กรุณากรอกข้อมูล

คุณแม่ให้นมบุตร

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด

มหัศจรรย์น้ำนมแม่

อุดมและครบถ้วนด้วยคุณค่าสารอาหารมากกว่า 300 ชนิดที่สำคัญต่อพัฒนาการ
ทุกส่วนของร่างกายทารก โดยเฉพาะสมองทารกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน
และทานนมแม่ต่อเนื่องไปควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่า
S-MomClub ขอร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เมื่อคุณแม่ให้นมบุตรมีโภชนาการที่ดี ก็จะมีน้ำนมที่ดีมีคุณภาพเพียงพอสำหรับทารก . . . เรียนรู้โภชนาการและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่คุณแม่ให้นมบุตร..ต้องรู้! อย่างครบถ้วน
กับ S-MomClub เพื่อลูกรักเติบโต มีการเรียนรู้และพัฒนาการเต็มศักยภาพอย่างรวดเร็ว