เรียนรู้ปัญหาเรื่องหัวนมและเต้านม รู้ก่อนป้องกันก่อน

 

เคล็ดไม่ลับคุณแม่มือใหม่ เทคนิคแก้ปัญหาเรื่องหัวนมและเต้านม

เรียนรู้ ปัญหาเรื่องหัวนมและเต้านม

รู้ก่อน ป้องกันก่อน

คุณแม่รู้ไหม ปัญหากวนใจเรื่องหัวนมเจ็บ หัวนมแตก คือ สาเหตุที่ทำให้คุณแม่หลายท่าน
ไม่ประสบความสำเร็จในการให้นม

หัวนมเจ็บ แตก

สาเหตุ :

  • มาจากการให้ลูกเข้าเต้าไม่ถูกวิธี อมไม่ลึกถึงลานนม

    ดูดติดเฉพาะหัวนม
  • เต้านมแม่คัดตึงลูกอมไม่ติด
  • ลูกมีพังผืดใต้ลิ้น แลบลิ้นออกได้น้อย ดูดได้แต่หัวนม
  • ลูกได้จุกนมขวดมาก่อน เกิดภาวะสับสนหัวนม

การแก้ไข :

แก้ไขตามสาเหตุ ปรับท่าให้นมและวิธีการอมให้ถูกวิธี

(อุ้มและดูดให้ถูกท่า) การเปลี่ยนท่าดูดนม สามารถช่วย

ลดอาการ เจ็บหัวนมได้ โดยเปลี่ยนจากท่านอนขวางบนตัก

(Cradle Hold) เป็นท่าอุ้มด้านข้าง (Football Hold)

หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ กรณีลูกมีพังผืดใต้ลิ้น

 

เต้านมคัด

เต้านมคัด - 1

เต้านมคัด พบได้บ่อยในวันที่ 2-5 หลังคลอด

สาเหตุ : มักเกิดจากมีน้ำนมมาก และเกิดการ ระบายน้ำนมออกจากเต้าไม่ดี
เนื่องจากลูกดูดช้า หรือดูดไม่ถูกวิธี

เต้านมคัด - 2

การแก้ไข : คุณแม่ควรระบายน้ำ
นมออกจากเต้า โดยให้
ลูกดูด หรือ
บีบน้ำนมทุก 2 ชั่วโมง หรืออาจ
ประคบเต้านม
ด้วยผ้าชุบน้ำ
อุ่นจัด (ความร้อนที่แม่
สามารถทนได้) ประคบ
เต้านม
ก่อนประมาณ 10 นาที แล้วจึง
บีบน้ำนมสลับกับ
การนวด
และประคบเต้านมต่อไป

เต้านมอักเสบ - 1
เต้านมอักเสบ - 2

เต้านมอักเสบ มักมีอาการ
บวมแดง ร้อน ปวดมาก และเจ็บ
เวลาจับต้อง

สาเหตุ : 1 ในสาเหตุเกิดจาก

ท่อน้ำนมอุดตัน หรือเต้านมคัดที่ไม่
ได้รับการแก้ไขร่วมกับมีการ
ติดเชื้อ
เนื่องจากระบายน้ำนม
ออกมาได้
ไม่ดี

การแก้ไข : แก้ไขตามสาเหตุ

ช่วยให้แก้ไข ได้อย่างถูกวิธี ควร
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือคลินิก
นมแม่

 

เต้านมคัด

หัวนมเจ็บหัวนมแตก
หัวนมเจ็บหัวนมแตก - 1

ลูกเข้าเต้าไม่ถูกวิธี อาจเป็น
สาเหตุทำให้ คุณแม่หัวนมเจ็บ
หัวนมแตก

เต้านมคัด จากแม่มีน้ำนมมาก ระบายน้ำนมไม่ดี
เต้านมคัด - 1

เต้านมคัด อาจเกิดจากคุณแม่มี
น้ำนมมาก ระบายน้ำนมออกจาก
เต้าไม่ดี

เต้านมอักเสบแดง จากท่อน้ำนม อุดตัน และติดเชื้อ
เต้านมอักเสบ

เต้านมอักเสบ อาจเกิดจาก
ท่อน้ำนม อุดตัน หรือเต้านมคัด
ที่ไม่ได้รับการ แก้ไข และมีการ
ติดเชื้อ