คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกไม่ถึงหรือไม่รู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้ว

การเรียนรู้ของลูกเริ่มต้น ได้ตั้งแต่ในครรภ์ผ่านพัฒนาการทางสมอง

 

โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนสมองของลูก
เริ่มไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตั้งแต่แต่ในครรภ์ นั่นเอง

ซึ่งพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ลูกน้อยแสดงให้พ่อแม่เห็น ตั้งแต่การดิ้น การตอบสนองต่อเสียงต่อแสงช่วงที่อยู่ในครรภ์และทุกพัฒนาการไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น ได้ยิน สัมผัส การเคลื่อนไหว ตั้งแต่หลังคลอด จนเริ่มคลาน เดิน วิ่งพัฒนาการเหล่านี้ รวมถึงการคิด วิเคราะห์ต่างๆ ล้วนเกิดจาก

"การเรียนรู้" ในแต่ละวันผ่านสมองของลูก ที่เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา

และคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่า โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดในช่วง 1,000 วันแรก ของชีวิต ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงกันระหว่างเซลล์สมอง ซึ่งเซลล์สมองเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 23 หลังปฏิสนธิ ดังนั้น 1,000 วันแรกของชีวิตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ สมองพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งโครงสร้าง การทำงาน รวมทั้งการพัฒนาความคิด และการเรียนรู้1

แล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไร ให้สมองของลูกน้อย มีพัฒนาการเพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มที่?

คำตอบคือ “นมแม่” นั่นเอง เพราะ

“นมแม่” คือโภชนาการแรก ที่เด็กทุกคนควรได้รับตั้งแต่แรกเกิด

เพราะมีสารอาหารกว่า 200 ชนิดที่มีส่วนในการเสริมสร้างสมอง รวมทั้งสารอาหารที่ชื่อว่า “สฟิงโกไมอีลิน” โดย สฟิงโกไมอีลินในนมแม่เป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน2   ซึ่งไมอีลีน คือ ปลอกหุ้มเส้นใยประสาทที่ช่วยให้สมองมีการรับส่งสัญญาณได้เร็วขึ้น เปรียบเสมือนการสร้างทางด่วนเพื่อให้การรับส่งข้อมูลในสมองเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลการศึกษาที่ชี้ชัดว่า ทารกที่กินนมแม่มีปริมาณของไมอีลินในสมองที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์ ไปในทางเดียวกันกับความฉลาดของเด็ก อันเป็นการค้นพบที่มหัศจรรย์ว่า

ไมโอลีน ช่วยทำให้เด็ก “คิดเร็ว เรียนรู้ไว3”

และในทางกลับกัน ทุกการเรียนรู้เด็ก ก็พร้อมกลับมาช่วยพัฒนาโครงสร้างไมอีลินในสมองให้ทำงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน รู้อย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดช่วงเวลาสำคัญใน 1000 วันแรกของชีวิตลูก ที่ถือเป็นโอกาสทองในการสร้างสมองให้เค้าพร้อมสู่ทุกการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ทั้งในวันนี้และในอนาคตกันด้วยนะคะ