พัฒนาการเด็ก 1 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

พัฒนาการเด็ก 1 เดือน พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

แม้การกินและนอนคือเรื่องหลักของทารกวัย 0-1 เดือน แต่พัฒนาการเด็ก 1 เดือน แรกเกิดนี้ ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเพื่อพ่อแม่มือใหม่ได้ทำความคุ้นเคย และได้รู้จักลูกน้อยของคุณเป็นครั้งแรกผ่านพัฒนาการเด็กเล็ก

headphones
อ่าน 6 นาที

 

1. น้ำหนักและส่วนสูง พัฒนาการเด็ก 1 เดือน

พัฒนาการเด็กเล็ก โดยเฉพาะน้ำหนักของทารกชาย 1 เดือนจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 - 5 กิโลกรัม และมีพัฒนาการส่วนสูงประมาณ 50 - 57 เซ็นติเมตร และทารกหญิง 1 เดือนจะมีน้ำหนักประมาณ 3 - 4.5 กิโลกรัม และสูงประมาณ 49 - 57 เซ็นติเมตร (สำหรับเด็กแรกเกิดชาย จะมีน้ำหนักประมาณ 2.8 - 3.9 และหญิง 2.7 - 3.7)

 

2. การมองเห็นของเด็ก 1 เดือน

พัฒนาการเด็ก 1 เดือน เด็กทารกจะมองเห็นได้ชัดเมื่อวัตถุเข้าใกล้ประมาณ 8-10 นิ้วค่ะ ไม่ไกลมาก แต่สามารถมองตามใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ หรือชำเลืองมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไปมา จากบนลงล่าง โดยสามารถมองวัตถุได้ถึงกึ่งกลางลำตัว คุณพ่อคุณแม่อาจช่วยจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวลูกให้เอื้อต่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 1 เดือน ในเรื่องของการมองเห็น เช่น การแขวนโมบายไว้หน้าเปลนอนลูก หรือเคลื่อนไหวของเล่นที่มีสีสันสดใสเพื่อให้ลูกสนใจ โดยมีระยะห่างประมาณ 1 ไม้บรรทัด โดยค่อย ๆ เคลื่อนของเล่นจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และสังเกตการมองตาม เป็นต้น

 

พัฒนาการของลูกน้อยวัยทารก

 

3. พัฒนาการเด็ก 1 เดือน ทางด้านร่างกาย

พัฒนาการเด็กเล็กแรกเกิดถึง 1 เดือน จะสามารถเคลื่อนไหวมือ แขน และขาทั้ง 2 ข้างได้ แต่ยังไม่สามารถพยุงศีรษะให้ตั้งตรงเองได้ สามารถดูดปากตัวเองเสียงดังจุ๊บจั๊บ และทำหน้าเหยเกได้ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยกระตุ้น พัฒนาการเด็กเล็กทางร่างกายของทารกวัย 1 เดือน คือ การโอบกอด สัมผัส และอุ้มเด็กบ่อย ๆ เพื่อให้ลูกน้อยสัมผัสถึงความอบอุ่น เชื่อมั่น เวลาอุ้มควรสบตา ยิ้มและพูดคุย หรือร้องเพลงให้ลูกฟังระหว่างให้นมแม่ แสดงความดีใจ ชมเชย เมื่อเด็กมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นต่าง ๆ ควรออกกำลังกายแขนขา โดยการให้ลูกนอนหงาย และจับขาขึ้น ลง งอ หรือเหยียด
 

4. พัฒนาการเด็ก 1 เดือน ในด้านสติปัญญา

เด็กจากวัย 0 ถึง 1 เดือน จะมีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน สมองและระบบประสาทกำลังเชื่อมต่อได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวกลับบ้างในบางครั้ง เช่น ขยับร่างกายให้แม่อุ้มได้ง่ายขึ้น เป็นต้น สิ่งสำคัญของการพัฒนาสมอง คือ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กจากสิ่งแวดล้อมค่ะ
 

5. พัฒนาการเด็ก 1 เดือน ทางอารมณ์และจิตใจ

พัฒนาการเด็ก 1 เดือน เด็กอาจทำสีหน้าพอใจเมื่อรู้สึกไม่สบาย หรือทำสีหน้าเหยเกเมื่อรู้สึกเจ็บ ซึ่งหากได้สบตาคุณพ่อคุณแม่หรือคนคุ้นเคย จะมีอารมณ์ดีขึ้น ทั้งนี้ลูกจะเริ่มจำเสียงพ่อแม่ได้แล้ว พร้อมกับสามารถปรับท่าทางตัวเองให้เหมาะกับการอุ้มของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ ความสุข ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กเล็กค่ะ เพราะแม้ว่าลูกจะมีอายุได้แค่เดือนเดียว แต่เขาก็สามารถรับคลื่นความเครียดจากคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มเครียด ลูกจะรับรู้ได้ทันทีและจะร้องให้งอแงอย่างไม่มีเหตุผล แต่หากคุณพ่อคุณแม่เข้าหาลูกด้วยท่าทีอารมณ์ดี ลูกก็จะเป็นเด็กที่แจ่มใส โยเยน้อยกว่าค่ะ
 

6. พัฒนาการเด็ก 1 เดือน ทางภาษา

ทารกน้อยวัยแรกเกิดถึงวัย 1 เดือนจะมีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหว หรือสื่อสารด้วยการร้องไห้ เมื่อหิว หรือไม่สบายตัวเพราะปัสสาวะเปียก แฉะ เป็นต้น ที่สำคัญลูกสามารถจดจำเสียงของคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวได้แล้ว การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นยิ้ม พูดคุย และเรียกชื่อลูกบ่อย ๆ นะคะ

 

เคล็ดลับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 เดือน

  1. มองตาลูก สื่อสารกับลูกด้วยการมองตาบ่อย ๆ ถ้าลูกน้อยมองมาที่คุณ ให้มองกลับไป เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสัมพันธ์กับลูกของคุณ จนกว่าลูกน้อยของคุณจะมองไปทางอื่น ซึ่งแสดงว่าลูกหันไปสนใจเรื่องอื่นแทน หรือต้องการนอนแล้ว
  2. ยิ้มให้ลูกบ่อยๆ เมื่อลูกน้อยเห็นคุณยิ้มแย้มให้ ลูกคุณจะรู้สึกดี และปลอดภัยโดยธรรมชาติของร่างกาย และยังสร้างใยสัมพันธ์ให้คุณกับลูกอีกด้วย
  3. ใช้เวลากับลูก การใช้เวลาอยู่ด้วยกัน การเล่นกันกับลูกน้อยแรกเกิด การโอบกอด อุ้ม สัมผัส พูดคุย ร้องเพลงให้ฟัง สื่อสารด้วยมือ ด้วยหน้าตายิ้มแย้ม หรือการให้ลูกเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก นอกจากจะช่วยสร้างใยสัมพันธ์อันดีกับพ่อและแม่แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 เดือน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ภาษาและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นด้วย

 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิธีการเก็บนมแม่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เริ่มต้นพัฒนาการลูกน้อยวัย 2 เดือน จะเริ่มจากตรงไหนดี

อ้างอิง

  1. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปีสำหรับผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
  2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3. ส่วนสูง และน้ำหนักลูกน้อย 1 เดือน อ้างอิงจาก กรมอนามัย: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/AW-WeightHeight.PDF

บทความแนะนำ

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

ทำความรู้จัก DHA เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ DHA คืออะไร สารอาหารสำคัญต่อสมอง ระบบประสาทและสายตา ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วขึ้น คุณแม่มือใหม่ควรฝึกลูกพูดอย่างไรให้ลูกพูดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวิธีกระตุ้นให้ลูกพูดตามช่วงวัย เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก

1000ชื่อจริงมงคลตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

1,000 ชื่อจริงมงคล ตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีชื่อจริงมงคลถึง 1,000 ชื่อมาให้ทุกคนเลือกกันอย่างจุใจค่ะ โดยเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ชื่อของเด็กที่เกิดในแต่ละวันในสัปดาห์ ซึ่งจะเข้ามาเสริมสิริมงคลรอบด้านในชีวิตของน้อง ๆ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมพาเหรดชื่อมงคลกันเลยค่ะ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

ชื่อเล่นลูกตั้งแบบไหนดีน้า? พ่อแม่คนไหนที่กำลังเครียด ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเล่นลูกแบบไหนดี ลองมาดูไอเดียตั้งชื่อเล่นให้กับลูกชาย ลูกสาวกันแบบจุก ๆ ที่มีให้เลือกทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ กันดีกว่าค่ะ มาดูกันเลย!

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

ทารกเป็นวัยที่มีความบอบบาง ต้องการการปกป้องดูแลมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้เบบี๋ตัวน้อย ๆ ยังไม่สามารถสื่อสารความต้องการ หรือความเจ็บปวดออกมาเป็นคำพูดได้ ดังนั้น คุณแม่มือใหม่จึงมีเรื่องมากมายที่สงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ เราจึงรวบรวม 15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่คุณแม่มือใหม่อยากรู้ มาฝากดังนี้

 โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี

โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี ลูกวัยนี้กินอะไรดีนะ

สำหรับช่วงวัยทารกขวบปีแรก หรือ วัย 0-1 ปีแรกของลูกนั้น การได้รับโภชนาการที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณแม่จึงควรใส่ใจและดูแลเรื่องโภชนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ การเสริมอาหารของลูกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ในวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับลูกตั้งแต่แรกเกิด (0 เดือน) จนถึง 1 ขวบปีกัน

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

เด็กทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง เช็กตารางการนอนของทารกแรกเกิด 0-1 ปี คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ควรให้เด็กทารกควรนอนเท่าไหร่ถึงดีกับลูกน้อยและช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างเต็มที่