คนท้องติดโควิด คนท้องเป็นโควิดอันตรายไหม พร้อมวิธีดูแลตัวเอง

คนท้องติดโควิด คนท้องเป็นโควิดอันตรายไหม พร้อมวิธีดูแลตัวเอง

02.04.2024

ในช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด เนื่องจากคนท้องติดโควิดหรือคนท้องเป็นโควิด จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เสี่ยงต่อการเสียชีวิต และมีโอกาสส่งต่อเชื้อไปยังลูกในท้องอีกด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุครรภ์มาก คุณแม่จึงควรทราบวิธีดูแลตัวเองและลูกในท้องอย่างถูกต้อง

headphones

PLAYING: คนท้องติดโควิด คนท้องเป็นโควิดอันตรายไหม พร้อมวิธีดูแลตัวเอง

อ่าน 5 นาที

 

สรุป

  • คนท้องเป็นโควิดมีโอกาสจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป และมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ลูกในท้องได้ รวมถึงเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดด้วย
  • คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนอื่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • คุณแม่เป็นโควิดสามารถให้นมลูกได้ตามปกติ เนื่องจากเชื้อโควิดไม่สามารถแพร่ผ่านทางน้ำนมแม่ไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ได้

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

คุณแม่ท้องเป็น 1 ใน 6 กลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงรุนแรงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 3 ถือเป็นระยะอันตราย เนื่องจากมดลูกมีขนาดใหญ่ ทำให้ปอดคุณแม่ขยายตัวไม่ดี หากติดเชื้อ อาจพบอาการรุนแรง มีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบได้สูง เมื่อคุณแม่มีภาวะปอดอักเสบ จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์

 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า คนท้องติดเชื้อโควิด มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2.5 เท่า และคุณแม่ท้องที่ติดเชื้อโควิด มีโอกาสส่งต่อเชื้อไปยังลูกในท้อง 2-5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ข้อมูลอื่นยังบ่งชี้ว่ามีโอกาสคลอดก่อนกำหนดสูงถึง 15.1 เปอร์เซ็นต์

 

คนท้องติดโควิด มีผลต่อสุขภาพและทารกในครรภ์อย่างไร

อันตรายเมื่อคุณแม่ท้องติดโควิด คนท้องติดโควิด เสี่ยงต่อสุขภาพและลูกน้อยในครรภ์ ดังนี้

 

1. เชื้อโควิดส่งต่อจากแม่สู่ลูก

เมื่อคนท้องเป็นโควิดมีโอกาสที่ลูกในท้องจะติดเชื้อโควิดจากแม่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ โดยคุณแม่ใกล้คลอดมีโอกาสส่งต่อเชื้อไปยังลูกน้อยมากกว่าคุณแม่ที่มีอายุครรภ์น้อย

 

2. ทารกคลอดก่อนกำหนด

มีรายงานการคลอดก่อนกำหนดในคุณแม่ท้องที่ติดโควิด และทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่พบว่าคนท้องมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าคนทั่วไป

 

3. การแท้งลูก ทารกพิการในครรภ์ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

งานวิจัยทั่วโลกยังไม่พบว่า คนท้องที่ติดโควิด มีความเสี่ยงมากกว่าคนท้องทั่วไป

 

คนท้องติดโควิด มีผลต่อสุขภาพและทารกในครรภ์อย่างไร

 

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างตั้งครรภ์

คุณแม่ท้องสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ขึ้นไป และไม่ควรฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบว่า ทารกบางรายมีภูมิต้านทานโควิดตั้งแต่เกิด หลังจากที่คุณแม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ที่คุณแม่ฝากครรภ์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

 

คุณแม่ป่วยเป็น โควิด-19 ให้นมลูกได้ไหม

เนื่องจาก ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่แน่ชัดว่า เชื้อไวรัสโควิดสามารถติดต่อผ่านทางน้ำนมได้ ดังนั้น คุณแม่ที่เป็นโควิด หรือสงสัยว่าเป็นโควิด สามารถให้นมลูกได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาดของมือเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย ในกรณีคุณแม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับยาเพื่อการรักษา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการให้นมบุตร

 

คนท้องติดโควิด คุณแม่ป่วยเป็น โควิด-19 ให้นมลูกได้ไหม

 

โควิด-19 ไม่สามารถติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ไปสู่ทารกได้

ยังไม่มีรายงานว่า เชื้อโควิดสามารถติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ไปสู่ทารกได้ คุณแม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ ทั้งคุณแม่กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด โดยให้ปฏิบัติตามคำนำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 

ข้อปฏิบัติในการให้นมทารกจากเต้า

คุณแม่ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งก่อนและหลังให้นมลูก ควรอาบน้ำและเช็ดทำความสะอาดเต้านมและหัวนมก่อนทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสลูก หลีกเลี่ยงการไอ จาม และการหอมลูก

 

ข้อปฏิบัติกรณีคุณแม่ปั๊มนม

คุณแม่ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะการปั๊มนม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังปั๊มนม ทำความสะอาดขวดนมและเครื่องปั๊มนมทุกครั้งหลังใช้งาน เก็บขวดนมในถุง และฆ่าเชื้อภายนอกถุงด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเก็บรักษาทุกครั้ง

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม

คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ ยกเว้นกรณีมีข้อห้าม เช่น มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งแรก โดยอายุครรภ์ที่แนะนำคือช่วง 3 เดือนขึ้นไป หรือ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ รวมถึง คุณแม่หลังคลอดที่กำลังให้นมลูก ก็สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้เช่นเดียวกัน

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในการดูแลร่างกายตัวเองและลูกน้อยให้แข็งแรงปลอดภัย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงดูแลจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่ควรเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไป หากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดโควิด คนท้องเป็นโควิด ควรเข้ารับการรักษา เพื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเร็วที่สุด

 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

อ้างอิง:

  1. โควิดในหญิงตั้งครรภ์ อันตรายต่อทารกหรือไม่? มีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรในสถาการณ์โควิด-19, โรงพยาบาล พีเอ็มจี
  2. คุณแม่ตั้งครรภ์ ดูแลตัวเองยังไงช่วงโควิด-19, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล อ้อมน้อย
  3. อันตรายแค่ไหนเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ป่วย COVID-19, โรงพยาบาลกรุงเทพ
  4. ข้อควรรู้! สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ควรดูแลตัวเองอย่างไร?, โรงพยาบาลศิครินทร์

อ้างอิง ณ วันที่ 27 มกราคม 2567

บทความแนะนำ

ผ่าคลอดโรงพยาบาลรัฐดีไหม แพงหรือเปล่า แล้วคุณแม่ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

ผ่าคลอดโรงพยาบาลรัฐดีไหม แพงหรือเปล่า แล้วคุณแม่ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

ผ่าคลอดโรงพยาบาลรัฐราคาเท่าไหร่ ผ่าคลอดใช้สิทธิบัตรทองได้ไหม มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง คำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคลอดที่คุณแม่เตรียมคลอดธรรมชาติและผ่าคลอดอยากรู้

คนท้องกินโกโก้ได้ไหม คุณแม่ท้องกินโกโก้ส่งผลอะไรกับลูกในท้องบ้าง

คนท้องกินโกโก้ได้ไหม คุณแม่ท้องกินโกโก้ส่งผลอะไรกับลูกในท้องบ้าง

คนท้องกินโกโก้ได้ไหม กินโกโก้แล้วอันตรายกับลูกในครรภ์หรือเปล่า โดยเฉพาะคุณแม่ที่ชอบกินน้ำหวาน น้ำชง คนท้องกินโกโก้ได้ไหม ควรกินวันละกี่แก้ว ปริมาณเท่าไหร่ ไปดูกัน

เมนูอาหารคนท้อง 1-3 เดือน ช่วยบำรุงครรภ์ให้แข็งแรง คุณแม่ทำตามได้

เมนูอาหารคนท้อง 1-3 เดือน ช่วยบำรุงครรภ์ให้แข็งแรง คุณแม่ทำตามได้

รวมเมนูอาหารคนท้อง 1-3 เดือน เมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง เมนูอาหารสําหรับคนท้อง 1-3 เดือน ทำเองได้เลยที่บ้าน

คนท้องกินแตงโมได้ไหม คุณแม่กินแตงโมอย่างไรให้ดีกับลูกในครรภ์

คนท้องกินแตงโมได้ไหม คุณแม่กินแตงโมอย่างไรให้ดีกับลูกในครรภ์

คนท้องกินแตงโมได้ไหม ในแตงโมมีสารอาหารอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ ต้องกินเท่าไหร่ถึงพอดี ช่วยบำรุงครรภ์คุณแม่

คนท้องกินทุเรียนได้ไหม มีผลต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยหรือไม่

คนท้องกินทุเรียนได้ไหม มีผลต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยหรือไม่

คนท้องกินทุเรียนได้ไหม คนท้องกินขนุนได้ไหม หากกินเยอะมากเกินไป อันตรายกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์แค่ไหน ปริมาณเท่าไหร่ถึงเหมาะสมสำหรับแม่ตั้งครรภ์

คนท้องกินน้ำมะพร้าวได้ไหม กินเยอะไป ส่งผลอะไรกับคุณแม่และลูกบ้าง

คนท้องกินน้ำมะพร้าวได้ไหม กินเยอะไป ส่งผลอะไรกับคุณแม่และลูกบ้าง

คนท้องกินน้ำมะพร้าวได้ไหม หากคุณแม่ในปริมาณที่เยอะเกินไป จะส่งผลเสียอะไรกับคุณแม่และลูกบ้าง กินน้ำมะพร้าวมาก เสี่ยงแท้งลูกจริงไหม ไปหาคำตอบกัน

คนท้องกินหน่อไม้ได้ไหม คุณแม่ต้องกินแบบไหนถึงจะปลอดภัยกับลูกในท้อง

คนท้องกินหน่อไม้ได้ไหม คุณแม่ต้องกินแบบไหนถึงจะปลอดภัยกับลูกในท้อง

คนท้องกินหน่อไม้ได้ไหม คุณแม่ท้องกินหน่อไม้เยอะ จะเป็นอันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า ไปดูสารอาหารสำคัญในหน่อไม้และประโยชน์ของหน่อไม้ที่คนท้องควรรู้กัน

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก