กรุณากรอกข้อมูล

คุณแม่ให้นมบุตร

Breastfeeding is the Best

นมแม่ดีที่สุด

มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด และยังมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO แนะนำให้ทารกทานนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน และทานนมแม่ต่อเนื่องไปควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่า S-MomClub ขอร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่