พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

พัฒนาการการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์  พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

 พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37

 

อายุครรภ์ครบกำหนด 37 สัปดาห์ การทำงานของถุงลมปอดของลูกมักจะสมบูรณ์ ในครรภ์แรกลูกมักจะกลับหัวลงสมบูรณ์ และเคลื่อนลงอุ้งเชิงกรานแล้ว ดังนั้นในคุณแม่ที่ไม่เคยผ่าตัดคลอดหรือครรภ์แรก หรือไม่มีข้อห้ามในการคลอดบุตร จะต้องคอยเฝ้าระวังอาการเจ็บครรภ์คลอด และเตรียมพร้อมมาโรงพยาบาลเสมอ


พัฒนาการลูก

ลูกมีความยาวประมาณ 47 ซม. และฝึกระบบหายใจ ดูดกลืนได้ดี คุณแม่ที่มีรูปร่างบาง จะรู้สึกลูกเคลื่อนตัว หรือโก่งตัวได้ชัดเจน

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 37


Tips

 

  • คุณแม่ควรเตรียมพร้อมสำหรับอาการที่จะบ่งถึงการเจ็บคลอด ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาโรงพยาบาล
  • การเจ็บคลอด ยอดมดลูกซึ่งอยู่เหนือสะดือ จะปั้นขึ้นมาเป็นก้อน พร้อมกับมีอาการปวดหน่วงคล้ายจะมีประจำเดือนมา นานประมาณ 30-60 วินาที และมีการแข็งตัวสม่ำเสมอทุก 10 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
  • มีมูกเลือดออก ร่วมกับมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยคล้ายปวดถ่ายอุจจาระ หรือคล้ายจะมีประจำเดือนมา
  • มีน้ำเดิน โดยอาจมีปวดท้องหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นน้ำออกมาสีคล้ายน้ำปัสสาวะปริมาณมาก ทั้งที่ไม่ได้ปัสสาวะ
  • ลูกดิ้นน้อยลง ทั้งนี้หมายถึงจำนวนครั้งใน 12 ชั่วโมงน้อยกว่า 10 ครั้ง ไม่รวมความแรงเบา เพราะหากคุณแม่มีหน้าท้องหนา หรือท้องอืด อาจรู้สึกลูกดิ้นเบาได้
  • มีอาการบ่งถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ เช่น ตัวบวมมากผิดปกติ ปวดศีรษะบริเวณขมับ ลักษณะปวดตุ๊บๆ จุกแน่นยอดอกคล้ายเหมือนมีหินมาทับ หรือตาพร่ามัว
  • มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตัว ปวดหลัง ปวดเจ็บในท้อง ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำ
  • มีเลือดสดๆ ออกทางช่องคลอด ซึ่งอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ และอาจมีลูกดิ้นน้อยลงด้วย ต้องระวังเลือดออกจากภาวะรกเกาะต่ำหรือรกลอกตัวก่อนกำหนด

 


บทความอื่นๆ ที่สนใจ 

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 36 

พัฒนาการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 38 

 

อ้างอิง

บทความโดยแพทย์หญิง ธิศรา  วีรสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว 
และเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1