กรุณากรอกข้อมูล

คุณแม่ตั้งครรภ์

ความมหัศจรรย์ของชีวิต
ในแต่ละช่วงเวลา

การดูแลรอบด้านของคุณแม่ตั้งครรภ์ หมายถึง พัฒนาการที่สมบูรณ์
ของลูกน้อยในครรภ์

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลขณะตั้งครรภ์ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตน้อยๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นในครรภ์

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีโภชนาการที่ดี ก็จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง . . . เรียนรู้โภชนาการและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่คุณแม่ตั้งครรภ์ . . ต้องรู้! อย่างครบถ้วนกับ
S-MomClub เพื่อให้ลูกรักเติบโตมีพัฒนาการเต็มศักยภาพตั้งแต่ในครรภ์