สฟิงโกไมอีลิน คืออะไร สารอาหารสำคัญในนมแม่ ดีต่อสมองของลูกน้อย

สฟิงโกไมอีลิน คืออะไร สารอาหารสำคัญในนมแม่ ดีต่อสมองของลูกน้อย

07.03.2020

สมองของทารกเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เริ่มจากการพัฒนาระบบประสาทเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 22 วัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวัยรุ่น แต่สมองของทารกจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต ในช่วงเวลานี้คุณแม่ควรเสริมสารอาหารที่มีส่วนในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบประสาทและสมองด้วยนมแม่ เพราะในนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของร่างกาย มีกรดไขมัน โคลีน และสฟิงโกไมอีลินหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองของทารก

headphones

PLAYING: สฟิงโกไมอีลิน คืออะไร สารอาหารสำคัญในนมแม่ ดีต่อสมองของลูกน้อย

อ่าน 5 นาที

 

สรุป

  • สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้าน ๆ เซลล์ สมองของทารกจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วในช่วง 2 ปีแรกหลังคลอด คุณแม่สามารถเสริมสร้างสมองของลูกน้อยได้ด้วยนมแม่ และผลิตภัณฑ์จากนมที่มีสารอาหารสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทของลูกน้อย
  • สฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในสารอาหารสำคัญที่พบได้ในนมแม่และผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ครีม ชีส เป็นต้น  มีส่วนช่วยในการสร้างไมอีลินที่ช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทหรือเชื่อมเซลล์ประสาทแต่ละส่วน (brain connection) ในสมอง ทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • การที่เซลล์ประสาทมีปลอกไมอีลินทำให้สมองเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงกว่า 100 เท่า ซึ่งปริมาณไมอีลินที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กที่ดีขึ้น ลูกน้อยจึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่รวดเร็ว

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

สฟิงโกไมอีลิน คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อสมองของลูกน้อย

สฟิงโกไมอีลิน (sphingomyelin) คือ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ และผลิตภัณฑ์จากนม หนึ่งในสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง เพราะในสมองอุดมไปด้วยสฟิงโกลิปิดที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีส่วนสำคัญในการส่งสัญญาณในสมองให้เกิดการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสมองของทารก

 

ไมอีลิน ตัวกลางสำคัญที่ช่วยเชื่อมเซลล์ประสาทในสมองของเด็ก

สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้าน ๆ เซลล์ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปที่เรียกว่า “แขนงประสาท” เพื่อรับส่งกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทอื่น ๆ ทั่วร่างกาย ทั้งยังมีไมอีลินส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ประสาทที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละส่วน (brain connection) ทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปลอกไมอีลิน ช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งต่อสัญญาณในสมองถึงกว่า 100 เท่า

เมื่อเส้นประสาทถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนหรือปลอกหุ้มประสาทที่เรียกว่า “ปลอกไมอีลิน (myelin sheath)” ทำให้กระแสประสาทเดินทางได้เร็วกว่าเดิมโดยการกระโดดข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เซลล์ประสาทจึงเกิดการส่งต่อข้อมูลได้เร็วขึ้นถึงกว่า 100 เท่า เมื่อเทียบกับเส้นประสาทที่ไม่มีปลอกไมอีลินหุ้ม สมองของลูกน้อยเกิดการรับรู้ การเคลื่อนไหว และการคิดวิเคราะห์ที่รวดเร็วกว่า เปรียบเสมือนกับคนที่มีช่วงขาที่ยาวกว่าทำให้สามารถก้าวไปถึงเส้นชัยในเวลาที่เร็วกว่า

 

สฟิงโกไมอีลินกับการทำงานของสมองลูกน้อย

สมองของเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน 2 ปีแรกของชีวิต คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่พลาดในการเติมเต็มศักยภาพการทำงานของสมองลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็กด้วยสารอาหารหลักในการสร้างไมอีลินทั้งโปรตีน และไขมัน โดยสฟิงโกไมอีลิน (sphingomyelin) เป็นส่วนหนึ่งของฟอสโฟไลปิดหนึ่งในไขมันจำเพาะที่ช่วยสร้างไมอีลินในสมองให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว เพราะความเร็วในการส่งสัญญาณของสมองต้องอาศัยไมอีลินที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของสมองในแต่ละส่วน (brain connection)

 

เมื่อสมองสามารถเชื่อมต่อกันได้เร็วทำให้สมองสามารถเกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทได้ไวกว่าซึ่งเปรียบได้กับการใช้อินเตอร์เน็ต 5G ที่ช่วยให้การส่งสัญญาณหากันได้เร็วกว่า ลูกน้อยจึงเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทางด้านร่างกาย เช่น คลาน เดิน วิ่ง หัวเราะ หรือร้องไห้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สฟิงโกไมอีลิน สารอาหารสำคัญช่วยพัฒนาสมอง

สฟิงโกไมอีลิน (sphingomyelin) หนึ่งในสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน ทำให้ภายในสมองเกิดการสื่อสารและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเกิดเป็นการพัฒนาการด้านความรู้และความเข้าใจของลูกน้อย เด็กจึงต้องได้รับสฟิงโกไมอีลินในปริมาณที่เหมาะสม โดยสฟิงโกไมอีลินพบมากใน นมแม่และผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ครีม ชีส เป็นต้น ทารกจึงควรได้รับนมแม่เพราะนมแม่เป็นแหล่งอาหารสมองชั้นดี รวมถึงสฟิงโกไมอีลินด้วย

 

ซึ่งจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว จะมีปริมาณของไมอีลินในสมองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณไมอีลินที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กที่ดีขึ้นด้วย 

 

สฟิงโกไมอีลิน มีประโยชน์อย่างไร

สมองของลูกน้อยต้องการโปรตีนและไขมันในการพัฒนาเซลล์ประสาท ซึ่งสฟิงโกไมอีลิน (sphingomyelin) เป็นหนึ่งในไขมันจำเพาะมีบทบาทสำคัญในการสร้างปลอกไมอีลิน (Myelination) เป็นฉนวนเคลือบเซลล์ประสาทให้การเชื่อมต่อหรือการถ่ายโอนข้อมูลในระหว่างเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กมีสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทางสมองที่ดี

 

การสร้างปลอกไมอีลิน จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง มีประโยชน์ต่อการสร้างหน่วยความจำในสมอง ความฉลาด และส่งผลต่อทักษะทางด้านภาษาของลูกน้อย ซึ่งปลอกไมอีลินถูกสร้างขึ้นด้วยสารอาหารที่สำคัญอย่างสฟิงโกไมอีลินที่พบได้มากในนมแม่และผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ครีม ชีส เป็นต้น

 

ประโยชน์นมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้งสารอาหารที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองของลูกน้อย คุณแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองให้เพียงพอโดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็นอย่าง DHA (ดีเอชเอ) ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โคลีน และวิตามินบี รวมถึงสฟิงโกไมอีลิน ร่วมกับการเอาใจใส่ลูกรักอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสติปัญญา (IQ) พัฒนาการการเรียนรู้ พฤติกรรม และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของลูกน้อยด้วย

 

บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

 

 

อ้างอิง:

  • สารอาหารสำคัญ เพิ่มพัฒนาการทางสมองให้ลูกรัก, โรงพยาบาลศิครินทร์ 
  • Vitamin K and Sphingolipid Metabolism: Evidence to Date, International Life Sciences Institute
  • 'สฟิงโกไมอีลิน' หนึ่งในสารอาหารสมองสำหรับเด็กยุค 5G, มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ภาวะสมองเสื่อมตามวัย ความท้าทายของ เวชศาสตร์การฟื้นฟู และป้องกัน, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อ้างอิง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

บทความแนะนำ