อาการเหนื่อย หายใจติดขัด ปลอดภัยไหมกับแม่ท้อง?!

อาการเหนื่อย หายใจติดขัด ปลอดภัยไหมกับแม่ท้อง?!

คุณแม่ตั้งครรภ์มักเหนื่อยง่าย หายใจหอบถี่กว่าคนปกติค่ะ จริงๆแล้วไม่ใช่อาการที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด แต่ถ้าจะให้ดี ปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดค่ะ เพราะอาการเหนื่อยง่าย หายใจหอบถี่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

คุณแม่ตั้งครรภ์มักเหนื่อยง่าย หายใจหอบถี่กว่าคนปกติค่ะ จริงๆแล้วไม่ใช่อาการที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด แต่ถ้าจะให้ดี ปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดค่ะ เพราะอาการเหนื่อยง่าย หายใจหอบถี่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ


เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้คุณแม่ต้องหายใจเข้าลึกขึ้นกว่าปกติค่ะ คุณแม่อาจรู้สึกว่าหายใจยากลำบาก และจะรู้สึกหายใจลำบากมากยิ่งขึ้นเมื่อมดลูกขยายใหญ่ขึ้น ใช้พื้นที่ในท้องมากขึ้นจนไปกดทับกระบังลม (กล้ามเนื้อบริเวณใต้ปอด)เมื่อคุณแม่ใกล้คลอด เบบี๋จะเคลื่อนตัวลงต่ำไปที่กระดูกเชิงกรานซึ่งทำให้คุณแม่หายใจสบายขึ้น ในระหว่างนี้ คุณแม่ควรพยายามที่จะ:


•  นั่งหรือยืนในท่าที่เหมาะสม (เพราะการนั่งหรือยืนหลังค่อมจะทำให้ปอดขยายตัวไม่เต็มที่และหายใจลำบากขึ้นค่ะ)
•  นอนหนุนหมอนสูงในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนจะช่วยให้แรงกดของมดลูกที่ทำต่อปอดลดลง
•  ออกกำลังกายแต่พอดี ไม่หักโหม อาจเดินเล่นหรือทำงานบ้านก็ได้ค่ะ ให้เวลาร่างกายเย็นลงก่อนชะลอและหยุดการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง


หากอาการเหนื่อย หายใจติดขัดเกิดขึ้นเฉียบพลันอย่างรุนแรง หรือเกิดขึ้นร่วมกันกับอาการเจ็บ ไอ หายใจฟืดฟาด หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ นั่นเป็นสัญญาณว่าอาการแย่ลงและควรรีบปรึกษาคุณหมอนะคะ เพราะอาการเหล่านี้บ่งบอกว่า คุณแม่อาจไม่ได้เหนื่อย หายใจติดขัดจากการตั้งครรภ์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะ

อ้างอิง

Kidshealth.org. Why Do Some Pregnant Women Have Trouble Breathing? [Online]. 2012 [Cited 2016, September 16]. Available from: http://kidshealth.org/en/parents/breathing.html