สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก S-momclub

สถานะคุณแม่

กรุณากรอกข้อมูลคุณแม่

ระบุเบอร์มือถือ 10 หลัก
ใส่อีเมลที่ใช้ได้จริง อีเมลทุกฉบับจากระบบจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลนี้ อีเมลนี้จะไม่นำไปเผยแพร่ใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกใช้สำหรับส่งรหัสใหม่ให้คุณ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ เท่านั้น
  • ข้าพเจ้ามีอายุมากกว่า 13 ปี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและการตลาด ข้อตกลงทางการค้าและส่วนลดจากเนสท์เล่ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้เนสท์เล่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเนสท์เล่
  • หากต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือยกเลิก กรุณาติดต่อ 02 640 2288