• Breastfeed - Nutrients in Breast Milk slide 1

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก

บทความน่าสนใจ

บทความแนะนำ

จากนมแม่ส่งตรงสู่สมองลูก “ปั๊มนมอย่างไรให้ได้สารอาหารครบ”

ปั๊มนมอย่างไรให้ได้สารอาหารครบ

ช่วงหกเดือนแรก น้ำนมของแม่สำคัญกับลูกน้อยอย่างมาก นอกจากมีประโยชน์ด้านร่างกาย ยังส่งผลต่อความฉลาดอีกด้วย น้ำนมแม่คือแหล่งของสารอาหารสำคัญ มากมาย ครบถ้วน รวมทั้ง สฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในไขมันฟอสโฟไลปิด ซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญการสร้างไมอีลินในสมอง ไมอีลิน ช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทได้ไว ส่งผลดีต่อ การพัฒนาสติปัญญาในเด็ก

นมแม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ด้วยนะ

นมแม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ด้วยนะ

นอกจากช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการทางสมองที่สมบูรณ์และความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี นมแม่ยังช่วยในเรื่องการสร้างภูมิต้านทานให้ลูกได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่และเมื่อลูกโตขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ