พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 32

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 32

พัฒนาการการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์  พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 32 

ฟังบทความ
3 นาที อ่าน

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 32 

เนื่องจากมดลูกยืดขยายใหญ่มากขึ้น และทับหลอดเลือดดำใหญ่ในอุ้งเชิงกราน การไหลเวียนกลับของเลือดไม่ดี ทำให้คุณแม่มักมีอาการขาบวม ซึ่งจะบวมชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงบ่ายและค่ำ เมื่อนอนพักและพาดขาสูง ในตอนเช้าตื่นมาก็จะยุบบวม และจะเริ่มบวมอีกครั้งในช่วงบ่ายและเย็น แต่หากคุณแม่มีอาการบวมตั้งแต่เช้า บวมทั้งหน้า เปลือกตา แขน ขา และเป็นต่อเนื่องทั้งวันไม่ยุบ  น้ำหนักขึ้นมากผิดปกติจากการบวม ให้สงสัยว่าเป็นอาการเริ่มแรกของครรภ์เป็นพิษ หรือความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 

 

  • คุณแม่ที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ คุณแม่อายุ 35 ปีขึ้นไป, เป็นการตั้งครรภ์แรกหรือครรภ์แฝด  หรือเคยมีประวัติครรภ์เป็นพิษมาก่อน หรือในกรณีคุณแม่ที่มีโรคประจำตัว (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคไต เป็นต้น)

 

พัฒนาการลูก


ลูกมีความยาว 40.5 ซม. เริ่มมีพัฒนาการการทำงานของถุงลมปอดมากขึ้นจนเกือบสมบูรณ์ ลูกมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น คุณแม่บางท่านที่รูปร่างผอมบาง อาจรู้สึกลูกดิ้นแรงจนเจ็บ หรือเห็นลักษณะมือ เท้าของลูกปูดมาทางผิวหน้งหน้าท้อง

 

 พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 32


Tips

  • การวินิจฉัยครรภ์เป็นพิษ จะตรวจพบภาวะบวมผิดปกติ ทั้งหน้า แขน ขา และน้ำหนักขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุเกิดจากการบวม หรือตรวจพบความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป หรือเกิดจากตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัย  คุณหมอจะอธิบายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวคุณแม่เองและลูก  ร่วมกับการเฝ้าระวังและรักษา เนื่องจากครรภ์เป็นพิษที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือควบคุมไม่ได้ ส่งผลอันตรายต่อชีวิตคุณแม่ เช่น มีอาการชัก เลือดออกในสมอง หรือเสียชีวิตได้ รวมถึงยังส่งผลอันตรายต่อชีวิตลูกในท้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อมคือผลแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนด
  • เมื่อได้รับการวินิจฉัย คุณหมอจะเน้นให้คุณแม่นอนพัก งดกิจกรรม และเฝ้าระวังอาการเตือนที่จะบ่งถึงโอกาสที่จะชักหรือพัฒนาเป็นครรภ์เป็นพิษขั้นรุนแรง ซึ่งได้แก่ ปวดศีรษะบริเวณขมับ ตุ๊บๆ, จุกแน่นอกเหมือนมีหินมาทับ, ตาพร่ามัว ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบคุณหมอ ซึ่งคุณหมอจะพิจารณาให้ยากันชักจนปลอดภัยและรีบพิจารณายุติการตั้งครรภ์ เพราะเชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้มีอาการเกิดจากสารและฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์และรก
  • ในคุณแม่ที่มีประวัติครรภ์เป็นพิษในครรภ์ที่แล้ว และยิ่งถ้ามีอาการรุนแรงมาก่อน คุณหมอจะให้ยาป้องกันตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์ในช่วงแรกๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดหรือลดความรุนแรงของครรภ์เป็นพิษได้

 


บทความอื่นๆ ที่สนใจ 

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 31

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 33

อ้างอิง

บทความโดยแพทย์หญิง ธิศรา  วีรสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว 
และเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1