นมผงสำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป แบบไหนเหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อย

นมผงสำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป แบบไหนเหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อย

นมแม่เป็นนมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและทารก เพราะในนมแม่มีสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกน้อย คุณแม่จึงควรให้ลูกน้อยได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และควรให้นมแม่ต่อเนื่อง ควบคู่กับอาหารตามวัยตั้งแต่เดือนที่ 6 ไปจนถึงลูกอายุ 2 ขวบ หรือนานกว่า อย่างไรก็ตาม อาจมีคุณแม่บางท่านไม่สามารถให้ลูกน้อยกินนมแม่ได้ ด้วยสาเหตุบางอย่าง เช่น คุณแม่มีโรคประจำตัว หรือต้องทานยาบางชนิดที่ทำให้ไม่สามารถให้นมลูกได้ คุณแม่จึงมีความจำเป็นที่ต้องมองหา นมผงสำหรับเด็ก  ให้กับลูกน้อย โดยสามารถขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้านโภชนาการ เพื่อให้ลูกรักได้รับโภชนาการที่ดีที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ในปัจจุบันมีนมผงสำหรับเด็กมากมาย แต่นมผงแบบไหนที่เหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อย เรามาดูหลักการพิจารณากันเลย

headphones
อ่าน 6 นาที

นมผงสำหรับเด็ก โดยทั่วไปแล้วที่มีข้อพิจารณาอยู่ 2 อย่าง คือ นมผงสำหรับเด็กสูตรทั่วไปที่แบ่งตามช่วงอายุของเด็ก และนมผงสำหรับเด็กสูตรพิเศษที่เหมาะสำหรับเด็กภาวะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้นมพิเศษโดยเฉพาะ 

 

นมผงสำหรับเด็ก ที่แบ่งตามช่วงวัยของเด็ก

การแบ่งนมผงสำหรับเด็กสูตรต่างๆ ตามช่วงวัย

สูตร ช่วงอายุ สารอาหาร
เริ่ม ถึง
1 แรกเกิด 1 ปี มีสารอาหารพื้นฐานเพื่อให้เหมาะกับเด็กวัยนี้ โดยมีสัดส่วนของไขมันที่มากกว่าสารอาหารอื่น ๆ
2 6 เดือน 3 ปี มีปริมาณสารอาหารจำพวก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีนที่เพิ่มขึ้นจากนมผงสำหรับเด็ก สูตร 1 เพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายของลูกน้อยที่โตขึ้น
3 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ อาจมีการเติมสารอาหารอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละแบรนด์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย
4 3 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

 

นมผงสำหรับเด็ก ในรูปแบบนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยมักจะแบ่งนมผงสำหรับเด็กออกเป็นสูตรตามช่วงวัยที่เหมาะสม คือ สูตร 1 หรือ Infant formula เป็นสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี สูตร 2 เป็นสูตรต่อเนื่องหรือ Follow on formula สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และนมผงสำหรับเด็ก สูตร 3 เป็นสูตรสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ อาจมีบางผลิตภัณฑ์มีสูตร 4 สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งในแต่ละสูตรจะมีปริมาณของสารอาหารและโภชนาการที่แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. นมผงสำหรับเด็ก สูตร 1
  • นมผงสำหรับเด็ก สูตร 1 เป็นนมที่ถูกกำหนดให้มีสารอาหารพื้นฐานที่เหมาะสำหรับความต้องการและการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ โดยมีสัดส่วนของไขมันที่มากกว่าสารอาหารอื่น ๆ จึงไม่ได้มีความแตกต่างกันในแต่ละแบรนด์ แต่อาจมีการเติมสารอาหารอื่นลงไป ทำให้นมผงสำหรับเด็ก สูตร 1 มีความแตกต่างกัน เพื่อให้หนูน้อยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางสมองที่ดี

     

2. นมผงสำหรับเด็ก สูตร 2
  • นมผงสำหรับเด็ก สูตร 2 มีการเพิ่มปริมาณสารอาหารจำพวก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีนที่เพิ่มขึ้นจากนมผงสำหรับเด็ก สูตร 1 เพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายของลูกน้อยที่โตขึ้น ทั้งนี้หนูน้อยในช่วงอายุ 6-12 เดือนจะใช้นมผงสำหรับเด็ก สูตร 1 หรือ 2 ก็ได้ แม้ว่านมผงสำหรับเด็กสูตร 1 จะมีปริมาณโปรตีนที่น้อยกว่าก็ตาม เพราะทารกหลัง 6 เดือนขึ้นไป สามารถรับโปรตีนเพิ่มขึ้นจากการทานอาหารตามวัยแล้ว เด็กจึงไม่จำเป็นต้องได้รับโปรตีนที่สูงขึ้นจากนม

     

3. นมผงสำหรับเด็ก สูตร 3 และ 4
  • นมผงสำหรับเด็ก สูตร 3 เป็นนมผงที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากนมวัวธรรมดาที่ผู้ใหญ่และเด็กโตดื่มกันอยู่ เพราะมีปริมาณแคลเซียมและโปรตีนที่ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีการเติมวิตามินและเกลือแร่ลงไปเพื่อให้หนูน้อยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนที่เหมาะกับช่วงวัย และอาจมีการเติมสารอาหารอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละแบรนด์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยที่ยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อควรรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการเลือกนมผงให้ลูกน้อย

 

นมผงสำหรับเด็กเลือกอย่างไร
ลูกมีภาวะที่ต้องใช้ นมผงเด็ก พิเศษหรือไม่?

นมผงสำหรับเด็ก สำหรับลูกน้อยที่มีอาการของบางโรคหรือภาวะบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้นมผงเด็กสูตรเฉพาะ คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอด้านโภชนาการที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับนมผงสำหรับเด็กสูตรพิเศษโดยเฉพาะได้ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับภาวะหรือโรคนั้น ๆ เช่น เด็กที่แพ้นมวัวจะต้องทานนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กแพ้นมวัวโดยเฉพาะ เด็กคลอดก่อนกำหนดจะต้องใช้นมที่ให้พลังงานสูงกว่าปกติ และเด็กที่มีอาการท้องเสียจากภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ ทำให้ต้องใช้นมผงเด็กสูตรที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตส เป็นต้น 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากลูกไม่ได้มีภาวะหรือโรคประจำตัวใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้นมผงสูตรพิเศษ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถให้ลูกทาน นมผงสำหรับเด็ก ที่เหมาะกับช่วงอายุของลูกน้อยได้ ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่อาจขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้านโภชนาการได้ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารและโภชนาการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน และพัฒนาการทางสมองที่สมวัยพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ

 

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับนมผงสำหรับเด็ก

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ช่วยให้แม่มีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอ หลังการคลอดบุตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นสิ่งที่สุดสำหรับทารก เนื่องจาก นมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด และช่วยปกป้องลูกน้อยจากภาวะเจ็บป่วยต่างๆ หลัง 6 เดือน สามารถเริ่มให้อาหารเสริมตามวัยที่มีคุณค่าโภชนาการเพียงพอร่วมกับนมแม่จนครบ 2 ปีหรือนานกว่านั้น

ในกรณีที่เด็กบางคนมีอาการของบางโรค หรือภาวะบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้นมผงเด็กสูตรเฉพาะ ควรปรึกษากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เสริมอาหารตามวัย เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารและโภชนาการเพิ่มเติมจากอาหารแหล่งอื่น ๆ ร่วมกับการดื่มนมแม่เป็นประจำ พร้อมกับการออกกำลังกายและการเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกน้อยมีร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและทางสมองที่ดี และสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บทความแนะนำ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ของลูกวัย 1 ขวบ

พัฒนาการลูกรักวัย 1 ขวบ ในขวบปีแรกลูกควรมีพัฒนาการอะไรบ้าง?

ช่วงเวลา 3 ปีแรกของลูกน้อยนั้น เปรียบได้ดั่งรากฐานสำคัญของสุขภาพและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิตของเขา เพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งในวันนี้เราอยากนำเสนอถึงข้อมูลอันสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกรักในวัย 1 ขวบ ว่าในช่วงวัยนี้ เขาควรมีพัฒนาการอะไรบ้าง และคุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกให้ดียิ่งขึ้น  

พัฒนาการลูกน้อยวัย 3 ขวบ

พัฒนาการลูกน้อยวัย 3 ขวบ เด็กวัยอนุบาลมีพัฒนาการที่สำคัญอะไรบ้าง

เมื่อลูกมีอายุได้ 3 ขวบ ก็นับว่าเขาเข้าสู่ช่วงวัยอนุบาลเป็นที่เรียบร้อย ในช่วงนี้ลูกจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ทั้งร่างกาย พัฒนาการ รวมถึงนิสัย ความคิดความอ่านและบุคลิกภาพ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมและดูแลลูกวัยอนุบาลให้ดียิ่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจถึงพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบกันก่อนค่ะพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ ลูกน้อยวัย 3 ขวบมีอะไรบ้าง

พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ

พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ วัยนี้ลูกน้อยควรทำอะไรได้บ้าง

สัญญาณเตือนแบบไหนที่แสดงว่ามีพัฒนาการช้า  เมื่อลูกน้อยมีอายุเข้าถึงวัย 2 ปี นั่นคือช่วงเวลาที่เขาได้เปลี่ยนจากเด็กทารก เข้าสู่การเป็นเด็กวัยเตาะแตะ และเตรียมเข้าสู่วัยอนุบาล ซึ่งในช่วงวัยนี้ ลูกจะมีพัฒนาการที่สำคัญมากมายหลายอย่าง เช่น จากที่พูดไม่เป็นภาษา ก็จะเริ่มสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคำได้แล้ว และแน่นอนว่า ลูก ๆ มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของลูกวัย 2 ขวบกันค่ะ  

อาหารตามวัย บำรุงร่างกายและสมองลูก

อาหารตามวัย บำรุงร่างกายและสมองลูก

หลังจากลูกน้อยกินนมแม่มาตลอด 6 เดือน ก็ถึงเวลาทำความรู้จักกับอาหารชนิดอื่น ๆ รวมถึงอาหารบำรุงสมองลูกน้อยที่อุดมด้วยสารอาหารจำเป็นต่อการพัฒนา ระบบประสาท สมอง และร่างกาย ให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ (สสส.) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบำรุงสมองว่า นอกจะต้องนอนหลับให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้ว เด็ก ๆ ยังจำเป็นต้อง ทานอาหารที่ดีต่อสมอง