สฟิงโกไมอีลินคืออะไร

สฟิงโกไมอีลินคืออะไร สำคัญอย่างไรต่อสมองลูกน้อย

สฟิงโกไมอีลินคืออะไร และสำคัญอย่างไรกับลูกน้อย สารอาหารที่พบมากในนมแม่และผลิตภัณฑ์นม นม ครีม ชีส เป็นต้น ช่วยในการสร้างปลอกไมอีลิน ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมอง

ฟังบทความ
2 นาที อ่าน

สฟิงโกไมอีลินคืออะไรกันแน่

ทำไมถึงเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญต่อสมองลูกน้อยที่คุณแม่ต้องรู้ 

 

  • การเชื่อมโยงการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองแต่ละส่วน (Brain Connection) ซึ่งคือกลไกที่สำคัญที่สุดในการทำงานของสมองซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการทำงานของสมองจึงจะมีประสิทธิภาพหรือเปรียบเสมือนการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G  
  • การเพิ่มความรวดเร็วในการส่งสัญญาณของสมองต้องอาศัยการสร้างปลอกไมอีลิน  เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์และสร้างอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วภายใน 2 ปีแรกหลังคลอดและถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

 

สฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในสารอาหารสำคัญต่อสมองลูกน้อยที่คุณแม่ต้องรู้

 

การทำงานของสมองลูกกับสฟิงโกไมอีลิน


ความสามารถของลูกรักของคุณนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับรู้การควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการคิดวิเคราะห์และวางแผน เมื่อเติบโตขึ้นไปนั้นล้วนเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองแต่สมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้โดยลำพังแต่ต้องอาศัย  การเชื่อมโยงการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองแต่ละส่วน (Brain Connection) ซึ่งคือกลไกที่สำคัญที่สุดในการทำงานของสมอง

ซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการทำงานของสมองจึงจะมีประสิทธิภาพหรือเปรียบเสมือนการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G เพราะสามารถส่งสัญญาณได้เร็วกว่าจึงมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองและนี่คือความลับของสมองที่สามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นการคลานเดินการพูดการวิ่งหรือหัวเราะร้องไห้ของลูกนั้น เป็นเพราะการส่งสัญญาณกันด้วยความรวดเร็วของสมองในแต่ละส่วนนั่นเอง

โดยการเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณของสมองต้องอาศัยการสร้างไมอีลีนซึ่งพบมากในช่วง 2 ปีแรกของชีวิตและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ที่จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

 

สฟิงโกไมอีลินสำคัญต่อสมอง

การพัฒนาของสมองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาไปจนถึง 2 ปีแรก การส่งเสริมการพัฒนาสมองสามารถกระทำได้โดย การให้สารอาหารอย่างครบถ้วนและให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   นอกจากนี้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของสมอง ยังต้องอาศัยการเชื่อมต่อสัญญาณประสาทที่มีความรวดเร็ว ซึ่งการสร้างจะเป็นกลไกสำคัญ ในการเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณประสาท เปรียบเสมือนการสร้างทางด่วนให้กับสมอง โดยสารอาหารในกลุ่มไขมันโดยเฉพาะ สฟิงโกไมอีลิน จะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างไมอีลินในสมอง 

 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

วิธีพัฒนาสมองลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

กินอะไรให้ลูกฉลาด สารอาหารชนิดไหนช่วยพัฒนาสมองลูก