ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนคลอด ลูกมีพัฒนาการในครรภ์อย่างไรบ้าง

พัฒนาการทารกในครรภ์ – 40 สัปดาห์ มหัศจรรย์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนคลอด

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 1-4

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 1-4


“หนูดีใจที่ได้เป็นลูกแม่” 

สำหรับพัฒนาการทารกในครรภ์เดือนแรกหรือสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์นั้น ทางการแพทย์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันแรกของ การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 1-40 และนับไปจนครบ 40 สัปดาห์เป็นวันคะเนกำหนดคลอดค่ะ

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 5-8

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 5-8

“แม่จ๋า หัวใจหนูเต้นแล้ว”

 • ขนาดของทารก: ตัวอ่อนในครรภ์จะมีความยาวประมาณ 4 - 25 มิลลิเมตร รูปร่างโค้งงอ
 • การตั้งครรภ์ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด
 • ตัวอ่อนเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ระบบประสาท ตา แขนและขา
 • ตรวจพบการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป จากการทำอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 9-12

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 9-12

“หนูมีนิ้วมือ นิ้วเท้าแล้วนะแม่”

ทารกมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร
ทารกโตขึ้นวันละ 2 - 3 มิลลิเมตร
ใบหน้าตัวอ่อนเห็นชัดเจนขึ้น
นิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจน
เริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 13-16

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 13-16

“หนูมีนิ้วมือ นิ้วเท้าแล้วนะแม่”

 • ทารกมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร
 • ทารกโตขึ้นวันละ 2 - 3 มิลลิเมตร
 • ใบหน้าตัวอ่อนเห็นชัดเจนขึ้น
 • นิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจน
 • เริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 17-20

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 17-20

“ช่วงสัปดาห์นี้ แม่จะได้ยินเสียงหัวใจหนูเต้นชัดขึ้น”

 • ทารกมีความยาวจากหัวถึงเท้าประมาณ 16 - 25 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 100 - 300 กรัม
 • สามารถฟังหัวใจทารกเต้นได้ด้วยหูฟัง จากการฟังทางหน้าท้อง
 • เริ่มมีขนตา ขนคิ้ว มีขนอ่อนปกคลุมทั่วตัวและหน้า
 • หูทำงานเต็มที่เริ่มได้ยินเสียงแม่
 • เปลือกตายังปิดสนิท
 • คุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 21-24

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 21-24

“แม่รู้แล้วใช่ไหมว่า หนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง”

 • ทารกมีความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 300 - 600 กรัม
 • ผมที่ศีรษะและคิ้วจะปรากฏชัดขึ้น
 • ตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงมองเห็นเพศชัดเจน
   
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 25-28

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 25-28

“หนูลืมตาและหลับตาได้แล้ว”

 • ทารกมีความยาวประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 600 - 1,000 กรัม
 • ผิวทารกมีรอยย่น เริ่มมีไขมันใต้ผิวหนัง
 • ศีรษะโต มีขนคิ้วและขนตา
 • สามารถลืมตาและหลับตาได้แล้ว
 • สามารถได้ยินเสียงจากภายนอก
 • สะอึกได้
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 29-32

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 29-32

“ผิวหนูยังย่นๆ อยู่”

 • ทารกมีความยาวประมาณ 35 - 40 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,000 - 1,600 กรัม
 • ผิวหนังบางแดงและคลุมด้วยไข ยังเหี่ยวย่นอยู่
 • ถ้าเป็นผู้ชายลูกอัณฑะจะเริ่มเลื่อนลงในถุง
   
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 33-36

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 33-36

“แม่จะรู้สึกได้ว่า หนูเริ่มขยับตัวและดิ้นแรงขึ้น”

 • ทารกมีความยาวประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,600 - 2,500 กรัม
 • ผิวหนังแดง รอยย่นเริ่มหายไป
 • เริ่มดิ้นแรงจนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากภายนอกได้
 • ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่
พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 37-40

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 37-40

“แม่จ๋า… เราจะเจอกันแล้ว”

 • ทารกมีความยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
 • มีการสะสมไขมันมากขึ้น รอยย่นของผิวหนังหายไป
 • เป็นระยะครบกำหนดคลอด
 • ทารกอาจคลอดเมื่อไรก็ได้ระหว่างสัปดาห์ที่ 37 - 42 สัปดาห์