ตอบข้อสงสัยที่คุณแม่อยากรู้
สฟิงโกไมอีลินสำคัญต่อการพัฒนาสมองอย่างไร

ตอบทุกข้อสงสัยโดย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สฟิงโกไมอีลินพบมากในนมแม่ มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาสมองของลูก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาของสมองที่มีผลต่อการเพิ่มท่อนำสัญญาณประสาท หรือที่เราเรียกว่าปลอก ไมอีลิน ซึ่งทำหน้าที่หุ้มเส้นใยประสาท ให้ส่งสัญญาณได้รวดเร็ว