ลูกท้องผูกเรื้อรัง ลูกไม่ถ่าย ลูกถ่ายยาก บ่งบอกถึงอะไร

ลูกท้องผูกเรื้อรัง ลูกไม่ถ่าย ลูกถ่ายยาก บ่งบอกถึงอะไร

ลูกท้องผูก ลูกถ่ายยาก อาการถ่ายไม่ออก ถ่ายยาก มักจะเป็นอาการที่เราพบกันบ่อย ๆ ในเด็ก ซึ่งการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่เท่าทันโรคนั้นจะทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

headphones
อ่าน 5 นาที

 

สาเหตุอาการลูกท้องผูก ลูกไม่ถ่าย

ความผิดปกติทางกายภาพและอาการลูกท้องผูก ลูกถ่ายยาก โดยแบ่งเป็น

 1. ความผิดปกติบริเวณทวารหนัก
 2. ความผิดปกติของประสาทที่ควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ
 3. ความผิดปกติของประสาทไขสันหลังส่วนปลาย ซึ่งควบคุมการถ่ายอุจจาระ
 4. ได้รับยาบางชนิดยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ ยาระงับประสาท และยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น
 5. โรคทางเมตาบอลิคเช่น โรคต่อมไธรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ หรือโรคที่ทำให้มีระดับแคลเซี่ยมสูงในเลือด เป็นต้น
 6. ลูกท้องผูกหรือลูกไม่ถ่ายโดยไม่มีความผิดปกติทางกายภาพ มักจะมีประวัติท้องผูกในครอบครัวร่วมด้วย
 7. ความผิดปกติทางจิตใจการฝึกขับถ่ายแก่เด็กไม่ถูกต้อง เช่น ฝึกให้เด็กนั่งกระโถนเร็วเกินไป โดยเด็กยังไม่พร้อม เด็กอาจกลัวการนั่งกระโถน และพยายามกลั้นอุจจาระ พฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้ลูกท้องผูกและลูกถ่ายยากได้

 

สาเหตุและการรักษาอาการลูกท้องผูก ลูกไม่ถ่าย ลูกถ่ายยาก

 

ลูกท้องผูกบ่อย นอกจากเสียสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลถึงสภาพจิตใจ

อาการลูกท้องผูก หรือ ลูกถ่ายยาก มักจะเป็นอาการที่เราพบกันบ่อย ๆ ในเด็ก ซึ่งการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่เท่าทันโรคนั้นจะทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แถมยังเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษาในเวลาต่อมา และอาจจะกลายเป็นความทุกข์ทรมานของเด็ก เพราะการที่เด็กถ่ายลำบากจนกลายเป็น อาการท้องผูกเรื้อรัง หรืออาจจะทำอุจจาระเปรอะเปื้อน  จะทำให้พวกเค้าเกิดความหวาดระแวง สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง หรือกลายเป็นพฤติกรรมเก็บกดทางอารมณ์ได้  ดังนั้นเราควรเข้าใจถึงวิธีแก้ลูกท้องผูก ลูกถ่ายยาก และปัญหาที่ถูกต้อง สำหรับเด็ก ๆ ที่เป็นโรคนี้กันค่ะ

 

อาการของลูกท้องผูก ลูกไม่ถ่าย

อาการลูกท้องผูก หรือ อาการลูกถ่ายแข็ง หมายถึง การถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะแข็ง แห้งหรือเหนียว และมีการถ่ายลำบากร่วมอยู่ด้วย จำนวนครั้งที่ถ่ายมีความสำคัญน้อยกว่าลักษณะของอุจจาระ บางคนถ่าย 2 – 3 วันต่อครั้ง แต่ถ้าอุจจาระนิ่มถ่ายไม่ลำบากก็ถือว่าเป็นการถ่ายที่ปกติค่ะ 

ซึ่งหากท้องผูกเรื้อรังอยู่นานจะทำให้ลำไส้ใหญ่ยืดตัวออกขยายใหญ่มากขึ้น การบีบตัวของลำไส้จะน้อยลงพร้อมกับความรู้สึกอยากถ่ายจะน้อยลงด้วย อุจจาระก็จะแข็งขึ้นเพราะน้ำจะถูกดูดซึมกลับไปหมดทำให้ถ่ายลำบาก ขณะถ่ายความแข็งของอุจจาระจะบาดเยื่อรูทวารหนักและทำให้เป็นแผล ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกเจ็บและพยายามกลั้น จึงส่งผลให้อาการเด็กท้องผูก ลูกถ่ายยาก มีความรุนแรงมากขึ้นโดยอาจมีเลือดปนได้ หรือบางครั้งอุจจาระที่ยังค้างอยู่ถูกแบคทีเรียในลำไส้ย่อยสลายเป็นของเหลวก็จะทำให้ถ่ายออกมาทีละน้อยกะปริบกะปรอยได้โดยไม่รู้ตัว

 

วิธีแก้ลูกท้องผูกและการรักษาลูกท้องผูก 

 • วิธีแก้ลูกท้องผูกในวัยทารก เด็กที่ดื่มนมมารดาส่วนใหญ่จะไม่มีอาการลูกท้องผูก นอกจากมารดารับประทานนมวัวหรือรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป
 • วิธีแก้ลูกท้องผูกในเด็กที่ดื่มนมผสม ดื่มน้ำให้มากขึ้น หรือดื่มน้ำผลไม้ เช่น น้ำลูกพรุน น้ำส้ม เพิ่ม ผัก ผลไม้ และธัญพืช เสริมอีกทางหนึ่ง
 • บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง เช่น การนวดท้อง และยกขาเด็กขึ้นลงจะทำให้การขับถ่ายดีขึ้น
 • ฝึกนิสัยในการขับถ่ายแล้ว หากมีอาการลูกท้องผูกเรื้องรัง ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะ


ทารกวัยขวบปีแรก มักมีปัญหาลูกท้องผูกอยู่ 2 ระยะ คือ

 

 1.  เมื่อเปลี่ยนนม ทั้งการเปลี่ยนจากนมแม่เป็นนมผสม หรือเปลี่ยนสูตรนม เนื่องจากนมแม่มีเวย์โปรตีนสูง ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพและย่อยง่ายกว่านมผสม ทารกที่กินนมแม่จึงมีปัญหาท้องผูกน้อยกว่า
 2.  เมื่อเริ่มให้อาหารเสริม ซึ่งมักพบในกรณีให้อาหารเสริมเร็วเกินไป หรือให้อาหารเสริมที่มีเส้นใยน้อย เช่น ผักหรือผลไม้
 3. เด็กที่ดื่มน้ำน้อยไป สูญเสียน้ำหรือขณะมีไข้อาจจะทำให้อุจจาระแข็งและท้องผูกได้


อาการแบบนี้อาจเรียกว่า ลูกท้องผูก

 • ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ถ่ายอุจจาระแข็งมาก อาจถ่ายเป็นเม็ดเล็กๆ เหมือนลูกกระสุน หรือเป็นแท่งแข็ง อุจจาระก้อนใหญ่ๆ
 • ลูกถ่ายไม่ออก ลูกมีอาการถ่ายลำบาก เจ็บเวลาขับถ่าย บางครั้งอาจมีเลือดปนออกมาขณะถ่าย เนื่องจากอุจจาระแข็งมากจนทำให้รูทวารหนังเป็นแผลฉีกขาด
 • ลูกท้องผูก อาจมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด ร่วมกับถ่ายลำบากและเจ็บ


เปลี่ยนนมอย่างไร ห่างไกลลูกน้อยท้องผูก

เพื่อลดปัญหาลูกท้องผูก ลูกไม่ถ่าย คุณแม่ควรให้ลูกกินนมแม่ เพราะนมแม่ย่อยง่าย ทำให้น้องขับถ่ายได้ดี หรือถ้ากินนมผสมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสูตร ลูกกินสูตรเดิมต่อเนื่องได้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสูตรนม เพื่อให้ลูกได้รับโปรตีนและแคลเซียมสูงขึ้น คุณแม่อาจค่อย ๆ เปลี่ยนโดยเริ่มให้ผสมนมสูตรเดิมปริมาณมากกว่าสูตรใหม่ แล้วจึงค่อย ๆ ลดปริมาณนมสูตรเดิมลง และเพิ่มปริมาณนมสูตรใหม่ ตามลำดับ วิธีนี้จะช่วยให้ลูกชินกับรสชาติของนมใหม่และลำไส้ปรับตัวกับการย่อยนม ลูกน้อยสุขภาพดี Healthy ทุกวัน

 

สมองและพัฒนาการของลูกน้อยจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่อยู่ที่การมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็กเป็นประจำ ว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ลูกกินนมนี้แล้วเป็นอย่างไร เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย หากทารกท้องเสียหรือมีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกน้อยไปหาหมอ เพื่อตรวจเช็กอาการเบื้องต้นและรักษาได้ทันเวลา
 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

ลูกขับถ่ายดี ท้องไม่ผูก ด้วย “โอลิโกฟรุกโตส”

ลูกถ่ายเหลว ถ่ายบ่อยจนก้นแดงต้องทำอย่างไร

อ้างอิง

https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/เด็กท้องผูก
อ้างอิงวันที่ 7 มีนาคม 2563 

1.หนังสือ 26 เคล็ดลับหน้ารู้ Tips for Modern Mom Vol.3, Vol.4 2.หนังสือ Miracle Baby สร้างมหัศจรรย์ให้ลูกรักเต็มศักยภาพ

บทความแนะนำ

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

6 เรื่องน่ารู้ DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

ทำความรู้จัก DHA เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ DHA คืออะไร สารอาหารสำคัญต่อสมอง ระบบประสาทและสายตา ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

7 วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วตามช่วงวัย

วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด ฝึกลูกพูดช้าให้พูดเร็วขึ้น คุณแม่มือใหม่ควรฝึกลูกพูดอย่างไรให้ลูกพูดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวิธีกระตุ้นให้ลูกพูดตามช่วงวัย เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก

1000ชื่อจริงมงคลตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

1,000 ชื่อจริงมงคล ตั้งชื่อลูกดีเสริมชีวีเป็นสุข

เตรียมพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งสเต็ป ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย วันนี้เรามีชื่อจริงมงคลถึง 1,000 ชื่อมาให้ทุกคนเลือกกันอย่างจุใจค่ะ โดยเราจะแยกเป็นหมวดหมู่ชื่อของเด็กที่เกิดในแต่ละวันในสัปดาห์ ซึ่งจะเข้ามาเสริมสิริมงคลรอบด้านในชีวิตของน้อง ๆ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมพาเหรดชื่อมงคลกันเลยค่ะ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

10,000 ชื่อเล่น ลูกชาย ลูกสาว เพราะๆ ทั้งไทยและอินเตอร์ ก – ฮ

ชื่อเล่นลูกตั้งแบบไหนดีน้า? พ่อแม่คนไหนที่กำลังเครียด ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเล่นลูกแบบไหนดี ลองมาดูไอเดียตั้งชื่อเล่นให้กับลูกชาย ลูกสาวกันแบบจุก ๆ ที่มีให้เลือกทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ กันดีกว่าค่ะ มาดูกันเลย!

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่แม่มือใหม่อยากรู้

ทารกเป็นวัยที่มีความบอบบาง ต้องการการปกป้องดูแลมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้เบบี๋ตัวน้อย ๆ ยังไม่สามารถสื่อสารความต้องการ หรือความเจ็บปวดออกมาเป็นคำพูดได้ ดังนั้น คุณแม่มือใหม่จึงมีเรื่องมากมายที่สงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ เราจึงรวบรวม 15 คำถามเรื่องเบบี๋ ที่คุณแม่มือใหม่อยากรู้ มาฝากดังนี้

 โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี

โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี ลูกวัยนี้กินอะไรดีนะ

สำหรับช่วงวัยทารกขวบปีแรก หรือ วัย 0-1 ปีแรกของลูกนั้น การได้รับโภชนาการที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณแม่จึงควรใส่ใจและดูแลเรื่องโภชนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ การเสริมอาหารของลูกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ในวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับลูกตั้งแต่แรกเกิด (0 เดือน) จนถึง 1 ขวบปีกัน

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

เด็กทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง เช็กตารางการนอนของทารกแรกเกิด 0-1 ปี คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ควรให้เด็กทารกควรนอนเท่าไหร่ถึงดีกับลูกน้อยและช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างเต็มที่