พัฒนากล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัว ในการก้าวเดินตามลูกบอล
 • ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนและขาที่แข็งแรง ฝึกการทรงตัวที่มั่นคง

 

การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อยวัยแห่งการเรียนรู้ ไม่เพียงแค่ของเล่นพัฒนาการเด็กเท่านั้น แต่คุณพ่อคุณแม่ควรมุ่งเน้นดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการเตรียมอาหารที่มีคุณค่า และมีสารอาหารครบถ้วน เพื่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมอง โดยปัจจุบันมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสมอง เสริมสร้างเส้นใยประสาท อาทิ สฟิงโกไมอีลิน DHA Omega 3,6,9 เป็นต้น ซึ่งสามารถพบได้ในนมแม่ นอกหนือจากสารอาหารที่หลากหลายอีกกว่า 200 ชนิด เพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและสมองของลูกน้อยที่รัก 

 

อ้างอิง

https://thaichilddevelopment.com/images/doc/Ebook1.pdf

อ้างอิง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566
 

บทความแนะนำ

ลูกหายใจครืดคราดแต่ไม่มีน้ำมูก เป็นเพราะอะไร เป็นสัญญาณอันตรายไหม

ลูกหายใจครืดคราดแต่ไม่มีน้ำมูก เกิดจากอะไร อันตรายกับลูกน้อยไหม

อาการลูกหายใจครืดคราดแต่ไม่มีน้ำมูก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการของลูกน้อยให้ดี เมื่อลูกหายใจครืดคราดแต่ไม่มีน้ำมูก

ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท เป็นเพราะอะไร คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแบบไหน

ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท เป็นเพราะอะไร คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแบบไหน

ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท ทารกนอนหลับไม่สนิทบิดตัวไปมา เกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่ ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท อันตรายหรือเปล่า ไปดูกัน

โรคซางในเด็กเล็กมีจริงไหม เกิดจากอะไร ดูแลและป้องกันได้หรือเปล่า

โรคซางในเด็กเล็กมีจริงไหม เกิดจากอะไร ดูแลและป้องกันได้หรือเปล่า

โรคซางในเด็กเล็ก เกิดจากสาเหตุอะไร หากลูกของคุณแม่มีอาการเหมือนจะเป็นโรคซาง มีไข้ เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด คุณแม่ควรเฝ้าดูอาการและรีบพาไปพบแพทย์ทันที

วัคซีนเด็กแรกเกิด สำคัญแค่ไหน ลูกน้อยต้องฉีดอะไรบ้าง

วัคซีนเด็กแรกเกิด สำคัญแค่ไหน ลูกน้อยต้องฉีดอะไรบ้าง

วัคซีนเด็กแรกเกิดสำคัญกับลูกน้อยแค่ไหน ทำไมควรฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด เพื่อสร้างเกราะป้องกันและเสริมภูมิต้านทานโรคให้ลูก คุณแม่ควรเตรียมตัวให้ลูกน้อยอย่างไร ไปดูกัน

ลูกตัวร้อน ทำอย่างไรดี พร้อมวิธีสังเกตอาการลูกมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ลูกตัวร้อนอย่างเดียวทำไงดี พร้อมวิธีสังเกตเมื่อลูกตัวร้อนไม่ทราบสาเหตุ

ลูกตัวร้อนอย่างเดียว ลูกตัวร้อนมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอะไร คุณแม่ดูแลลูกน้อยอย่างไรได้บ้าง หากลูกร้องไห้ไม่หยุด อ่อนเพลียและมีอาการอาเจียน

ทารกนอนสะดุ้ง เกิดจากอะไร พร้อมวิธีแก้ลูกนอนสะดุ้งและวิธีรับมือ

ทารกนอนสะดุ้ง เกิดจากอะไร พร้อมวิธีแก้ลูกนอนสะดุ้งและวิธีรับมือ

ทารกนอนสะดุ้ง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจไปด้วยวิธีรับมือช่วยให้ลูกนอนหลับสบาย แต่ก็ควรหมั่นสังเกตว่าลูกนอนสะดุ้งถี่มากเกินไปหรือเปล่า

ลูกมีน้ำมูกไหลเป็นน้ำใส ๆ ไม่หยุด ลูกเป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หายสักที

ลูกเป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หายสักที ลูกมีน้ำมูกไหลเป็นน้ำใส ๆ ไม่หยุด

ลูกเป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หายสักที อาการที่บอกว่าลูกกำลังไม่สบาย อาจเกิดจากการที่ลูกเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้ ไปดูวิธีดูแลลูกเป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หายสักทีกัน