การเรียนรู้ที่ยิ่งใหย่เริ่มได้ใน 1000 วันแรกของชีวิต

คุณแม่รู้ไหม ทุก ๆ การเรียนรู้ของลูก
จะช่วยเสริมพัฒนาการของเค้าให้ดีที่สุด
ในแต่ละวันลูกเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ
มากกว่าที่เราเห็นการเรียนรู้เกิดขึ้นจากสมองที่สร้างเสริม
ได้อย่างรวดเร็ว ใน 1000 วันแรก

เตรียมสมองเพื่อทุกการเรียนรู้ ด้วย Sphingomyelin
เพราะสมองที่ดี ก็เรียนรู้ได้ดี และยิ่งใหญ่ได้แบบที่เค้าเป็น

ทำไมทุกการเรียนรู้ถึงยิ่งใหญ่เสมออยากรู้คลิ้ก

ทุกการเรียนรู้ของเด็กยิ่งใหญ่เสมอ

พัฒนาการด้านต่างๆ ที่ลูกน้อยแสดงให้พ่อแม่เห็น ตั้งแต่การดิ้น
การตอบสนองต่อเสียงต่อแสงช่วงที่อยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น
การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส การเคลื่อนไหว ตั้งแต่หลังคลอด
จนเริ่มคลาน เดิน วิ่ง พัฒนาการเหล่านี้รวมถึงการคิด วิเคราะห์ต่างๆ
ล้วนเกิดจาก “การเรียนรู้”ในแต่ละวันผ่านสมองของลูก ที่เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะกับลูกคุณ