10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย 0-1 ปี

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามช่วงวัย 0-1 ปี

เด็กในแต่ละช่วงวัยนั้น มีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การเลือกของเล่นในแต่ละช่วงอายุ ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อและคุณแม่ ควรใส่ใจ ศึกษาและเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กที่สุดด้วย นอกจากต้องคำนึงถึงสิ่งของที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ  แล้ว ควรมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย สีสัน และขนาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย  ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเจริญเติบโตของเด็กต่อไปในอนาคต แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงที่สุด คือ “พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูก” เสมอ

headphones
อ่าน 8 นาที

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 0-6 เดือน

 • ในช่วงวัยนี้ พัฒนาการเด็กเล็ก  ลูกน้อยจะเริ่มฝึกฝนการใช้สายตามองหน้า สบตา เริ่มบังคับใบหน้าไปมา เริ่มมีการส่งเสียงอ้อแอ้ ยิ้มหรือหัวเราะเสียงดังได้ และเริ่มพลิกคว่ำ พลิกหงาย และคว้าสิ่งของต่าง ๆ 
 • ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจัดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้แก่ลูกน้อย ฝึกฝนการมองด้วยการขยับใบหน้าไปมาเพื่อให้ลูกมองตาม สบตาและพูดคุย ทำเสียงต่าง ๆ  หรือร้องเพลงให้ฟัง โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะหาสิ่งของที่มีสีสันและมีเสียง เพื่อเรียกความสนใจในการมองตามและไขว่คว้าสิ่งของ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น วัสดุและสีที่ใช้ในการผลิตของเล่นควรมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีความมั่นใจว่าจะไม่มีรูหรือช่องว่างที่เด็กสามารถเอานิ้วไปติดซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ และขนาดของเล่นไม่ควรมีขนาดเล็กจนเกินไป ซึ่งลูกน้อยอาจนำเข้าปากและอุดตันทางเดินหายใจได้
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพิ่มเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ ในวัยทารกจะเริ่มมองเห็นวัตถุสีขาวและดำชัดเจนที่สุด ของเล่นชิ้นแรกอาจเริ่มจาก โมบายต่าง ๆ ที่เน้นสีขาวและสีดำ โดยมีรูปทรงที่แตกต่างกันไป และเมื่อเริ่มโตขึ้นของเล่นยางนิ่ม ๆ ที่มีพื้นผิวหลากหลายสัมผัส และเด็กสามารถนำเข้าปากได้อย่างปลอดภัย ก็จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและพัฒนาการกล้ามเนื้อในการหยิบจับสิ่งของที่ดีได้

 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 7-12 เดือน

 • พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่ชัดเจน คือ การเคลื่อนไหวที่มากขึ้น เริ่มเรียนรู้ทักษะของภาษาที่ดี สามารถทำความเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ  ของคุณพ่อคุณแม่ได้และเปล่งเสียงคำพูดสั้น ๆ เริ่มทรงตัวนั่งได้นาน สามารถเปลี่ยนสลับสิ่งของระหว่างสองมือ รวมถึงมองตามสิ่งของต่าง ๆ  
 • เนื่องจากพัฒนาการการมองที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว สังเกตสิ่งของใกล้ตัวต่าง ๆ  เมื่อใกล้สู่วัย 1 ปี เด็กจะเริ่มตั้งไข่ ก้าวเดิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของลูก รวมถึงการบันทึกเก็บความทรงจำในช่วงเวลาก้าวแรกของลูกน้อย
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพิ่มเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ รถลากจูง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บล็อกไม้หรือตัวต่อขนาดใหญ่ ที่ฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับของเด็ก และฝึกสมาธิและสายตา เพื่อต่อบล็อกไม้ให้สูงตามจินตนาการ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง
   
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 7-12 เดือน

 

 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เหมาะกับเด็กวัย 1-2 ปี

 • ในวัยนี้มีการพัฒนาการที่ชัดเจนในเรื่องของภาษา และกล้ามเนื้อ รวมถึงควรส่งเสริมพัฒนาการทางการสื่อสารและภาษา การใช้มือและสายตาประสานกัน เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาด้วย 
 • ในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มสังเกตการพูดของเด็ก ควรเริ่มมีการโต้ตอบได้ เริ่มทำตามคำสั่งได้ ในเด็กบางคนอาจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้หลายคำ เริ่มมีกระบวนการความคิดมากขึ้น ซึ่งหากคุณพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี สื่อโทรทัศน์ แท็บเล็ตต่าง ๆ  อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดของเด็กได้ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสื่อเหล่านี้ และมุ่งเน้นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นหลัก เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ  รวมถึงการพูดและการสื่อสาร  
 • ของเล่นพัฒนาการเด็กที่แนะนำในช่วงวัยนี้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ อาทิ หนังสือนิทาน สมุดภาพต่าง ๆ  เพื่อเป็นการฝึกฝนด้านภาษาและกระตุ้นสมองในการจินตนาการ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาสมอง ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยทำให้เป็นกิจวัตร เช่น การอ่านนิทานก่อนนอนในทุก ๆ  คืน และอุปกรณ์สีไม้หรือสีเทียนต่าง ๆ  เสริมสร้างจินตนาการและประสาทสัมผัสทางมือและทางตา อาจเริ่มจากสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อให้หยิบจับง่ายในช่วงแรก และเริ่มฝึกฝนใช้สีไม้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยอนุบาล

 

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะกับลูกน้อยช่วงวัย 1 ขวบ

 

 

10 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะกับลูกน้อยช่วงวัย 1 ขวบ

1. Mobile สีขาว-ดำ/สีที่ตัดกันชัดเจน 

การเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กวัยนี้ เน้นการมองตามสีที่ชัดเจน ฝึกการบังคับสายตามองตามสิ่งของ
จุดเด่นของของเล่น: ช่วยฝึกฝนสายตา การมองตาม
ประโยชน์ของการเล่น: ส่งผลดีต่อการพัฒนาสมองและสติปัญญา

 

2. แฟลชการ์ดผ้า มีผิวสัมผัสหลากหลาย 

การเล่น: ฝึกการหยิบจับสิ่งของ เรียนรู้ผิวสัมผัสต่าง ๆ 
จุดเด่นของของเล่น: ของเล่นผ้ามีความนุ่มนวล ปลอดภัยต่อเด็ก และดึงดูดความสนใจจากเด็กได้
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในการหยิบ เรียนรู้ประสาทสัมผัสจากผิวสัมผัสที่หลากหลาย

 

3. ยางกัดรูปทรงต่าง ๆ เช่น กล้วยหอม, ปลาหมึก, เห็ด หรือยีราฟ

การเล่น: ในวัย 1 ปีแรก จะทดสอบสิ่งของต่าง ๆ  ผ่านทางลิ้นหรือปาก   
จุดเด่นของของเล่น: ให้ลูกได้เรียนรู้และฝึกสัมผัสกับรูปแบบต่าง  ๆ 
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของการใช้นิ้วมือ ลิ้น และปาก

 

4. กระปุกหยอดสิ่งของ  

การเล่น: บังคับการหยิบจับผ่านนิ้วมือ
จุดเด่นของของเล่น: เด็ก ๆ  เรียนรู้การบังคับนิ้วมือ รู้จักรูปทรงต่าง ๆ  
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สายตา และฝึกสมาธิ

 

5. บล็อกไม้ หรือตัวต่อที่มีขนาดใหญ่ 

การเล่น: ฝึกฝนสมาธิการหยิบบล็อกไม้มาวางตั้งตามจินตนาการ
จุดเด่นของของเล่น: กิจกรรมที่ให้มือกับสมองมีความสัมพันธ์กัน
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการทางสมอง และช่วยฝึกสมาธิ สายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

6. รถลากจูง หรือของเล่นที่มีล้อลาก 

การเล่น: เมื่อเด็กเริ่มมีความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อมากขึ้น เด็กจะอยากลองเรียนรู้การทรงตัว และก้าวเดิน
จุดเด่นของของเล่น: ฝึกฝนการก้าวเดิน และการทรงตัวที่ดี
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา รวมไปถึงสมองในการสั่งการให้แขนและขามีความสัมพันธ์กัน

 

7. นิทาน หรือสมุดรูปภาพ 

การเล่น: สร้างช่วงเวลาคุณภาพระหว่างพ่อแม่และลูกน้อย
จุดเด่นของของเล่น: เสริมสร้างจินตนาการและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

 

8. สีเทียนหรือสีไม้ และกระดาษวาดภาพแผ่นใหญ่

การเล่น: ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้สี การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสี
จุดเด่นของของเล่น: สีสันที่สดใส ดึงดูดให้เด็กมีความสนใจ และมีสมาธิ 
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการสมองซีกขวา

 

9. ของเล่นที่เคาะหรือตีแล้วมีเสียงต่าง ๆ  เช่น กลองอันเล็ก ไซโลโฟน

การเล่น: กล้ามเนื้อที่แข็งแรง และการได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้เสียงต่าง ๆ 
จุดเด่นของของเล่น: เรียนรู้แยกแยะประเภทของเสียงต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนาการด้านการได้ยิน รวมถึงได้ใช้สมองส่วนต่าง ๆ  ในการฟังเสียงเพลง และทำความเข้าใจ รวมถึงสร้างจังหวะของตนเอง

 

10. ลูกบอลยาง สีสันสดใส น้ำหนักเบา สามารถโยนแล้วเด้งไปมาได้

 • การเล่น: ลูกบอลที่น้ำหนักเบา สีสันสดใส ทำให้เด็กหยิบจับได้ง่ายและน่าสนใจ
 • จุดเด่นของของเล่น: พัฒนากล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัว ในการก้าวเดินตามลูกบอล
 • ประโยชน์ของการเล่น: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนและขาที่แข็งแรง ฝึกการทรงตัวที่มั่นคง

 

การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อยวัยแห่งการเรียนรู้ ไม่เพียงแค่ของเล่นพัฒนาการเด็กเท่านั้น แต่คุณพ่อคุณแม่ควรมุ่งเน้นดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการเตรียมอาหารที่มีคุณค่า และมีสารอาหารครบถ้วน เพื่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมอง โดยปัจจุบันมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสมอง เสริมสร้างเส้นใยประสาท อาทิ สฟิงโกไมอีลิน DHA Omega 3,6,9 เป็นต้น ซึ่งสามารถพบได้ในนมแม่ นอกหนือจากสารอาหารที่หลากหลายอีกกว่า 200 ชนิด เพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและสมองของลูกน้อยที่รัก 

 

อ้างอิง

https://thaichilddevelopment.com/images/doc/Ebook1.pdf

อ้างอิง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566
 

บทความแนะนำ

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

ทำความรู้จัก DHA เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ DHA คืออะไร สารอาหารสำคัญต่อสมอง ระบบประสาทและสายตา ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วขึ้น คุณแม่มือใหม่ควรฝึกลูกพูดอย่างไรให้ลูกพูดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวิธีกระตุ้นให้ลูกพูดตามช่วงวัย เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก

1000ชื่อจริงมงคลตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

1,000 ชื่อจริงมงคล ตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีชื่อจริงมงคลถึง 1,000 ชื่อมาให้ทุกคนเลือกกันอย่างจุใจค่ะ โดยเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ชื่อของเด็กที่เกิดในแต่ละวันในสัปดาห์ ซึ่งจะเข้ามาเสริมสิริมงคลรอบด้านในชีวิตของน้อง ๆ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมพาเหรดชื่อมงคลกันเลยค่ะ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

ชื่อเล่นลูกตั้งแบบไหนดีน้า? พ่อแม่คนไหนที่กำลังเครียด ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเล่นลูกแบบไหนดี ลองมาดูไอเดียตั้งชื่อเล่นให้กับลูกชาย ลูกสาวกันแบบจุก ๆ ที่มีให้เลือกทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ กันดีกว่าค่ะ มาดูกันเลย!

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

ทารกเป็นวัยที่มีความบอบบาง ต้องการการปกป้องดูแลมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้เบบี๋ตัวน้อย ๆ ยังไม่สามารถสื่อสารความต้องการ หรือความเจ็บปวดออกมาเป็นคำพูดได้ ดังนั้น คุณแม่มือใหม่จึงมีเรื่องมากมายที่สงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ เราจึงรวบรวม 15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่คุณแม่มือใหม่อยากรู้ มาฝากดังนี้

 โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี

โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี ลูกวัยนี้กินอะไรดีนะ

สำหรับช่วงวัยทารกขวบปีแรก หรือ วัย 0-1 ปีแรกของลูกนั้น การได้รับโภชนาการที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณแม่จึงควรใส่ใจและดูแลเรื่องโภชนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ การเสริมอาหารของลูกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ในวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับลูกตั้งแต่แรกเกิด (0 เดือน) จนถึง 1 ขวบปีกัน

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

เด็กทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง เช็กตารางการนอนของทารกแรกเกิด 0-1 ปี คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ควรให้เด็กทารกควรนอนเท่าไหร่ถึงดีกับลูกน้อยและช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างเต็มที่