เคล็ดลับวิธีเก็บรักษานมแม่อย่างถูกวิธี

เคล็ดลับวิธีเก็บรักษานมแม่อย่างถูกวิธี

การปฏิบัติตามวิธีการเตรียมนมและเทคนิคการจัดเก็บนมแม่อย่างปลอดภัยนั้น จะช่วยให้คุณแม่ให้นมบุตรและพี่เลี้ยงเด็กสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ที่ปั๊มออกมาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อยค่ะ การเตรียมและจัดเก็บน้ำนมแม่ที่ปลอดภัย

การปฏิบัติตามวิธีการเตรียมนมและเทคนิคการจัดเก็บนมแม่อย่างปลอดภัยนั้น จะช่วยให้คุณแม่ให้นมบุตรและพี่เลี้ยงเด็กสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ที่ปั๊มออกมาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อยค่ะ การเตรียมและจัดเก็บน้ำนมแม่ที่ปลอดภัย


ข้อควรปฎิบัติต่อวิธีเก็บรักษานมแม่


•    ก่อนเก็บรักษานมแม่ ล้างมือให้สะอาดก่อนปั๊ม เตรียมหรือจัดเก็บน้ำนมแม่ทุกครั้ง
•    เก็บน้ำนมในภาชนะบรรจุที่สะอาด เช่น ขวดฝาเกลียว ถ้วยพลาสติกชนิดแข็งมีฝาปิดมิดชิด หรือใส่ในถุงที่แข็งแรงทนทานและสามารถบรรจุในขวดนมได้พอดี หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกทั่วๆไปหรือถุงสําหรับใส่นมผสม เพราะอาจขาดหรือรั่วได้ง่ายค่ะ
•    หากต้องนำนํ้านมให้ศูนย์เลี้ยงเด็กที่ดูแลลูกเราอยู่ ให้เขียนชื่อลูกและวันที่กำกับฉลากแปะบนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน
•    เขียนวันที่ที่ปั๊มนมใส่ถุงกำกับบนฉลากให้ชัดเจนพื่อใช้นมที่ปั๊มก่อนจากเก่าไปใหม่ค่ะ
•    ไม่ควรผสมนมที่ปั๊มใหม่เข้ากับนมที่ปั๊มแช่แข็งไว้ก่อนหน้านี้แล้วในภาชนะเดียวกัน
•    อย่าเก็บนมในขวดที่ลูกกินไม่หมดไว้ใช้ในครั้งต่อไป


ข้อควรปฎิบัติวิธีการละลายนมหลังเก็บรักษา


•    เมื่อรู้วิธีการเก็บรักษานมแม่แล้ว ก็ควรรู้วิธีการละลายนมหลังการเก็บอย่างปลอดภัยด้วย ซึ่งมีอยู่ว่า หากมีเวลาพอ ให้ละลายนมแช่แข็งโดยการย้ายไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาให้นมค่อยๆละลาย หรือแกว่งถุงนมแช่แข็งในถังน้ำอุ่นค่ะ
•    หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟละลายหรืออุ่นนมแม่ เพราะ เตาไมโครเวฟไม่สามารถอุ่นของเหลวได้ทั่วถึง ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้นมลวกปากลูกหรือทำลายคุณภาพนมได้ค่ะ ขวดนมอาจระเบิดได้หากปล่อยทิ้งไว้ในไมโครเวฟนานเกินไป ความร้อนที่มากเกินไปสามารถทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าในน้ำนมแม่
•    นมแม่ที่ละลายแล้ว ไม่ควรนำไปแช่แข็งอีก

 

ตารางการวิธีเก็บรักษานมแม่ และอายุนมแม่*

* ไม่ควรเก็บนมที่อุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิโดยประมาณ

อายุของน้ำนมแม่

1. อุณหภูมิห้อง (นอกห้องแอร์)

สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2. อุณหภูมิปกติ (ในห้องแอร์)

ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

4 ชั่วโมง

3. กระติกน้ำแข็ง

ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

สูงสุด 24 ชั่วโมง

4. ตู้เย็นช่องธรรมดา

2-4 องศาเซลเซียส

2-5 วัน

(เก็บไว้ใกล้บริเวณจุดเย็นที่สุด)

5. ช่องแช่แข็ง ของตู้เย็นแบบประตูเดียว

-10 ถึง -15 องศาเซลเซียส

2 สัปดาห์

6. ช่องแช่แข็ง ของตู้เย็นแบบประตูแยก

-18 ถึง -20 องศาเซลเซียส

3 เดือน

7. ตู้แช่แข็ง

ต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส

6 เดือน

 

สำหรับนมผง: 4 ข้อคิดวิธีเก็บรักษานมผงขวด


1.    เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
2.    ไม่ควรเทนมผงเก็บในภาชนะโดยตรง
3.    หลังใช้ควรพับปิดถุงนมฟอยล์ให้สนิท แล้วใส่ลงในภาชนะปิดฝาให้สนิททุกครั้ง
4.    ควรเก็บภาชนะนมผงไว้ในที่แห้งและอุณหภูมิห้องปกติ

 

 

อ้างอิง

Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Proper Handling and Storage of Human Milk [Online]. 2014 [Cited 2016 June, 2]. Available from: http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm.  *ตารางวิธีเก็บรักษานมแม่: https://www.unicef.or.th/breastfeeding/workplace/for-mom/articles/how-t…