ฝึกลูกตั้งไข่ เดินได้ปลอดภัยทุกก้าว

ฝึกลูกตั้งไข่ เดินได้ปลอดภัยทุกก้าว

ลูกน้อยช่วงวัย 7 – 12 เดือน จะมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่ก้าวหน้า สามารถจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเหตุและผล เริ่มสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ง่าย และยังเริ่มที่จะฝึกเกาะยืนและตั้งไข่ เราจึงมีเทคนิคง่ายๆ สำหรับคุณแม่ เพื่อฝึกลูกตั้งไข่ และก้าวเดินให้อย่างปลอดภัยในบ้าน


ลูกน้อยช่วงวัย 7 – 12 เดือน จะมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่ก้าวหน้า สามารถจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเหตุและผล เริ่มสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ง่าย และยังเริ่มที่จะฝึกเกาะยืนและตั้งไข่ เราจึงมีเทคนิคง่ายๆ สำหรับคุณแม่ เพื่อฝึกลูกตั้งไข่ และก้าวเดินให้อย่างปลอดภัยในบ้าน

3 ขั้นตอนการฝึกลูกเดินครั้งแรก

ดูแลสิ่งของรอบกาย
เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ ไม่ให้มีเหลี่ยมมุม หรือแตกหัก ล้มลงมาทับลูกได้


         
อยู่ใกล้ๆ ลูกอยู่เสมอ

เพื่อจะได้ช่วยลูกได้อย่างทันท่วงที และช่วยจับมือลูก เรียกชื่อลูก ให้ลูกพยายามยืนหรือก้าวมาหา


         
ตรวจสอบ
สำรวจอุปกรณ์ทำความสะอาด ถังน้ำ และสารเคมี ไม่ให้อยู่ใกล้ลูก เพราะอาจทำให้ลูกลื่นล้ม หยิบเข้าปาก หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้