กรุณากรอกข้อมูล
คุณแม่รู้มั้ยว่า...เป็นช่วงที่สมองสร้างไวที่สุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญ ในการสร้างเซลล์ประสาท (Neuron) และการเชื่อมต่อของสมอง (Synap & Myelin)1
สร้างมากตั้งแต่ในท้อง ในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด และต่อเนื่องในช่วงวัยเด็ก... ดังนั้นการสร้างไมอีลินจึงสำคัญมากในช่วงวัยเด็ก2
หนึ่งในสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน3
1,000 วันแรกของการเลี้ยงลูกอย่างใส่ใจและทุ่มเทของคุณแม่
ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ (270 วัน) จนถึงลูกอายุ 2 ขวบปี (730 วันต่อมา)
จะเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่จะบอกถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ และความสำเร็จของลูกในอนาคต
สฟิงโก
ไมอีลิน
เป็นไขมันฟอสโฟไลปิด พบมากในน้ำนมแม่6 ทั้งยังเป็นสารอาหารที่สำคัญในการสร้าง ไมอีลิน7 พบได้ในไข่ ครีม ชีส นม รวมถึง ผลิตภัณฑ์นม8
แอลฟา
แล็คตัลบูมิน
(Alpha-lactalbumin) เป็นเวย์โปรตีน คุณภาพสูง พบมากในนมแม่ มีปริมาณ มากถึง 28% ของโปรตีนทั้งหมด มี บทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาสมอง และร่างกายของเด็ก9
ไขมัน
รู้มั้ยว่า สมองประกอบไปด้วยไขมัน ถึง 60% (ในกรณีที่ตัดน้ำออก) ซึ่งไขมันเป็นส่วนประกอบหลักของ ไมอีลินในสมอง10
ดีเอชเอ
และโคลีน
ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนา เรื่องการเรียนรู้และความจำ ของทารกให้ดีขึ้นอีกด้วย
วิตามิน
บี 12
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
ธาตุเหล็ก
เป็นส่วนประกอบสำคัญของ ฮีโมโกลบิลในเม็ดเลือดแดง
สังกะสี
ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
ไอโอดีน
เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของฮอร์โมน ไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการ เจริญเติบโต และการพัฒนาของ ร่างกายและสมอง
คุณแม่ควรให้ลูกได้รับสารอาหารหลากหลาย ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและสมองของลูกน้อย