จะเป็นอะไรไหม ถ้าลูกน้อยดูดนมจนหลับไป

จะเป็นอะไรไหม ถ้าลูกน้อยดูดนมจนหลับไป

ในช่วงสองสามเดือนแรกของชีวิตลูกน้อย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณแม่จะให้ลูกน้อยตื่นตลอดเวลาเมื่อลูกดูดนมอิ่มแล้ว แต่เมื่อลูกน้อยโตขึ้น แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยเพียงเพื่อต้องการให้ลูกหลับเท่านั้น

ในช่วงสองสามเดือนแรกของชีวิตลูกน้อย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณแม่จะให้ลูกน้อยตื่นตลอดเวลาเมื่อลูกดูดนมอิ่มแล้ว แต่เมื่อลูกน้อยโตขึ้น แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยเพียงเพื่อต้องการให้ลูกหลับเท่านั้น เพราะการทำเช่นนี้เป็นประจำอาจจะทําให้ลูกน้อยไม่เรียนรู้ที่จะหลับได้ด้วยตัวเองค่ะ


ในช่วงเวลานอนงีบกลางวันและก่อนนอนตอนกลางคืน ให้พยายามที่พาลูกน้อยเข้านอนขณะที่ลูกยังตื่นอยู่ค่ะ เพื่อให้ลูกชินกับการนอนหลับโดยที่ไม่ต้องดูดนมค่ะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรเป็นการบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายมากกว่าเป็นเรื่องของการปลอบใจลูกค่ะ


หากลูกน้อยของคุณป่วยหรือถูกแยกออกจากคุณแม่ คุณแม่อาจต้องการให้นมลูกเพื่อเป็นการปลอบโยนเขา แต่พยายามอย่าทำให้ติดเป็นนิสัยนะคะ


ถ้าลูกน้อยมีปัญหาในการนอนหลับเอง ให้ลูกลองใช้จุกนมปลอมดูค่ะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ลูกน้อยอายุตํ่ากว่า 1 ปีใช้จุกนมปลอมได้เวลานอนกลางวันและนอนหลับกลางคืนเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะทารกเสียชีวิตเฉียบพลัน (SIDS) แต่ให้ใช้ได้เฉพาะหลังจากที่ลูกดูดนมแม่อิ่มแล้วและไม่ควรใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 สัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าลูกน้อยของคุณไม่ยอมใช้จุกนมปลอมก็ไม่จำเป็นต้องบังคับลูกนะคะ


พยายามสร้างกิจวัตรประจำวันก่อนนอนให้ลูกน้อยคุ้นเคยและรู้สึกผ่อนคลายค่ะ การอาบน้ำ อ่านหนังสือและร้องเพลงให้ลูกฟังจะทําให้ลูกผ่อนคลายและเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกรู้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้ว คุณแม่ควรทํากิจวัตรประจำวันก่อนนอนนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้ลูกน้อยเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงกิจวัตรเหล่านี้กับการนอนหลับได้ค่ะ

 

อ้างอิง

Elana Pearl Ben-Joseph, MD. Breastfeeding FAQs: Sleep - Yours and Your Baby's.Kids Health Online. 2015; [cited 2015 Feb]; [3 screen]. Available at URL: http://kidshealth.org/en/parents/breastfeed-sleep.html?WT.ac=p-ra#