เช็คพัฒนาการการเรียนรู้ เด็กวัย 1 ขวบ

เช็กพัฒนาการการเรียนรู้ เด็กวัย 1 ขวบ

 

เมื่อเข้าสู่วัย 1 ปี เด็กจะมีพัฒนาการที่หลากหลายมากขึ้น อยากรู้อยากเห็น เริ่มสนใจสำรวจสิ่งต่าง ๆ ทั้งเกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งรอบ ๆ ตัว มาเช็กกันว่า พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กวัย 1 ขวบ มีอะไรบ้าง ควรสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการผิดปกติอย่างไร และมีวิธีการตุ้นพัฒนาการ และการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะสมกับเด็กวัย 1 ขวบบ้าง

 

เช็คพัฒนาการการเรียนรู้ เด็กวัย 1 ขวบ

พัฒนาการตามวัยของลูกวัย 1 ขวบ


พัฒนาการตามเกณฑ์

 • การเคลื่อนไหว: ยืนอยู่ตามลำพังได้นานอย่างน้อย 10 วินาที
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา: ขีดเขียนเป็นเส้นบนกระดาษได้ในมุม 180 องศาได้
 • การเข้าใจภาษา: เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด
 • การใช้ภาษา: พูดคำพยางค์เดียวได้ 2 คำ
 • การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น: ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้


พัฒนาการอาจล่าช้า

 • การเคลื่อนไหว: ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้เป็นเวลาสั้น ๆ
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา: หยิบดินสอมาขีดเขียนเป็นเส้นบนกระดาษไม่เป็น
 • การเข้าใจภาษา: เลือกวัตถุตามคำสั่งง่าย ๆ ไม่ได้
 • การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น: หยิบช้อนมาตักอาหารกินเองไม่เป็นแนะนำให้ปรึกษาบุคคลากรทางการแพทย์ หากคุณแม่สงสัยเรื่องพัฒนาการของลูก

แนะนำให้ปรึกษาบุคคลากรทางการแพทย์ หากคุณแม่สงสัยเรื่องพัฒนาการของลูก


วิธีกระตุ้นพัฒนาการ การเรียนรู้ เด็กวัย 1 ขวบ

 1. ให้ลูกมีโอกาสยืนด้วยตัวเอง
 2. ให้ลูกเล่นของเล่นที่ต้องลากดึง
 3. พูดคุยชี้บอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 4. ให้ลูกตักอาหารรับประทานด้วยตัวเอง
 5. พาลูกเดินเล่นในสนามหญ้า สนามเด็กเล่น
 6. เลือกของเล่นที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม เน้นเรื่องของสี และรูปทรง
 7. เริ่มฝึกขับถ่ายให้เป็นที่
 8. ฝึกให้ลูกเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ โดยชี้แนะและให้ลูกมีทางเลือกเองบ้าง ๆ