พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13

 พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13

พัฒนาการการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์  พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13

ฟังบทความ
2 นาที อ่าน

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13

 

ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ30 ร่างกายใช้ธาตุเหล็กในการสร้างฮีโมโกลบิน  เพื่อขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทเพื่อพัฒนาสมองลูกในครรภ์ด้วย  ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จึงต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 60 มก. อาหารที่มีธาตุเหล็ก ได้แก่ นม ไข่แดง ผักใบเขียว ตับ เป็นต้น

พัฒนาการลูก

  • ความยาวลูกประมาณ 7.5 ซม. การเจริญเติบโตของกระดูกเริ่มพัฒนา รวมทั้งขากรรไกรและรากฟัน    ลูกเริ่มดูดกลืนน้ำคร่ำ และปัสสาวะออกมาในถุงน้ำคร่ำ รวมถึงมีรกเป็นแหล่งอาหารและออกซิเจนของลูก

 

 พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13

 

Tips 
   

  • เนื่องจากแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ใช้สร้างกระดูกและฟันของลูก รวมทั้งช่วยให้การส่งข้อมูลระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อของลูกให้เป็นไปอย่างราบรื่น  ดังนั้น หากคุณแม่ไม่ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ แต่ใช้แคลเซียมให้กับลูกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้คุณแม่มีภาวะกระดูกพรุนหลังคลอดได้  จึงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม น้ำเต้าหู้ เนื้อปลา งาดำ ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งแห้ง ผักใบเขียว รวมตลอดจนถึงการทานแคลเซียมควบคู่กันไปด้วย
  • ควรรับประทานแคลเซียมหลังอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม และไม่ควรรับประทานในมื้อเดียวกับยาตัวอื่น เพราะจะรบกวนการดูดซึม

 


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาการการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14

พัฒนาการการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 12

 

อ้างอิง

บทความโดยแพทย์หญิง ธิศรา  วีรสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว 
และเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1