ข้อมูลโภชนาการ
s-26 โกลด์ โปรเกรส 3 สูตรเฉพาะ ที่มีสฟิงโกโมอีลิน
 

*ในนม 1 แก้ว ให้สารอาหารดังนี้ ฟอสโฟไลปิด 72 มก., สฟิงโกไมอีลิน 14,400 มคก., แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 326 มก., ดีเอชเอ 23.68 มก., โคลีน 58.6 มก., ลูทีน 68 มคก., ใยอาหารชนิด 2’-เอฟแอล 60 มก., ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ (ชนิดโอลิโกฟรุคโตส)

ฆอ.3158/2563

ในนม 1 แก้ว (240มล.) ให้สารอาหารดังนี้

มี ฟอสโฟไลปิด | มีสฟิงโกไมอีลิน เพิ่ม ใยอาหารชนิด 2’-เอฟแอล มี แอลฟา-แล็คตัลบูมิน | มี ดีเอชเอ ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

*ในนม 1 แก้ว ให้สารอาหารดังนี้ ฟอสโฟไลปิด 72 มก., สฟิงโกไมอีลิน 14,400 มคก., แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 326 มก., ดีเอชเอ 23.68 มก.,
โคลีน 58.6 มก., ลูทีน 68 มคก., ใยอาหารชนิด 2’-เอฟแอล 60 มก., ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ (ชนิดโอลิโกฟรุคโตส)

ฆอ.3157/2563
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ฆอ.3158/2563

วิธีเตรียมนม

S-26 โกลด์ โปรเกรส 3

1 ช้อน : น้ำ 1 ออนซ์ (30 มล.)

 • ล้างมือ ล้างถ้วยหรือแก้ว ก่อนเตรียมผลิตภัณฑ์
 • เตรียมน้ำต้มสุกอุ่น (ต้มน้ำให้เดือด 10 นาที แล้วทิ้งให้น้ำอุ่น)
 • ใช้ช้อนตวงที่ให้มาในกล่องเท่านั้น
 • ตวงผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณที่ถูกต้อง ปาดผลิตภัณฑ์ให้เรียบเสมอขอบช้อนตวง
 • เทผลิตภัณฑ์ลงในถ้วยหรือแก้ว ตามสัดส่วนด้านบน
 • ใช้ช้อนคนในถ้วยหรือแก้วให้ผลิตภัณฑ์ละลายจนหมด

ข้อควรระวัง

 • ควรเตรียมผลิตภัณฑ์เพียงครั้งละ 1 แก้ว เพื่อดื่มทันที และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • หากเด็กดื่มผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วไม่หมดให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมด
 • การปล่อยเด็กให้ดื่มผลิตภัณฑ์ตามลำพังอาจทําให้เด็กสําลักได้

* 1 ช้อนตวง = 6 กรัม ผสมผลิตภัณฑ์ 7 ช้อนตวง ต่อนํ้าต้มสุกอุ่น 210 มิลลิลิตรจะได้นม 1 แก้ว ปริมาณ 240 มิลลิลิตร

* การใช้ผลิตภัณฑ์มากหรือน้อยกว่าที่กําหนดจะทําให้เด็กเกิดภาวะการขาดน้ำหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ไม่ควรเปลี่ยนสัดส่วนการผสมผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับคําแนะนําจากแพทย์

การเก็บรักษานม

S-26 โกลด์ โปรเกรส 3

 
 • ถุงอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้เปิดใช้ให้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
 • ถุงที่เปิดใช้แล้ว ต้องพับปากถุงให้ปิดสนิทหลังจากใช้ทุกครั้งเพื่อให้นมผงใหม่เสมอและเก็บไว้ที่แห้งและเย็น
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเปิดถุงแล้ว หลีกเลี่ยงการเก็บในที่อุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นระยะเวลานาน
เคล็ดลับเก็บรักษานมผงที่ถูกต้อง

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพียง
แค่ปิดฝาให้แน่นทุกครั้งหลังใช้ และวาง
ไว้ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แห้งและเย็น
ไม่โดนแสงแดด

อย่าวางไว้ใกล้กาต้มน้ำ เครื่องกดน้ำ
หม้อตุ๋น เตาอบ เตาไมโครเวฟหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิความร้อน

อย่าวางไว้บนตู้หรือใต้เค้าท์เตอร์ครัว
เพราะสถานที่พวกนี้มีทั้งแมลงสาบและ
เชื้อโรคต่างๆ

เพื่อป้องกันนมผงเสื่อมคุณภาพ
ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่ชื้น เช่น
ใกล้อ่างล้างมือ ใกล้ห้องน้ำ เป็นต้น