พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ

แม่ควรรู้! พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ วัยนี้ลูกน้อยควรทำอะไรได้บ้าง

สัญญาณเตือนแบบไหนที่แสดงว่ามีพัฒนาการช้า  เมื่อลูกน้อยมีอายุเข้าถึงวัย 2 ปี นั่นคือช่วงเวลาที่เขาได้เปลี่ยนจากเด็กทารก เข้าสู่การเป็นเด็กวัยเตาะแตะ และเตรียมเข้าสู่วัยอนุบาล ซึ่งในช่วงวัยนี้ ลูกจะมีพัฒนาการที่สำคัญมากมายหลายอย่าง เช่น จากที่พูดไม่เป็นภาษา ก็จะเริ่มสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคำได้แล้ว และแน่นอนว่า ลูก ๆ มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของลูกวัย 2 ขวบกันค่ะ
 

headphones
อ่าน 6 นาที

พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ วัยนี้ลูกน้อยควรทำอะไรได้บ้าง  


สำหรับพัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบนั้น สามารถแบ่งได้เป็นสี่ประเภท ดังนี้

 

 1. พัฒนาการด้านภาษา ลูกวัย 2 ขวบนั้นจะเริ่มเข้าใจในการใช้ภาษามากขึ้น รู้จักการพูดเป็นคำ แทนการใช้ภาษาทารก เช่นลูกอาจพูดคำว่า “หิวข้าว” แทนการออกเสียงว่า “หม่ำ ๆ ”  ในวัยนี้พวกเขาสามารถจดจำและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้มากกว่า 50 คำ
 2. พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ในวัย 2 ขวบ กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ของลูก มีพัฒนาการและแข็งแรงมากขึ้น พวกเขาสามารถเดินได้คล่องแคล่วขึ้น เริ่มที่จะรู้จักการวิ่งเล่น หลบสิ่งกีดขวาง สามารถกระโดดได้ด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง เล่นโยนลูกบอล หรือเตะลูกบอลไปบนพื้นได
 3. พัฒนาการด้านการสื่อสารและเข้าสังคม นี่คือวัยที่เขาเริ่มรู้จักการเข้าสังคม เพราะลูกจะเริ่มสนใจในสิ่งที่คนอื่น ๆ ทำ ทั้งพ่อแม่ และเพื่อน ๆ หรือเด็กคนอื่น ๆ และที่สำคัญ เขาสนใจความเป็นตัวเอง เริ่มที่จะค้นหาตัวเอง มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์มากขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและใส่ใจอย่างใกล้ชิด
 4. พัฒนาการด้านความคิดและการเรียนรู้ ลูกน้อยวัยเตาะนั้น จะเริ่มมีการใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น พวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้น และเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของพวกเขาได้เช่น พวกเขาสนุกกับการเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถทำตามคำสั่งง่าย ๆ ของพ่อแม่เช่น “ถอดเสื้อแล้วเอาไปแขวนตรงนั้น”

 

พัฒนาการของลูกปกติหรือไม่

 

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ เพื่อเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกวัย 2 ขวบ

 

เนื่องจากวัย 2 ขวบ คือช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เราจึงอยากแนะนำสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำเพื่อเสริมพัฒนาการให้ลูกดังต่อไปนี้

 • ชวนลูกคุย การพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ นั้น จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ได้รู้จักการเข้าสังคม จากการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่อาจเข้าใจผิดว่า การเปิดวีดีโอให้ลูกดู แล้วลูกสามารถพูดตามวีดีโอได้ จะช่วยให้เขาพูดได้ไว แต่นั่นคือเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะพวกเขาอาจแค่เลียนแบบการพูดในวีดีโอแต่ไม่ได้เข้าใจหรือมีพัฒนาการในด้านภาษามากขึ้น 
 • ให้อิสระในการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจว่า ลูกในวัยเตาะแตะนั้น สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้มากขึ้นกว่าตอนที่เขาเป็นทารกเยอะมาก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรให้อิสระแก่ลูก ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเองมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง คอยใส่ใจและสังเกตเขาอยู่เรื่อย ๆ ก็พอ
 • สอนให้รู้จักระงับอารมณ์ เด็กในวัยนี้จะเริ่มรู้จักอารมณ์โกรธ โมโห อิจฉา ซึ่งอาจนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือการสอนเขาให้เข้าใจ ให้รู้จักระงับอารมณ์ รู้จักความอดทน อดกลั้น สอนให้รู้จักใช้เหตุผล ซึ่งคุณแม่สามารถเริ่มสอนได้จากการให้พวกเขาทำตามคำสั่งง่าย ๆ เช่น เก็บของเล่นให้เข้าที่หลังเล่นเสร็จ เป็นต้น
 • ให้ลูกได้ขยับร่างกาย เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ทักษะทางด้านกายภาพ การเคลื่อนไหว มีการพัฒนาอย่างจริงจัง คุณแม่ควรพาลูกออกไปเล่น เพื่อให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้คล่องแคล่วขึ้น ให้ลูกได้วิ่ง กระโดด ปีนป่าย เตะหรือโยนลูกบอล โดยที่คุณพ่อคุณแม่ คอยเฝ้าดู ว่าปลอดภัยหรือไม่อยู่ห่าง ๆ ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

 

พัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 ขวบ

 

วิธีสังเกตว่าลูกมีพัฒนาการช้าหรือไม่


สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตคือสัญญาณเตือนว่า ลูกน้อยวัยเตาะแตะนั้น มีพัฒนาการช้า หรือพัฒนาการที่ผิดปกติ สำหรับลูกน้อยวัย 2 ขวบนั้น สัญญาณเตือนที่ต้องคอยสังเกตได้แก่

 • เดินไม่มั่นคง
 • เดินพร้อมถือของไม่ได้
 • ไม่สามารถพูดคำที่มีความหมาย
 • ไม่ตอบสนอง ไม่สามารถทำตามคำสั่งง่าย ๆ
 • มีพฤติกรรมแปลก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโดยอธิบายไม่ได้

หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรพาลูกไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้ความรู้ หรือฝึกสอนวิธีการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้อง


โภชนาการที่เหมาะสมของลูกน้อยวัย 2 ขวบ

 

พัฒนาการที่ดีนั้น ต้องมาควบคู่กับสุขภาพที่แข็งแรงของลูก ดังนั้นเรื่องโภชนาการ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ สำหรับเด็กวัย 2 ขวบนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกรับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ โดยมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และแนะนำให้ลูกได้กินอาหารที่หลากหลาย ไม่เลือกกิน ควรให้ลูกได้รับสารอาหารสำคัญอย่างเช่น โปรตีน, แคลเซียม, ธาตุเหล็ก และสารอาหารสมองอย่าง สฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างไมอีลิน ที่ช่วยให้สมองส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสฟิงโกไมอีลินนั้น นอกจากจะพบได้ในนมแม่แล้ว ยังพบได้ใน ไข่, นม, ชีส และผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย 

 


 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อาหารตามวัย บำรุงร่างกายและสมองลูก 

คำแรกทั้งที่ต้องมีสฟิงโกไมอีลิน 

สารอาหารในนมมีประโยชน์อะไรบ้าง 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบ

อ้างอิง

 1. http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/617 
 2. https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare/admin/news_files/4_85_… 
 3. https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/05302015-15…
 4. https://www.thaihealth.or.th/Content/42978-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%…

บทความแนะนำ

ยิ่งเล่นลูกยิ่งเรียนรู้ยิ่งฉลาด

ยิ่งเล่น ลูกยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฉลาด

การเล่นคืองานของเด็ก และการเล่น ไม่ใช่แค่การเล่น แต่เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ การเล่นของเด็กเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับ เด็กต้องการเล่นอยู่ตลอดเวลา โดยไม่กำหนดเวลา และเด็กมีความสุขเมื่อได้เล่น การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ที่สมองของเด็กในช่วงวัยนี้จะทำงานสูงสุดขณะเล่น ด้วยเป็นภาวะที่สมองพร้อมเรียนรู้ ไม่ตึงเครียด มีภาวะตื่นตัว และมีแรงจูงใจ  การเล่นช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง ประสบการณ์ขณะเล่นจะกระตุ้นเซลล์สมองและสารสื่อประสาทต่างๆ  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของเครือข่ายเส้นใยสมอง และเพื่อให้การเรียนรู้นอกบ้านไม่สะดุด คุณแม่ควรเลือกนมยูเอชทีกล่องแรกสำหรับลูก ที่มีสฟิงโกไมอีลิน ดีเอชเอ โอเมก้า 3, 6, 9  โคลีน แอลฟา-แล็คตัลบูมิน และลูทีน ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้ลูกเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

เริ่มนมยูเอชทีกล่องแรก_คุณแม่ต้องเลือกอย่างไร

เริ่มนมยูเอชทีกล่องแรก คุณแม่ต้องเลือกอย่างไร

เด็กวัย 1 ปี สามารถกินอาหารได้ครบ 3 มื้อแบบผู้ใหญ่ แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดื่มนมวันละ 3 แก้ว เพื่อเสริมสารอาหารที่มีประโยชน์ เด็กวัยนี้จะเรียนรู้โลกกว้างจากการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ จากการลงมือทำ ดังนั้นเมื่อต้องออกไปเรียนรู้นอกบ้าน นมกล่องสำหรับเด็กจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก คุณแม่ควรเลือกนมกล่องที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากนมแม่

เสริมความฉลาด เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้ลูกรักได้ด้วย นมแม่

เสริมความฉลาด เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้ลูกรักได้ด้วย นมแม่

จากหลายการศึกษา พบว่า ค่า IQ เฉลี่ยของเด็กที่กินนมแม่ จะมีไอคิวสูง เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญหลากหลาย ในการพัฒนาสมอง รวมทั้ง สฟิงโกไมอีลิน, DHA, ARA เป็นต้น 

โภชนาการลูกวัย 1-2 ขวบ ลูกวัยนี้ต้องอาหารอะไรนะ

โภชนาการลูกวัย 1-2 ขวบ ลูกวัยนี้ต้องอาหารอะไรนะ

เมื่อลูกเข้าสู่วัย 1 ขวบเป็นต้นไปแล้ว ถือว่าลูกได้เข้าสู่ช่วงวัยเตาะแตะอย่างเต็มตัว โภชนาการของลูกในวัยนี้สำคัญมาก เพราะลูกต้องการสารอาหารต่าง ๆ เพื่อการเจริญเติบโตและเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และคุณพ่อคุณแม่ควรคำนึง

 โภชนาการลูก วัย 2 - 3 ขวบ

โภชนาการลูก วัย 2 - 3 ขวบ เด็กวัยนี้ต้องกินอะไรให้ฉลาดและแข็งแรง

หนึ่งในหลายปัญหาที่พ่อแม่ต้องเผชิญเมื่อลูกรักเข้าสู่วัย 2 – 3 ปี คือ ปัญหาด้านโภชนาการ เด็กวัยนี้เริ่มมีความเป็นตัวเองมากขึ้น รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร จึงค่อนข้างเลือกกิน และกินยาก ทำเอาพ่อแม่ต่างเป็นกังวลว่า ลูกจะกลายเป็นเด็กตัวเล็ก รูปร่างแคระแกร็น น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาด้อยกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน  

กินอะไรให้ลูกฉลาด

กินอะไรให้ลูกฉลาด สารอาหารชนิดไหนช่วยพัฒนาสมองลูก

นอกจากวิธีการกระตุ้นพัฒนาการของลูกแล้ว “ให้ลูกกินอะไร ลูกถึงจะสมองดี?” ก็เป็นอีกคำถามยอดฮิตที่คุณแม่หลายคนสงสัยกัน เพราะเรื่องโภชนาการหรืออาหารการกินของลูกนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนั้น ในวันนี้เราจึงอยากแนะนำและให้ข้อมูลแก่คุณแม่ เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการที่จะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาให้กับสมองของลูกน้อย  

พัฒนาด้านต่าง ๆ ของลูกวัย 1 ขวบ

พัฒนาการลูกรักวัย 1 ขวบ ในขวบปีแรกลูกควรมีพัฒนาการอะไรบ้าง?

ช่วงเวลา 3 ปีแรกของลูกน้อยนั้น เปรียบได้ดั่งรากฐานสำคัญของสุขภาพและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิตของเขา เพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งในวันนี้เราอยากนำเสนอถึงข้อมูลอันสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกรักในวัย 1 ขวบ ว่าในช่วงวัยนี้ เขาควรมีพัฒนาการอะไรบ้าง และคุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกให้ดียิ่งขึ้น