พัฒนาทารกในครรภ์ทั้งหมด 40 สัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตั้งแต่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่หลายท่านคงมีทั้งความดีใจ ตื่นเต้น คำถามมากมายและสุดท้ายตามมาด้วยความกังวลว่า ลูกในท้องจะคลอดออกมาสมบูรณ์ แข็งแรงไหม ลูกในท้องมีพัฒนาการอย่างไร ตัวโตแค่ไหน ดิ้นเมื่อไหร่ และยังมีคำถามอีกมากมาย ที่อยากรู้คำตอบ คุณแม่ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วค่ะ S-Mom Club ได้รวบรวมพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ตลอด 40 สัปดาห์มาให้แล้ว

“หนูดีใจที่ได้เป็นลูกแม่”

สำหรับพัฒนาการทารกในครรภ์เดือนแรกหรือสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์นั้น ทางการแพทย์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันแรกของ การตั้งครรภ์และนับไปจนครบ 40 สัปดาห์เป็นวันคะเนกำหนดคลอดค่ะ

“แม่จ๋า หัวใจหนูเต้นแล้ว”

• ขนาดของทารก : ตัวอ่อนในครรภ์จะมีความยาวประมาณ 4 - 25 มิลลิเมตร รูปร่างโค้งงอ
• การตั้งครรภ์ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด
• ตัวอ่อนเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ระบบประสาท ตา แขนและขา
• ตรวจพบการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป จากการทำอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

“ช่วงนี้ล่ะ สมองหนูเริ่มพัฒนาแล้ว”

• ตัวอ่อนมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 2.5 - 7 เซนติเมตร
• แขนขาจะเริ่มปรากฏให้เห็นการเคลื่อนไหว
• ตา ปาก จมูก และหู เริ่มปรากฏให้เห็น
• สมองมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา
• ปลายเดือนอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาเกือบครบทุกส่วน

“หนูมีนิ้วมือ นิ้วเท้าแล้วนะแม่”

• ทารกมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร
• ทารกโตขึ้นวันละ 2 - 3 มิลลิเมตร
• ใบหน้าตัวอ่อนเห็นชัดเจนขึ้น
• นิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจน
• เริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ

“ช่วงสัปดาห์นี้ แม่จะได้ยินเสียงหัวใจหนูเต้นชัดขึ้น”

• ทารกมีความยาวจากหัวถึงเท้าประมาณ 16 - 25 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 100 - 300 กรัม
• สามารถฟังหัวใจทารกเต้นได้ด้วยหูฟัง จากการฟังทางหน้าท้อง
• เริ่มมีขนตา ขนคิ้ว มีขนอ่อนปกคลุมทั่วตัวและหน้า
• หูทำงานเต็มที่เริ่มได้ยินเสียงแม่
• เปลือกตายังปิดสนิท
• คุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์

“แม่รู้แล้วใช่ไหมว่า หนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง”

• ทารกมีความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 300 - 600 กรัม
• ผมที่ศีรษะและคิ้วจะปรากฏชัดขึ้น
• ตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงมองเห็นเพศชัดเจน

“หนูลืมตาและหลับตาได้แล้ว”

• ทารกมีความยาวประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 600 - 1,000 กรัม
• ผิวทารกมีรอยย่น เริ่มมีไขมันใต้ผิวหนัง
• ศีรษะโต มีขนคิ้วและขนตา
• สามารถลืมตาและหลับตาได้แล้ว
• สามารถได้ยินเสียงจากภายนอก
• สะอึกได้

“ผิวหนูยังย่นๆ อยู่”

• ทารกมีความยาวประมาณ 35 - 40 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,000 - 1,600 กรัม
• ผิวหนังบางแดงและคลุมด้วยไข ยังเหี่ยวย่นอยู่
• ถ้าเป็นผู้ชายลูกอัณฑะจะเริ่มเลื่อนลงในถุง

“แม่จะรู้สึกได้ว่า หนูเริ่มขยับตัวและดิ้นแรงขึ้น”

• ทารกมีความยาวประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,600 - 2,500 กรัม
• ผิวหนังแดง รอยย่นเริ่มหายไป
• เริ่มดิ้นแรงจนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากภายนอกได้
• ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่

“แม่จ๋า… เราจะเจอกันแล้ว”

• ทารกมีความยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
• มีการสะสมไขมันมากขึ้น รอยย่นของผิวหนังหายไป
• เป็นระยะครบกำหนดคลอด
• ทารกอาจคลอดเมื่อไรก็ได้ระหว่างสัปดาห์ที่ 37 - 42 สัปดาห์

พัฒนาทารกในครรภ์ทั้งหมด 40 สัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตั้งแต่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่หลายท่านคงมีทั้งความดีใจ ตื่นเต้น คำถามมากมายและสุดท้ายตามมาด้วยความกังวลว่า ลูกในท้องจะคลอดออกมาสมบูรณ์ แข็งแรงไหม ลูกในท้องมีพัฒนาการอย่างไร ตัวโตแค่ไหน ดิ้นเมื่อไหร่ และยังมีคำถามอีกมากมาย ที่อยากรู้คำตอบ คุณแม่ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วค่ะ S-Mom Club ได้รวบรวมพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ตลอด 40 สัปดาห์มาให้แล้ว

“หนูดีใจที่ได้เป็นลูกแม่”

สำหรับพัฒนาการทารกในครรภ์เดือนแรกหรือสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์นั้น ทางการแพทย์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันแรกของ การตั้งครรภ์และนับไปจนครบ 40 สัปดาห์เป็นวันคะเนกำหนดคลอดค่ะ

“แม่จ๋า หัวใจหนูเต้นแล้ว”

• ขนาดของทารก : ตัวอ่อนในครรภ์จะมีความยาวประมาณ 4 - 25 มิลลิเมตร รูปร่างโค้งงอ
• การตั้งครรภ์ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด
• ตัวอ่อนเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ระบบประสาท ตา แขนและขา
• ตรวจพบการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป จากการทำอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

“ช่วงนี้ล่ะ สมองหนูเริ่มพัฒนาแล้ว”

• ตัวอ่อนมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 2.5 - 7 เซนติเมตร
• แขนขาจะเริ่มปรากฏให้เห็นการเคลื่อนไหว
• ตา ปาก จมูก และหู เริ่มปรากฏให้เห็น
• สมองมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา
• ปลายเดือนอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาเกือบครบทุกส่วน

“หนูมีนิ้วมือ นิ้วเท้าแล้วนะแม่”

• ทารกมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร
• ทารกโตขึ้นวันละ 2 - 3 มิลลิเมตร
• ใบหน้าตัวอ่อนเห็นชัดเจนขึ้น
• นิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจน
• เริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ

“ช่วงสัปดาห์นี้ แม่จะได้ยินเสียงหัวใจหนูเต้นชัดขึ้น”

• ทารกมีความยาวจากหัวถึงเท้าประมาณ 16 - 25 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 100 - 300 กรัม
• สามารถฟังหัวใจทารกเต้นได้ด้วยหูฟัง จากการฟังทางหน้าท้อง
• เริ่มมีขนตา ขนคิ้ว มีขนอ่อนปกคลุมทั่วตัวและหน้า
• หูทำงานเต็มที่เริ่มได้ยินเสียงแม่
• เปลือกตายังปิดสนิท
• คุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์

“แม่รู้แล้วใช่ไหมว่า หนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง”

• ทารกมีความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 300 - 600 กรัม
• ผมที่ศีรษะและคิ้วจะปรากฏชัดขึ้น
• ตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงมองเห็นเพศชัดเจน

“หนูลืมตาและหลับตาได้แล้ว”

• ทารกมีความยาวประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 600 - 1,000 กรัม
• ผิวทารกมีรอยย่น เริ่มมีไขมันใต้ผิวหนัง
• ศีรษะโต มีขนคิ้วและขนตา
• สามารถลืมตาและหลับตาได้แล้ว
• สามารถได้ยินเสียงจากภายนอก
• สะอึกได้

“ผิวหนูยังย่นๆ อยู่”

• ทารกมีความยาวประมาณ 35 - 40 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,000 - 1,600 กรัม
• ผิวหนังบางแดงและคลุมด้วยไข ยังเหี่ยวย่นอยู่
• ถ้าเป็นผู้ชายลูกอัณฑะจะเริ่มเลื่อนลงในถุง

“แม่จะรู้สึกได้ว่า หนูเริ่มขยับตัวและดิ้นแรงขึ้น”

• ทารกมีความยาวประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,600 - 2,500 กรัม
• ผิวหนังแดง รอยย่นเริ่มหายไป
• เริ่มดิ้นแรงจนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากภายนอกได้
• ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่

“แม่จ๋า… เราจะเจอกันแล้ว”

• ทารกมีความยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร
• ทารกมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
• มีการสะสมไขมันมากขึ้น รอยย่นของผิวหนังหายไป
• เป็นระยะครบกำหนดคลอด
• ทารกอาจคลอดเมื่อไรก็ได้ระหว่างสัปดาห์ที่ 37 - 42 สัปดาห์