เคล็ดลับ วิธีการเก็บน้ำนมแม่

วิธีการเก็บนมแม่ เคล็ดลับที่ถูกต้องที่สุด

การปฏิบัติตามวิธีการเก็บนมแม่และเทคนิคและ วิธีการเก็บนมแม่ อย่างปลอดภัยนั้น จะช่วยให้คุณแม่ให้นมบุตรและพี่เลี้ยงเด็กสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ที่ปั๊มออกมาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อยค่ะ

ฟังบทความ
2 นาที อ่าน

การปฏิบัติตามวิธีการเตรียมนมและเทคนิคการ วิธีการเก็บนมแม่ อย่างปลอดภัยนั้น จะช่วยให้คุณแม่ให้นมบุตรและพี่เลี้ยงเด็กสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ที่ปั๊มออกมาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อยค่ะ

 

การเตรียมและ วิธีการเก็บนมแม่ ที่ปลอดภัย

 • ล้างมือให้สะอาดก่อนปั๊ม เตรียมหรือจัดเก็บน้ำนมแม่ทุกครั้ง
 • เก็บน้ำนมในภาชนะบรรจุที่สะอาด เช่น ขวดฝาเกลียว ถ้วยพลาสติกชนิดแข็งมีฝาปิดมิดชิด หรือใส่ในถุงที่แข็งแรงทนทานและสามารถบรรจุในขวดนมได้พอดี หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกทั่วๆไปหรือถุงสําหรับใส่นมผสม เพราะอาจขาดหรือรั่วได้ง่ายค่ะ
 • หากต้องนำนํ้านมให้ศูนย์เลี้ยงเด็กที่ดูแลลูกเราอยู่ ให้เขียนชื่อลูกและวันที่กำกับฉลากแปะบนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน
 • เขียนวันที่ที่ปั๊มนมใส่ถุงกำกับบนฉลากให้ชัดเจนพื่อใช้นมที่ปั๊มก่อนจากเก่าไปใหม่ค่ะ
 • ไม่ควรผสมนมที่ปั๊มใหม่เข้ากับนมที่ปั๊มแช่แข็งไว้ก่อนหน้านี้แล้วในภาชนะเดียวกัน
 • อย่าเก็บนมในขวดที่ลูกกินไม่หมดไว้ใช้ในครั้งต่อไป

 

การละลายนมอย่างปลอดภัย

 • หากมีเวลาพอ ให้ละลายนมแช่แข็งโดยการย้ายไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาให้นมค่อยๆละลาย หรือแกว่งถุงนมแช่แข็งในถังน้ำอุ่นค่ะ
 • หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟละลายหรืออุ่นนมแม่ เพราะ
 • เตาไมโครเวฟไม่สามารถอุ่นของเหลวได้ทั่วถึง ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้นมลวกปากลูกหรือทำลายคุณภาพนมได้ค่ะ
 • ขวดนมอาจระเบิดได้หากปล่อยทิ้งไว้ในไมโครเวฟนานเกินไป
 • ความร้อนที่มากเกินไปสามารถทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าในน้ำนมแม่
 • นมแม่ที่ละลายแล้ว ไม่ควรนำไปแช่แข็งอีก

อ้างอิง

Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Proper Handling and Storage of Human Milk [Online]. 2014 [Cited 2016 June, 2].
Available from: http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm.