เทคนิคการบีบ เก็บ ตุนนม ไว้ให้ลูกกิน เมื่อคุณแม่ต้องไปทำงาน

 

เคล็ดไม่ลับคุณแม่มือใหม่ เทคนิคเก็บสต๊อกนมแม่

เคล็ดลับคุณแม่มือใหม่
แม่ไปทำงาน
แม่ไปทำงาน หนูก็กินนมแม่ได้

แม้แม่ต้องทำงานนอกบ้าน

แม่ก็สามารถเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ควบคู่ไปได้ หากมีการ

เตรียมความพร้อมที่ดี

 

เทคนิค บีบ เก็บ ตุน เพื่อลูกรัก

บีบ

ลูกรักจะเติบโตแข็งแรง แจ่มใส

แม่ทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่กังวล

การบีบเก็บน้ำนมด้วยมือ

เป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย และช่วยให้
น้ำนมออกจากเต้า
ได้เกลี้ยงกว่าการ
ปั๊ม เมื่อฝึกทำจนคล่องจะประหยัด

เวลาได้มาก

1
คุณแม่ควรอยู่ในที่สงบ

เป็นส่วนตัว ล้างมือให้

สะอาด และนั่งอยู่ในท่า

ที่สบายผ่อนคลาย

ก่อนทำการบีบเก็บน้ำนม
ขั้นตอนการล้างมือ
2
กระตุ้นเต้านมด้วยการใช้มือลูบเต้านมเบาๆ จากฐานไป

ยังลานหัวนม นวดเบาๆ โดยใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งประคอง

เต้านมด้านล่าง และใช้ปลายนิ้วมือ อีกข้างหนึ่งคลึงนวด

เต้านมเบาๆ เป็นวงกลมเริ่มจากฐานของเต้านม ไปยัง

หัวนม สลับกับกระตุ้นหัวนมด้วยการใช้นิ้วดึงและคลึงหัวนม
ขั้นตอนการบีบน้ำนมที่ถูกต้อง
3
วางปลายนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ที่ขอบ

นอก ของลานหัวนม หรือห่างจากหัวนม

ประมาณ 3 ซม. ให้ปลายนิ้วทั้ง 2 ข้าง

อยู่ตรงข้ามกันเสมอ โดยมีหัวนมเป็น

จุดศูนย์กลาง
การบีบน้ำนม - 1
4
วิธีการบีบน้ำนม กดนิ้วทั้ง 2 เข้าหา
อกแม่
แล้วจึงบีบ 2 นิ้วเข้าหากัน
น้ำนมจากท่อน้ำนม
จะถูกดัน
พุ่งออกมา
การบีบน้ำนม ประกอบด้วย 3 จังหวะ
วิธีการบีบน้ำนม ขั้นตอนที่ 1 กดเข้าหาหน้าอก
กดเข้าหาหน้าอก
วิธีการบีบน้ำนม ขั้นตอนที่ 2 บีบนิ้วเข้าหากัน
บีบนิ้วเข้าหากัน
วิธีการบีบน้ำนม ขั้นตอนที่ 3 นมไหลออกจากหัวนม
นมไหลออกจากหัวนม
วิธีการบีบน้ำนม ขั้นตอนที่ 4 คลายนิ้วแล้วเริ่มทำซ้ำใหม่
คลายนิ้วแล้วเริ่มทำซ้ำใหม่ โดยกด

บีบปล่อย เป็นจังหวะจนน้ำนมออก

น้อยลงหรือหมด จึงเลื่อนตำแหน่งนิ้ว

ที่บีบไปตามขอบลานนม เพื่อให้

สามารถบีบน้ำนมออกจากกระเปาะ

ได้ทั่วถึง ไม่ควรใช้แรงบีบมากจนทำ

ให้เจ็บหรือใช้นิ้วมือไถ เพื่อรีดน้ำนม

ออก จะทำให้เต้านมอักเสบ

หรือผิวหนังถลอกได้
 
เก็บ
การให้ลูกดูดนม

หรือบีบเก็บน้ำนมบ่อยๆ

และสม่ำเสมอ ช่วยให้

คุณแม่มีน้ำนมเพียงพอ
ความถี่ในการบีบเก็บน้ำนมแม่
เคล็ดลับเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ให้สำเร็จ
 • ควรบีบเก็บน้ำนมทุก 3 ชม.
 • ไม่ควรเว้นระยะห่างในการเก็บ
  นานกว่า 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้

  เต้านมคัดในระยะแรก และต่อมา
  ในระยะยาวจะเป็นเหตุในการ
  สร้าง
  น้ำนมลดน้อยลง
 • ควรบีบเก็บน้ำนมจนเกลี้ยงเต้า หรือเต้านมนุ่มทั้ง 2 เต้า
 • ในการบีบเก็บแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 นาที
หามุมสงบเพื่อ ช่วยให้ผ่อนคลาย
หามุมสงบเพื่อ

ช่วยให้ผ่อนคลาย
ล้างมือให้สะอาด
ล้างมือให้สะอาด
นวดเต้านมเบาๆ class=
นวดเต้านมเบาๆ
บีบเก็บน้ำนมลงในภาชนะที่สะอาด
บีบเก็บน้ำนมลงใน

ภาชนะที่สะอาด

บีบให้เกลี้ยงเต้า
บีบใส่ภาชนะ ครั้งละ 2-4 ออนซ์
บีบใส่ภาชนะ

ครั้งละ 2-4 ออนซ์

ติดวันที่ เวลาที่บีบ

และปิดภาชนะให้มิดชิด
นำแช่ตู้เย็น อุณหภูมิ 4˚C
นำแช่ตู้เย็น

อุณหภูมิ 4˚C

หรือกระติกที่มีน้ำแข็ง

หล่อเต็มกระติก

ตลอดเวลา
 
ข้อควรระวังห้ามเก็บน้ำนมที่บีบไว้ข้างประตูตู้เย็น
 
ประโยชน์ของการบีบเก็บน้ำนม
ประโยชน์ของการบีบเก็บน้ำนม
 • 1ช่วยบรรเทาอาการคัดเต้านม
 • 2ประเมินปริมาณน้ำนม
 • 3คงไว้ซึ่งการสร้างและหลั่งน้ำนม
 • 4 เก็บสะสมน้ำนมไว้ เพื่อเป็นคลังน้ำนม

  เอาไว้ป้อนลูกในภายหลัง
 
ตุน

ระยะเวลาของการเก็บ

รักษาน้ำนม
รักษาน้ำนม ตู้เย็นประตูเดียว

ตู้เย็นประตูเดียว

ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิไม่เกิน 4˚C

เก็บได้ 3-5 วัน
ช่องแช่แข็ง เก็บได้ 2 สัปดาห์

รักษาน้ำนม ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง

อุณหภูมิต่ำกว่า -20˚C

เก็บได้ 6-12 เดือน

รักษาน้ำนม ตู้เย็น 2 ประตู

ตู้เย็น 2 ประตู

ใต้ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิไม่เกิน 4˚C

เก็บได้ 3-5 วัน
ช่องแช่แข็ง เก็บได้ 3 เดือน

รักษาน้ำนม กระติกน้ำแข็ง

กระติกน้ำแข็ง

ที่มีน้ำแข็งหล่อเต็มกระติก

ตลอดเวลา เก็บได้ 24 ชม.