ทำไมถึงห้ามทิ้งยอดนํ้านมเหลือง

ทำไมถึงห้ามทิ้งยอดนํ้านมเหลือง

นํ้านมแม่เมื่อออกมาจากต่อมนํ้านมจะปราศจากเชื้อโรค นํ้านมมีสภาพเป็นกรด หรือเป็นกลาง แต่ไม่เป็นด่าง ซึ่งประกอบด้วยนํ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่และวิตามิน

นํ้านมมารดาเมื่อออกมาจากต่อมนํ้านมจะปราศจากเชื้อโรค นํ้านมมีสภาพเป็นกรด หรือเป็นกลาง แต่ไม่เป็นด่าง ซึ่งประกอบด้วยนํ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่และวิตามิน

 

น้ำนมเหลืองสร้างในช่วงใด


ในระยะ 1-5 วันแรกหลังคลอด ร่างกายของคุณแม่จะสร้างนํ้านมเหลือง (colostrum) หรือเรียกว่า ยอดนํ้านม หรือ หัวนํ้านม ลักษณะมีความใส สีเหลืองขุ่นๆ ในปริมาณน้อย เป็นนมย่อยง่าย มีโปรตีนและเกลือแร่สูงกว่านํ้านมในระยะต่อมา และมีแลกโตสและไขมันตํ่า นํ้านมเหลืองมีคุณประโยชน์กับเด็กมาก คือมีภูมิต้านทานสูงกว่านมระยะอื่นๆ เสริมความต้านทานโรคบางอย่าง ได้แก่ อาการร้องไห้เพราะปวดท้อง (colic) โรคผิวหนังและโรคทางเดินายใจ และเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยระบายขี้เทาทําให้ลูกหายตัวเหลืองเร็วด้วย เสมือนวัคซีนหยดแรกของชีวิตลูกที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ ป้องกันไม่ให้ลูกเป็นภูมิแพ้ เพราะนมแม่มีสารที่ปกป้องลําไส้จากการติดเชื้อ มีกรดอะมิโนในนมแม่ช่วยการเจริญของลําไส้ ทั้งหมดนี้กระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายทารกให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทารกที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆยังสร้างภูมิคุ้มกันเองได้น้อยมาก ต้องอาศัยรับภูมิต้านทานโรคต่างๆมาจากนมแม่


น่าเสียดายที่แม่หลายคนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนมเหลือง โดยเฉพาะในบางท้องถิ่นมีการสอนกันมาว่า นํ้านมใสสีเหลืองนี้ควรบีบทิ้ง อย่าให้ลูกดื่มเพราะจะทําให้ท้องเสีย

 

อ้างอิง

พ.ญ.พิสุทธิพร ฉํ่าใจ, นมแม่ดีอย่างไร, นมแม่ดีที่ 1! อาหารชั้นยอดที่ปราศจากสารปนเปื้อน (ต้นธรรมสํานักพิมพ์, 2537) p.19-20