พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

พัฒนาการการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์  พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

ฟังบทความ
2 นาที อ่าน

 พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

 

อายุครรภ์ครบกำหนด 37 สัปดาห์ การทำงานของถุงลมปอดของลูกมักจะสมบูรณ์ ในครรภ์แรกลูกมักจะกลับหัวลงสมบูรณ์ และเคลื่อนลงอุ้งเชิงกรานแล้ว ดังนั้นในคุณแม่ที่ไม่เคยผ่าตัดคลอดหรือครรภ์แรก หรือไม่มีข้อห้ามในการคลอดบุตร จะต้องคอยเฝ้าระวังอาการเจ็บครรภ์คลอด และเตรียมพร้อมมาโรงพยาบาลเสมอ


พัฒนาการลูก

ลูกมีความยาวประมาณ 47 ซม. และฝึกระบบหายใจ ดูดกลืนได้ดี คุณแม่ที่มีรูปร่างบาง จะรู้สึกลูกเคลื่อนตัว หรือโก่งตัวได้ชัดเจน

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37


Tips

 

  • คุณแม่ควรเตรียมพร้อมสำหรับอาการที่จะบ่งถึงการเจ็บคลอด ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาโรงพยาบาล
  • การเจ็บคลอด ยอดมดลูกซึ่งอยู่เหนือสะดือ จะปั้นขึ้นมาเป็นก้อน พร้อมกับมีอาการปวดหน่วงคล้ายจะมีประจำเดือนมา นานประมาณ 30-60 วินาที และมีการแข็งตัวสม่ำเสมอทุก 10 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
  • มีมูกเลือดออก ร่วมกับมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยคล้ายปวดถ่ายอุจจาระ หรือคล้ายจะมีประจำเดือนมา
  • มีน้ำเดิน โดยอาจมีปวดท้องหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นน้ำออกมาสีคล้ายน้ำปัสสาวะปริมาณมาก ทั้งที่ไม่ได้ปัสสาวะ
  • ลูกดิ้นน้อยลง ทั้งนี้หมายถึงจำนวนครั้งใน 12 ชั่วโมงน้อยกว่า 10 ครั้ง ไม่รวมความแรงเบา เพราะหากคุณแม่มีหน้าท้องหนา หรือท้องอืด อาจรู้สึกลูกดิ้นเบาได้
  • มีอาการบ่งถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ เช่น ตัวบวมมากผิดปกติ ปวดศีรษะบริเวณขมับ ลักษณะปวดตุ๊บๆ จุกแน่นยอดอกคล้ายเหมือนมีหินมาทับ หรือตาพร่ามัว
  • มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตัว ปวดหลัง ปวดเจ็บในท้อง ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำ
  • มีเลือดสดๆ ออกทางช่องคลอด ซึ่งอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ และอาจมีลูกดิ้นน้อยลงด้วย ต้องระวังเลือดออกจากภาวะรกเกาะต่ำหรือรกลอกตัวก่อนกำหนด

 


บทความอื่นๆ ที่สนใจ 

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 36 

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 38 

 

อ้างอิง

บทความโดยแพทย์หญิง ธิศรา  วีรสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว 
และเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1