พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พร้อมวิธีส่งเสริมพัฒนาการ 2 ขวบลูกน้อย

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พร้อมวิธีส่งเสริมพัฒนาการ 2 ขวบลูกน้อย

29.04.2020

พัฒนาการของลูกน้อยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ และหมั่นสังเกตเพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่สมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัย 2 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้งการพูด เดิน ปีนป่าย กระโดด วิ่ง และคลังคำศัพท์ต่างๆ ในสมองที่มีมากขึ้น ลูกน้อยจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ แต่พัฒนาการในด้านเหตุและผลอาจจะพัฒนา  ไม่มากนัก ลูกน้อยจึงมีพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมใจรับมืออย่างดีที่สุดนะคะ

headphones

PLAYING: พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พร้อมวิธีส่งเสริมพัฒนาการ 2 ขวบลูกน้อย

อ่าน 7 นาที

 

สรุป

 • ลูกน้อยวัย 2 ขวบ จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งทางด้านภาษา ร่างกาย การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเข้าสังคม  ความคิด การเรียนรู้ และอารมณ์ คุณแม่คุณพ่อควรสังเกตและใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนถึงวัยเข้าโรงเรียน
 • หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการใช้ความรุนแรง เช่น การตี และเด็กในวัยนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารและอารมณ์

 

เมื่อลูกน้อย 2 ขวบเริ่มรู้จักคุณแม่

เมื่อลูกน้อยถึงวัย 2 ขวบ ช่วงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คุณแม่ต้องรับมือและส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆ ด้าน เพราะลูกน้อยของคุณจะเริ่มสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เริ่มมีความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นวัยที่คุณแม่เริ่มสังเกตได้ว่าพัฒนาการในด้านต่างๆ เหมาะสมตามวัยหรือไม่ อาทิ การสื่อสารในวัย 2 ขวบ ลูกน้อยควรจะพูดได้ 2-3 คำติดกัน สำหรับเด็กที่ถือว่ามีปัญหาพูดช้า มักเป็นเด็กที่อายุครบ 2 ขวบแล้ว แต่ยังไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้เลย ดังนั้นคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของลูกน้อย ควรฝึกลูกพูดและกระตุ้นให้ลูกพูด ด้วยเทคนิคคุยกับลูก เพื่อที่จะได้ปรับปรุงหรือส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตสมวัย

 

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการทุกด้าน

1. พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ด้านร่างกาย

 • ร่างกายของเด็กวัย 2 ขวบ จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น สามารถควบคุมแขน ขา ในการขยับร่างกายได้ดี อาทิ การเริ่มหัดวิ่ง สามารถวิ่งพร้อมเตะบอล การโยนลูกบอลข้ามหัว การปีนป่ายขึ้นและลง โดยไม่ต้องมีคนช่วย เริ่มใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบดินสอวาดรูปเส้นตรงหรือวงกลมได้ 
 • คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้วยการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้มากขึ้น เช่น การเปิดหน้าหนังสือ การขีดเขียนระบายสี เป็นต้น 
 • โดยในช่วงวัยนี้การเจริญเติบโตของน้ำหนักและส่วนสูงมีค่าเฉลี่ย ดังนี้

  เด็กผู้หญิง: น้ำหนักเฉลี่ย 9.70 – 13.70 กิโลกรัม และมีส่วนสูงเฉลี่ย 80 – 89.90 เซนติเมตร
  เด็กผู้ชาย: น้ำหนักเฉลี่ย 10.50 – 14.40 กิโลกรัม และมีส่วนสูงเฉลี่ย 82.50 – 91.50 เซนติเมตร

 

2. พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ด้านสติปัญญา

 • ในวัยนี้ เด็กๆ สามารถฟังคำสั่งได้มากขึ้น เริ่มทำตามคำสั่งได้ สามารถแยกสีและรูปทรงต่างๆ ได้มากขึ้น เริ่มแสดงให้เห็นว่าถนัดใช้มือข้างไหนมากกว่า ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  หากเด็กมีความถนัดมือซ้ายมากกว่า เราอาจสามารถปรับเปลี่ยนได้ในวัย 1-3 ปี เพราะสิ่งของหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาจจะสร้างขึ้นมาให้แก่คนที่ถนัดมือขวามากกว่าเท่านั้นเอง แต่การถนัดมือซ้ายก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือผิดธรรมชาติแต่อย่างใด โดยเมื่อเด็กอายุเกิน 3 ปี ไม่แนะนำให้ปรับเปลี่ยนแล้ว ควรปล่อยไปตามธรรมชาติและมุ่งเน้นพัฒนาการตามวัยจะดีที่สุด
 • คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างสมาธิ กระตุ้นการเรียนรู้ โดยอาจเล่นบทบาทสมมติกระตุ้นจินตนาการ ผ่านกิจกรรมฝึกสมอง หรือการบอกใบ้การซ่อนสิ่งของ เพื่อให้เด็กฝึกคิด วิเคราะห์ และค้นหาสิ่งของได้

 

สมัครสมาชิก

 

3. พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ด้านอารมณ์ และจิตใจ

 • วัยทอง 2 ขวบ คงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินมาตลอด เพราะเมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัย 2 ขวบนี้ จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่มมีการเลียนแบบการกระทำของคนรอบตัว มีการเข้าสังคมมากขึ้น มีความตื่นเต้นอยากรู้จักเพื่อนแปลกหน้า เริ่มแสดงออกว่าดีใจ เสียใจ หรือภูมิใจเมื่อทำอะไรสำเร็จ แต่เมื่อไม่พอใจ อาจจะมีการแสดงออกด้วยการกรีดร้องหรือร้องไห้ เพราะวัยนี้ยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ได้ดีมากนัก ในบางครั้งอาจแสดงออกในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่คุณพ่อคุณแม่บอก มีการปฏิเสธและไม่ฟังคำสั่ง 
 • คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นให้มากขึ้น คอยรับมือกับพฤติกรรมต่อต้านของลูกน้อย ใช้วิธีการพูดคุยสื่อสารและสัมผัสด้วยการกอด โดยอาจปรับเปลี่ยนการออกคำสั่งเป็นการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างแทน ที่สำคัญ คือพยายามเข้าใจลูกน้อยในช่วงวัยนี้ให้มากที่สุด

 

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ด้านสติปัญญา


4. พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ ด้านโภชนาการ

 • วัยนี้เริ่มมีการเคี้ยวอาหารโดยฟันกรามที่ดีขึ้น เด็กเริ่มหัดใช้ช้อนส้อมในการตักอาหารเข้าปากได้ แต่มีตกหล่นบ้างเล็กน้อย ควรรับประทานอาหารเป็นเวลา ควรหลีกเลี่ยงความหวานจากลูกอมหรือขนมต่างๆ แต่อาจเสริมด้วยผลไม้แทน 
 • การดื่มนม ในวัยนี้สามารถดื่มนมวัวชนิดธรรมดาได้แล้ว โดยไม่ต้องกลัวว่าลูกจะอ้วน เพราะลูกอยู่ในวัยที่ใช้พลังงานทั้งวัน นม UHT สำหรับเด็ก จะไปช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป คำแนะนำคือ ดื่มนมประมาณ 500 มล. หรือประมาณ 2 กล่องต่อวัน ร่างกายจึงจะได้แคลเซียมพอเพียงต่อการสร้างกระดูก 
 • คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มฝึกฝนลูกน้อยในการรับประทานอาหารได้เอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยอนุบาล


วิธีส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 2 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว โดยอาจเปิดเพลงจังหวะสนุกสนาน และให้ลูกกระโดดตามเสียงเพลง
 • ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้ลูกอารมณ์ดี ด้วยการพาไปเรียนรู้นอกบ้าน อาทิ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น ช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายนอก 
 • ส่งเสริมการสื่อสารให้ลูก โดยสอนให้รักการอ่าน คุณพ่อคุณแม่อาจอ่านหนังสือนิทานให้ฟังเป็นประจำ และในวัยนี้สามารถฝึกฝนภาษาที่ 2 ได้ คุณพ่อคุณแม่อาจนำคำศัพท์จากนิทานหรือการ์ตูนมาใช้ในการฝึกฝนเด็กๆ ทำให้ลูกมีคลังคำศัพท์ในสมองมากขึ้น
 • ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง การวิ่งเล่น การเข้าสังคมรวมกลุ่มกับเด็กอื่น 
 • ฝึกหัดการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การฝึกหัดขับถ่าย ฝึกหัดให้ควบคุมตนเองเวลาโกรธ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียน

 

ข้อควรระวัง พัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กทารกวัย 2 ขวบ

 • หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี หรือออกคำสั่งห้ามต่างๆ เพราะเมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัย 2 ขวบ จะมีพฤติกรรมต่อต้าน ซึ่งส่วนมากคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบตัวจะคิดว่าเด็กดื้อ ซน ไม่เชื่อฟัง แต่ควรปรับเป็นการแสดงออกด้วยความเข้าใจลูก ให้ลูกได้เข้าใจอารมณ์ของตนเอง และค่อยๆ ฝึกการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในวัยนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้ควรจำกัดระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และควรเลือกโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับวัยและใช้ไปด้วยพร้อมกันกับเด็ก เพราะการดูจอนานๆ อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านการสื่อสาร พูดช้า พูดไม่ชัดควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิดง่าย ใจร้อน รอคอยไม่ได้ รวมไปถึงปัญหาสายตาด้วย

 

วิธีสังเกตว่าลูกมีพัฒนาการช้าหรือไม่ สัญญาณเตือนว่า ลูกน้อยวัยเตาะแตะนั้น มีพัฒนาการ 2 ขวบ ช้าหรือไม่ ได้แก่

 1. เดินไม่มั่นคง
 2. เดินพร้อมถือของไม่ได้
 3. ไม่สามารถพูดคำที่มีความหมาย
 4. ไม่ตอบสนอง ไม่สามารถทำตามคำสั่งง่าย ๆ
 5. มีพฤติกรรมแปลก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโดยอธิบายไม่ได้

 

หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรพาลูกไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้ความรู้ หรือฝึกสอนวิธีการกระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้อง

 

สำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยเข้าสู่วัย 2 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ และมีผลต่อการเติบโตในระยะยาวของลูกน้อย การพยายามทำความเข้าใจกับลูกในวัยนี้เป็นที่สำคัญต่อลูกมากที่สุด คุณแม่ต้องมีความมั่นใจทางจิตใจ ไม่จัดการด้วยการใช้อารมณ์ตัดสิน เสนอทางเลือกให้ลูกน้อยมากกว่าการออกคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญคุณแม่สามารถแสดงออกเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้อยที่อยู่ในวัยเรียนรู้ทำตาม และเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก โดยให้คำชมเชยทุกครั้งที่ลูกปฏิบัติตัวดีมากกว่าคำพูดในเชิงลบเมื่อเวลาลูกน้อยมีพฤติกรรมต่อต้าน ทั้งหมดนี้อาจจะไม่ง่ายสำหรับคุณแม่หลายๆ ท่าน แต่เชื่อว่าด้วยความรัก ความเข้าใจ จะทำให้คุณแม่ผ่านพ้นวัยทอง 2 ขวบนี้ไปได้อย่างมีความสุข

 

อ้างอิง

 • คู่มือ แนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูง เผื่อประเมิณภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย, กองโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

บทความแนะนำ

โรคซางในเด็กเล็กมีจริงไหม เกิดจากอะไร ดูแลและป้องกันได้หรือเปล่า

โรคซางในเด็กเล็กมีจริงไหม เกิดจากอะไร ดูแลและป้องกันได้หรือเปล่า

โรคซางในเด็กเล็ก เกิดจากสาเหตุอะไร หากลูกของคุณแม่มีอาการเหมือนจะเป็นโรคซาง มีไข้ เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด คุณแม่ควรเฝ้าดูอาการและรีบพาไปพบแพทย์ทันที

แม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกน้อยจะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กด้วยหรือไม่

แม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกน้อยจะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กด้วยหรือไม่

คุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ มักมีความกังวลว่า แม่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กด้วยหรือเปล่า ไปดูสาเหตุพร้อมวิธีป้องกันเบื้องต้นกัน

สังเกตอาการลูกน้อย ภูมิแพ้ในเด็ก ลูกคัดจมูกหรืออาการโควิด 19

สังเกตอาการลูกน้อย ภูมิแพ้ในเด็ก ลูกคัดจมูกหรืออาการโควิด 19

อาการลูกคัดจมูก ลูกเป็นหวัดง่าย ไม่สบายบ่อย พบได้บ่อยในเด็กเป็นภูมิแพ้และอาจเกิดจากการติดเชื้อ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตอาการลูกน้อย พร้อมวิธีป้องกันภูมิแพ้ในเด็ก

สังเกตภูมิแพ้ในเด็ก อาการภูมิแพ้อากาศ พร้อมวิธีให้ลูกห่างจากอาการแพ้

สังเกตภูมิแพ้ในเด็ก อาการภูมิแพ้อากาศ พร้อมวิธีให้ลูกห่างจากอาการแพ้

ภูมิแพ้ในเด็กหรือเด็กแก้อากาศในวัยบอบบางเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ได้ง่าย พ่อแม่สามารถรับมือและคัดกรองความเสี่ยงให้ลูกห่างจากอาการแพ้อากาศ พร้อมเสริมสร้างเกราะคุ้มกัน

อาการภูมิแพ้ในเด็ก คืออะไร เด็กเป็นภูมิแพ้ คุณแม่ป้องกันได้แค่ไหน

อาการภูมิแพ้ในเด็ก คืออะไร เด็กเป็นภูมิแพ้ คุณแม่ป้องกันได้แค่ไหน

ภูมิแพ้ในเด็ก คืออะไร เด็กเป็นภูมิแพ้ เกิดจากหลายปัจจัยอะไรบ้าง คุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการภูมิแพ้ในเด็กของลูกน้อย พร้อมวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นภูมิแพ้

รู้ทันโรคภูมิแพ้ในเด็ก เด็กแพ้ฝุ่น ภูมิแพ้อาหาร ที่แม่ป้องกันได้

รู้ทันโรคภูมิแพ้ในเด็ก เด็กแพ้ฝุ่น ภูมิแพ้อาหาร ที่แม่ป้องกันได้

โรคภูมิแพ้ในเด็ก เกิดจากอะไร ลูกเป็นภูมิแพ้ฝุ่น ขนสัตว์หรือเด็กแพ้อาหาร คุณแม่ควรสังเกตสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก พร้อมวิธีป้องกันอาการเด็กแพ้ฝุ่นและเด็กแพ้อาหาร

รวมแคปชั่นลูกสาว แคปชั่นรักลูกสาว อวดลูกในโซเชียล

รวมแคปชั่นลูกสาว แคปชั่นรักลูกสาว อวดลูกในโซเชียล

ไอเดียแคปชั่นลูกสาว โพสอวดลูกสาวได้ไม่ซ้ำวัน แคปชั่นลูกสาวโดนใจ ให้คุณแม่เลือกใช้ได้ง่าย ๆ แคปชั่นรักลูกสาวบอกรักลูก ช่วยเรียกเสียงหัวเราะในโซเชียลให้ลูกรัก