ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมสิริมงคล

ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมสิริมงคล

31.03.2024

การตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ลูกสาว ลูกชาย คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้ได้ชื่อจริงลูกที่มีความหมายดีช่วยเสริมสิริมงคลชีวิต มีอนาคตดีรุ่งโรจน์ และชื่อจริงลูกตามวันที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรใดเพื่อไม่ให้มีกาลกิณี ไปเช็กพร้อมกัน

headphones

PLAYING: ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เสริมสิริมงคล

อ่าน 13 นาที

 

สรุป

 • ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด จะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ 7 วรรค คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี
 • ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ จะมีข้อห้ามการใช้อักษร และอักษรกลุ่มสระที่เป็นกาลกิณี
 • ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด จะยึดหลักความถูกต้องและเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

การตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด มีตั้งแต่โบราณนานมาแล้ว ซึ่งการตั้งชื่อจริงจะเป็นไปตามหลักทักษาปกรณ์ที่สืบเนื่องมาจากดาวอัฏฐเคราะห์คือดาวในวันและเวลาเกิด อ้างอิงตรงกับโหราศาสตร์ 7 วรรคที่เป็นสิริมงคลกับชะตาชีวิตของผู้เกิด คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี รวมถึง 1 วรรคกาลกิณีที่ต้องเลี่ยงในการตั้งชื่อจริง

 

ความหมายถึง ทักษาปกรณ์

 1. บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา เพื่อน มิตรสหาย ข้าทาสบริวาร
 2. อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ มีอายุยืนยาว
 3. เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่การงาน
 4. ศรี หมายถึง สิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ เมตตา
 5. มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ มรดก
 6. อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
 7. มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ ประสบความสำเร็จ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน
 8. กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล เสนียด ศัตรู มีอุปสรรคในชีวิต

 

ก่อนตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ควรคำนึงถึงความถูกต้อง และเหมาะสมตามที่พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บังคับว่าผู้ที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีชื่อตัว ดังนี้

 • ชื่อจริงประจำตัวของบุคคลนั้น ๆ
 • ชื่อสกุลประจำตัวของบุคคลนั้น ๆ (ชื่อประจำวงศ์สกุล)
 • ชื่อรองประจำตัวของบุคคลนั้น ๆ (ชื่อกลาง) จะมีหรือไม่มีก็ได้

 

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตั้งชื่อจริงต้องเป็นไปตามความถูกต้อง และเหมาะสม ดังนี้

 1. ชื่อต้องไม่พ้องหรือคล้ายใกล้เคียงกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
 2. ชื่อต้องไม่มีความหมายไปในทางหยาบคาย

 

ลูกเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงอักษรเหล่านี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • อักษร: ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • อายุ: ก ข ค ฆ ง
 • เดช: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ: ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี: ย ร ล ว

 

ลูกเกิดวันจันทร์ ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรกลุ่มสระในการตั้งชื่อจริง เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • ชื่อจริงห้ามใช้ ห้ามมีทุกสระในการตั้งชื่อจริง

 

เด็กที่เกิดวันจันทร์ กลุ่มอักษรที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ก ข ค ฆ ง
 • อายุ: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี: ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ: ย ร ล ว
 • มนตรี: ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

ลูกเกิดวันอังคาร ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตามนี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • อักษร: ก ข ค ฆ ง

 

เด็กที่เกิดวันอังคาร กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช: ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ: ย ร ล ว
 • อุตสาหะ: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มนตรี: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด

 

ตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด และอักษรที่ควรเลี่ยง

 

ลูกเกิดวันพุธ ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตามนี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • วันพุธกลางวัน ช่วงเวลาเกิด 06.01-17.59 น.
  อักษร: จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

เด็กที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ: ด ต ถ ท ธ น
 • เดช: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี: ย ร ล ว
 • มูละ: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • มนตรี: ก ข ค ฆ ง

 

เด็กที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตามนี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • วันพุธกลางคืน ช่วงเวลาเกิด 18.01-06.00 น.
  อักษร: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

เด็กที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ย ร ล ว
 • อายุ: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เดช: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • ศรี: ก ข ค ฆ ง
 • มูละ: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี: ด ต ถ ท ธ น

 

ลูกเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตามนี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • อักษร: ด ต ถ ท ธ น

 

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ: ย ร ล ว
 • เดช: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • ศรี: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • มูละ: ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ลูกเกิดวันศุกร์ ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันศุกร์ควรหลีกเลี่ยงอักษรเหล่านี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • อักษร: ย ร ล ว

 

เด็กที่เกิดวันศุกร์ กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อายุ: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • เดช: ก ข ค ฆ ง
 • ศรี: จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ: ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

ลูกเกิดวันเสาร์ ควรใช้และหลีกเลี่ยงอักษรไหนบ้าง

เด็กที่เกิดวันเสาร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตามนี้ เพื่อไม่ให้มีความกาลกิณี ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

 • อักษร: ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

เด็กที่เกิดวันเสาร์ กลุ่มอักษรและสระที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตทั้ง 7 ด้าน

 • บริวาร: ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ: บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช: ย ร ล ว
 • ศรี: ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มูละ: ใช้อักษรกลุ่มสระได้ทั้งหมด
 • อุตสาหะ: ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี: จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ไพเราะและความหมายดี

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันอาทิตย์

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

ไกรวิชญ์

ไกร-วิด

นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

2

กชมน

กด-ชะ-มน

มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

3

เชิญขวัญ

เชิน-ขวัน

ผู้มีสิริมงคลอยู่กับตัว

4

ชนกันต์

ชะ-นะ-กัน

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

5

ฐิตารีย์

ถิ-ตา-รี

มั่นคงและประเสริฐ

6

ณัฐภูมินทร์

นัด-ถะ-พู-มิน

เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน

7

ธนัชพร

ทะ-นัด-ชะ-พอน

มีพรอันเกิดจากทรัพย์

8

วรปรัชญ์

วอ-ระ-ปรัด

นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

9

อติวัณณ์

อะ-ติ-วัน

การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

10

อริย์ธัช

อะ-ริ-ทัด

ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันจันทร์

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

กรชวัล

กอน-ชะ-วัน

รุ่งเรืองด้วยรัศมี

2

กมลพรรณ

กะ-มน-พัน

ผิวพรรณดุจดอกบัว

3

คณพศ

คะ-นะ-พด

มีอำนาจในหมู่คณะ

4

จักรชัย

จัก-ไช

จักแห่งชัยชนะ

5

ฉันหทัย

ฉัน-หะ-ไท

ดุจดั่งดวงใจ

6

ชยณัฐ

ชะ-ยะ-นัด

ชัยชนะของนักปราชญ์

7

ทักษพร

ทัก-สะ-พอน

ผู้ฉลาดและประเสริฐ

8

ทักษ์ดนัย

ทัก-ดะ-ไน

บุตรชายผู้ฉลาด

9

ธนชัย

ทะ-นะ-ไช

ชนะด้วยทรัพย์

10

บัญญพนต์

บัน-ยะ-พน

ผู้มีปัญญา

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันอังคาร

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

จตุรพร

จะ-ตุ-ระ-พอน

พร 4 ประการ อันประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

2

จรัสทิพย์

จะ-หรัด-ทิบ

เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง

3

ฉันทพัฒน์

ฉัน-ทะ-พัด

เจริญด้วยความพอใจ

4

ชนิตร์นันท์

ชะ-นิด-นัน

แหล่งกำเนิดความยินดี

5

ชยุตม์

ชะ-ยุด

มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

6

ไชยวัฒน์

ไช-ยะ-วัด

มีความเจริญอันประเสริฐ

7

ณัจฉรียา

นัด-ฉะ-รี-ยา

ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

8

ณัฐพัชร์

นัด-ถะ-พัด

มีความรู้ดุจเพชร

9

เตชินท์

เต-ชิน

เป็นใหญ่ด้วยเดช

10

นรเศรษฐ์

นอ-ระ-เสด

ผู้มีความมั่งคั่ง

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพุธ (กลางวัน)

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

กรรวี

กอน-ระ-วี

รัศมีแห่งพระอาทิตย์

2

ดรัลพร

ดะ-รัน-พอน

ทับทิมอันประเสริฐ

3

ตวิษา

ตะ-วิ-สา

รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว

4

ทิวัตถ์

ทิ-วัด

มีความสำเร็จเป็นเลิศ

5

ธนภัทร

ทะ-นะ-พัด

เจริญด้วยทรัพย์

6

พมลพร

พะ-มน-พอน

คู่ที่ประเสริฐ

7

ภัณฑิลา

พัน-ทิ-ลา

มีลาภและความสุข

8

ลภัสรดา

ละ-พัด-ระ-ดา

ยินดีแล้วในทรัพย์

9

สรนันท์

สอ-ระ-นัน

มีความยินดีเป็นเลิศ

10

อนาวิล

อะ-นา-วิน

จิตใจผ่องใส

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพุธ (กลางคืน)

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

ขวัญชัย

ขวัน-ไช

ชนะด้วยความดี

2

คณิน

คะ-นิน

เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

3

ญาณิศา

ยา-นิ-สา

เป็นใหญ่ด้วยความรู้

4

เตชน์

เตด

ฉลาด ว่องไว

5

ธนาวรรณ

ทะ-นา-วัน

ผู้สวยและรวยด้วยทรัพย์

6

นลินญา

นะ-ลิน-ยา

ดอกบัว

7

ยศธนะ

ยด-ทะ-นะ

เกียรติยศเป็นทรัพย์

8

สวิตต์

สะ-วิด

มีทรัพย์สมบัติ

9

อติรุจ

อะ-ติ-รุด

ผู้สง่างามยิ่ง

10

อธิติยา

อะ-ทิ-ติ-ยา

ผู้มีความสูงส่ง

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

กรชวัล

กอน-ชะ-วัน

รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

2

กรณิศ

กอ-ระ-นิด

เป็นใหญ่เพราะการกระทำ มีอำนาจ

3

จุมพล

จุม-พน

ผู้เป็นใหญ่

4

ชญาภา

ชะ-ยา-พา

ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

5

ณัฏฐณิชา

นัด-ถะ-นิ-ชา

ฉลาดและบริสุทธิ์

6

ณิชชยา

นิด-ชะ-ยา

ชัยชนะที่บริสุทธิ์

7

พรลภัส

พอน-ละ-พัด

มีลาภอันประเสริฐ

8

พรหมพิริยะ

พรม-พิ-ริ-ยะ

มีความเพียรประเสริฐ

9

พสิษฐ์

พะ-สิด

ร่ำรวยที่สุด

10

อังศุชวาล

อัง-สุ-ชะ-วาน

รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันศุกร์

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

กฤตภาส

กริด-ตะ-ภาด

สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

2

กฤติพงศ์

กริด-ติ-พง

ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

3

กัณฑ์อเนก

กัน-อะ-เหนก

ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

4

ชัญญานุช

ชัน-ยา-นุด

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

5

ญานิศา

ยา-นิ-สา

เป็นใหญ่ด้วยความรู้

6

เทพทัต

เทพ-พะ-ทัด

ผู้ที่เทวดาประทานมา

7

ธนศักดิ์

ทะ-นะ-สัก

มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

8

ธมนันท์

ทะ-มะ-นัน

สวยเหมือนพระจันทร์

9

พัณณิตา

พัน-นิ-ตา

ผู้ได้รับการสรรเสริญ

10

พาทิศ

พา-ทิด

ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย

 

ชื่อจริงมงคลสำหรับเด็กเกิดวันเสาร์

ลำดับที่

ชื่อจริงมงคล

คำอ่านชื่อ

ความหมาย

1

นิรุชา

นิ-รุ-ชา

สุขภาพดี ปราศจากโรค

2

นิศมา

นิด-สะ-มา

สงบสุข

3

ปภาวรินท์

ปะ-ภา-วะ-ริน

ยอดแห่งความเรืองรอง

4

ปภินวิช

ปะ-พิน-วิด

มีความรู้แตกฉาน

5

ภัทรธิดา

พัด-ทระ-ทิ-ดา

ลูกสาวผู้ประพฤติดี

6

ภัทรศยา

พัด-สะ-หยา

อยู่อย่างมีความสุข

7

รุจิราพร

รุ-จิ-รา-พอน

รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

8

ลาภิศ

ลา-พิด

เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

9

อชิระ

อะ-ชิ-ระ

ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

10

อธิชนม์

อะ-ทิ-ชน

ชีวิตที่มีค่ามาก

 

การตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด นอกจากจะต้องยึดหลักความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ชื่อจริงแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตให้กับลูกตั้งแต่เกิดไปจนถึงในอนาคต คุณพ่อคุณแม่สามารถตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่ หรือให้พระอาจารย์ที่เคารพนับถือช่วยดูฤกษ์ในการคลอด และตั้งชื่อจริงลูกให้ตามวันเกิดได้อีกทางหนึ่ง

 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

อ้างอิง:

 1. 413 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 2567 ลูกชาย ลูกสาว ชื่อดี เสริมมงคลชีวิต, trueID
 2. การตั้งชื่อตามหลักทักษา, mahamodo
 3. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 4. 1,000 ชื่อจริงมงคลตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก อัพเดตใหม่ล่าสุด 2023, S-MOM Club

อ้างอิง ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

บทความแนะนำ

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

ไอเดียทรงผมลูกชายดารา ทรงผมลูกชายเท่ ๆ แบบไม่ตกเทรนด์ ให้คุณพ่อคุณแม่เลือกทรงผมที่เหมาะกับลูกชายวัยกำลังโตมากที่สุด เสริมหล่อให้ลูกชายกันได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

แคปชั่นคนท้อง คำคมคนท้องน่ารักสำหรับคุณแม่ที่ตื่นเต้นและเฝ้ารออยากจะเจอเจ้าตัวเล็ก มีทั้งแคปชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณแม่มาเลือกไปโพสต์ลงโซเชียลได้เลย

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

แคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คิดชื่อแคปชั่นเกี่ยวกับลูกไม่ออก ลองมาเลือกในแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง ที่เรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วได้เลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

ไอเดียแคปชั่นลูกชาย แคปชั่นอวดลูกชาย สำหรับพ่อแม่สายโซเชียล ที่ยังคิดแคปชั่นสำหรับลูกชายตัวแสบไม่ออก ไปดูไอเดียแคปชั่นลูกชายสุดน่ารัก พร้อมอวดให้โลกรู้กัน

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ท่านั่งยอดฮิตในเด็กเล็ก เพราะเป็นท่าที่นั่งสบาย แต่เป็นเรื่องอันตรายมากกว่าที่คิด คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม ไปดูกันว่าทำไมท่านั่ง w-sitting ถึงไม่ดีกับลูก

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า ผิดปกติไหม ทารกควรคอแข็งตอนกี่เดือน คุณแม่ควรสังเกตอย่างไร พร้อมวิธีกระตุ้นกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงตามช่วงวัยที่แม่ควรรู้กัน

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน สัญญาณไหนบ้างที่บ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกน้อยฟันใกล้ขึ้นแล้ว พร้อมวิธีรับมือและดูแลที่ถูกต้อง ไปหาคำตอบเกี่ยวกับทารกฟันขึ้นกี่เดือนกัน

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก