วันตกไข่ คืออะไร นับวันตกไข่อย่างไรให้แม่นยำ ไม่มีพลาด

วันตกไข่ คืออะไร นับวันตกไข่อย่างไรให้แม่นยำ ไม่มีพลาด

การนับวันไข่ตก เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณผู้หญิงเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ หากคุณต้องการวางแผนที่จะตั้งครรภ์จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตกไข่ การนับวันตกไข่ และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อน เราจะรู้วันไข่ตกได้อย่างไร และถ้าอยากตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไร มาไขความข้องใจกันเถอะ

headphones
อ่าน 5 นาที

ทำความเข้าใจ “วันตกไข่” คืออะไร

วันตกไข่ หรือวันไข่ตก เป็นช่วงเวลาที่ไข่สุกเต็มที่หลังจากร่างกายของผู้หญิงมีการกระตุ้นให้รังไข่ปล่อยไข่ออกมายังส่วนปลายของท่อนำไข่ในทุก ๆ เดือน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกลไกธรรมชาติที่จะเกิดเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 28 – 35 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยเริ่มนับรอบตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน

 

“วันไข่ตกหรือวันตกไข่” จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่

การนับวันไข่ตกหรือวันตกไข่สามารถนับได้จากรอบของประจำเดือน ในกรณีที่รอบประจำเดือนจะเกิดขึ้นทุก 28 วัน ไข่จะตกในวันที่ 14 ก่อนที่จะมีประจำเดือนในรอบต่อไป แต่ไข่อาจมีการตกไข่ได้ช้าหรือเร็วกว่านี้ประมาณ 2 วัน เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เราได้แบ่งระยะการเกิดไข่ตก ดังนี้

  • ระยะก่อนไข่ตก: เป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มหลั่งฮอร์โมนฟอลลิเคิล สติมูเลติง (Follicle-Stimulating Hormone: FSH) ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ไข่สุก พร้อมกับค่อย ๆ ผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ให้มากขึ้นเพื่อสร้างเยื่อบุมดลูกให้หนาขึ้น พอช่วงใกล้ไข่ตกจะเริ่มมีมูกสีขาวขุ่น ๆ หรือสีเหลืองอ่อน
  • ระยะไข่ตก: อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 12 – 14 วัน ก่อนรอบประจำเดือนรอบต่อไป ซึ่งในระยะนี้ร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูง ทำให้ร่างกายมีมูกในลักษณะใสและลื่นจำนวนมากเพื่อเป็นตัวช่วยให้อสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกได้ง่าย ในขณะเดียวกันร่างกายจะสร้างฮอร์โมนลูทีไนซิง (Luteinizing Hormone: LH) ในปริมาณที่สูงเพื่อให้ร่างกายปล่อยไข่ที่สุกแล้วมาตามท่อนำไข่ เราจึงใช้การวัดค่า LH นี้เป็นเกณฑ์วัดช่วงไข่ตกได้
  • ระยะหลังไข่ตก: หากไข่ตกแล้วไม่ได้รับการผสมกับอสุจิ เยื่อบุมดลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาจะหลุดลอกไปกลายเป็นประจำเดือน แต่ถ้าไข่เกิดการผสมกับอสุจิ ไข่จะเข้าไปฝั่งในผนังมดลูกและจะค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้น การตั้งครรภ์จึงเริ่มเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้


วันตกไข่เกิดขึ้นได้นานแค่ไหน และไข่ตกอยู่ได้กี่วัน

การตกไข่เกิดขึ้นเมื่อไข่ตกมาอยู่ในบริเวณท่อนำไข่ ซึ่งการตกไข่นี้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12-24 ชั่วโมงเท่านั้น และไข่จะมีอายุได้แค่ประมาณ 1 วันหลังไข่ตก หากไข่มีการผสมกับอสุจิในช่วงเวลานี้จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

 

วันตกไข่เกิดขึ้นได้นานแค่ไหน และไข่ตกอยู่ได้กี่วัน

 


การนับวันตกไข่ สำคัญอย่างไร

การนับวันตกไข่เป็นการคาดคะเนช่วงวันที่ควรมีเพศสัมพันธ์สำหรับคนที่วางแผนตั้งครรภ์ และเป็นหนึ่งในวิธีคุมกำเนิดสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน ปกติแล้วผู้หญิงจะมีรอบเดือนประมาณ 28 วันก่อนรอบเดือนถัดไป โดยวันตกไข่จะอยู่ช่วง 14 วันหลังจากนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตกนี้คุณจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง แต่ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตกประมาณ 2 วัน อาจเกิดการตั้งครรภ์ได้เช่นกันเพราะอสุจิมีอายุอยู่ได้ประมาณ 2 วัน


ช่วงวันตกไข่ ผู้หญิงจะมีอาการอย่างไร

ในช่วงที่ผู้หญิงมีการตกไข่ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากที่บริเวณมดลูกทำให้ร่างกายมีการผลิตมูกที่มีลักษณะเหนียวขุ่นและยืดเป็นเส้นยาวได้ในปริมาณมาก บางคนอาจรู้สึกปวดบริเวณช่วงท้องน้อยข้างเดียวทางด้านซ้ายหรือด้านขวาขึ้นอยู่กับว่าในรอบนั้นไข่จะตกอยู่ด้านใดซึ่งจะสลับกันในแต่ละเดือน มีอาการเจ็บคัดเต้านม มีอารมณ์ทางเพศสูงมากขึ้น ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 0.3-0.5 เซลเซียส และอาจมีเลือดเล็ดออกมาเล็กน้อย 


วิธีนับวันตกไข่ มีวิธีไหนบ้าง

1. จดบันทึกรอบเดือนของตัวเอง

การนับวันไข่ตกต้องเริ่มจากการจดบันทึกการมีประจำเดือนในแต่ละรอบจนเราสามารถคาดคะเนได้ว่าประจำเดือนรอบถัดไปจะมาประมาณวันที่เท่าไหร่ ซึ่งการนับวันไข่ตกจะนับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบถัดไป แล้วนับย้อนขึ้นมา 14 วัน เช่น รอบเดือนหน้ามาวันที่ 1 ของเดือนถัดไป วันตกไข่จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 17 ของเดือนนี้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอ โดยนับจากรอบเดือน 28 วัน6

 

2. ใช้ชุดทดสอบการตกไข่

การใช้ชุดตรวจไข่ (LH ovulation test) เป็นการตรวจหาฮอร์โมน LH จากปัสสาวะ เพราะปัสสาวะมีความเข้มข้นของฮอร์โมนนี้มากที่สุด ก่อนการตรวจต้องงดน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง และควรเก็บปัสสาวะในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน โดยเริ่มตรวจประมาณวันที่ 10 นับจากวันแรกของประจำเดือบในรอบถัดไป ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจมากที่สุดคือ ช่วงเวลาบ่าย 2 ถึง 2 ทุ่ม ที่มีความเข้มของ LH มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลที่ไม่แม่นยำเราจึงต้องรอให้ฮอร์โมนเพิ่มสูงขึ้นก่อน เมื่อตรวจแล้วผลขึ้นเป็น 2 ขีด หรือมีค่าบวก แสดงว่าไข่จะตกในอีก 12-24 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงที่สุด6

 

3. ใช้แอปนับวันตกไข่

การใช้แอปนับวันไข่ตกจะทำให้เราสามารถทราบวันไข่ตกได้แม่นยำมากขึ้น เพราะแอปจะคำนวณจากรอบเดือนที่เราบันทึกไว้ ทำให้เราไม่ต้องมานับเองเพียงกรอกข้อมูลลงไปแอปจะสามารถบอกได้ทันทีว่ารอบเดือนถัดไปจะมาเมื่อไหร่ และไข่จะตกวันไหน

 

หลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนับวันตกไข่ และเริ่มต้นจดบันทึกวันตกไข่เองหรือใช้แอปในการบันทึกแล้ว คราวนี้คุณแม่มือใหม่ก็พร้อมที่เตรียมตัวการตั้งครรภ์แล้ว! อยากเริ่มต้นเป็นว่าที่คุณแม่มือใหม่สามารถติดตามอ่านการเตรียมตัวการตั้งครรภ์ไปจนถึงการเลี้ยงดูลูกน้อยได้ที่นี่เลย


เอกสารอ้างอิง

  1. โรงพยาบาลพญาไท https://www.phyathai.com/article_detail/2616/th/อยากมีลูก...นับวันไข่ตก… 
  2. คลินิกมีบุตรยาก Deep&Harmonicare IVF Center https://www.dhcivfthai.com/ovulation/ 
  3. รัตนา เล็กสมบูรณ์ (2552), วารสารวิชาการ ม.อบ.; 11(2)
  4. โรงพยาบาลวิภาวดี https://www.vibhavadi.com/Health-expert/detail/638
  5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 https://ch9airport.com/วิธีนับวันไข่ตกอย่างไร/  

อ้างอิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

บทความแนะนำ

วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด

วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด

วิธีการนับอายุครรภ์คืออะไร ทำไมคุณแม่ต้องรู้และวิธีคำนวณอายุครรภ์ที่ถูกต้อง นับแบบไหนได้บ้าง เพื่อให้คุณแม่วางแผนการคลอดและติดตามพัฒนาการของลูกในครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

แผลฝีเย็บหลังคลอด ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย แผลหายเร็ว

แผลฝีเย็บหลังคลอด ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย แผลหายเร็ว

แผลฝีเย็บหลังคลอด ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย แผลหายเร็ว

ฤกษ์ดีผ่าคลอด ปี 2565

ฤกษ์ผ่าคลอด 2565 ฤกษ์คลอด ฤกษ์มงคล เสริมดวงลูกรัก

ฤกษ์ดีผ่าคลอด ปี 2565 การกำหนด ฤกษ์ผ่าคลอด หรือ ฤกษ์คลอด ควรทำควบคู่ไปกับการขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ทำคลอดด้วย เพราะหากผู้ปกครองดื้อรั้นกำหนดวันคลอดเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้คลอดในวันดังกล่าวแล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ไปตลอดชีวิตอีกด้วย

ผ่าคลอดดีไหม ผ่าคลอดเจ็บไหม ดูแลแผลผ่าคลอดอย่างไร

ผ่าคลอดดีไหม ผ่าคลอดเจ็บไหม ดูแลแผลผ่าคลอดอย่างไร

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ผ่าคลอด พร้อมคำแนะนำต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณแม่มั่นใจเมื่อผ่าคลอด

แม่ท้องพร้อม เข้าใจอาการคนท้อง

แม่ท้องพร้อม! วิธีดูแลครรภ์ จัดการกับความกังวล เข้าใจอาการคนท้อง

เคล็ดลับการดูแลครรภ์ วิธีจัดการกับความกังวล รวมไปถึงการรับมือกับอาการคนท้อง

ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอด ปี 2566

ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 ฤกษ์คลอด วัน เวลาดี เสริมดวงลูกรัก

สำหรับลูกน้อยที่เกิดในปี 2566 ตรงกับนักษัตรเถาะ มักเป็นคนที่นุ่มนวล มารยาทงาม มีสัมมาคารวะ เป็นที่รักของผู้ใหญ่และคนรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกำลังวางแผนการตั้งครรภ์ หรือหาฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอดมหามงคล เพื่อส่งเสริมดวงให้ลูกน้อยในปีนี้ S-Mom Club มีฤกษ์ผ่าคลอดสุดเฮงสำหรับปีนี้มาแนะนำค่ะ

อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณที่บอกว่ากำลังตั้งครรภ์

อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณที่บอกว่ากำลังตั้งครรภ์

อาการคนท้อง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังตั้งครรภ์ โดยอาการเริ่มแรกที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่สัมผัสได้ คือ การขาดประจำเดือน แต่ความจริงแล้วในช่วงท้อง 1 สัปดาห์ - 2 สัปดาห์แรก ผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์อาจมีอาการเลือดออกเล็กน้อยคล้ายประจำเดือนที่เรียกว่า “เลือดล้างหน้าเด็ก” ทำให้ว่าที่คุณแม่อาจไม่ทันได้สังเกตคิดว่าประจำเดือนมาปกติ ส่วนอาการอื่น ๆ อย่างอาการแพ้ท้อง คลื่นไส้ อ่อนเพลีย และอารมณ์แปรปรวน จะตามมาทีหลัง รวมถึงมีสัญญาณการตั้งครรภ์อื่น ๆ ตามมา