โปรแกรมพัฒนาทักษะสมองตามช่วงวัย เพื่อเตรียมพร้อม
อนาคตลูกให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

โปรแกรมพัฒนาทักษะสมอง
ตามช่วงวัย เพื่อเตรียมพร้อม
อนาคตลูกให้ประสบความสำเร็จ
และมีความสุข

play_brain_section2_btn_qr_code
play_brain_section2_qr_code_v2
*สมัครสมาชิก S-Mom Club เพื่อใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
play_brain_section3_title
play_brain_section3_content
play_brain_section3_icon1
รู้จักปรับตัว

การยืดหยุ่นทางความคิด แก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เป็นจุดเริ่มต้น
ของการมีความคิดสร้างสรรค์และ
คิดนอกกรอบ

play_brain_section3_icon2
ควบคุมตนเอง

ความสามารถในการอดทน
ต่อสิ่งยั่วยุทางอารมณ์

play_brain_section3_icon3
จดจำดี นำไปใช้ได้

ฝึกความจำที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล
และดึงข้อมูลนั้นมาใช้ในสถานการณ์
ที่ต้องการ

Play Brain มีอะไรบ้าง

Play Brain 
มีอะไรบ้าง

play_brain_section4_img1
บทความ

คัดสรรบทความเพื่อพัฒนา
สมองลูกที่เหมาะสมกับช่วงวัย

play_brain_section4_img2
กิจกรรม

ฝึกฝนทักษะสมองด้วยกิจกรรม
ที่เสริมสร้างพัฒนาการสมองและ
สายสัมพันธ์ครอบครัว

play_brain_section4_img3
เกมออนไลน์*

เกมออนไลน์ช่วยฝึกทักษะสมองของ
ลูกน้อย

*เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ขวบปีขึ้นไป

play_brain_section4_img4
ตรวจเช็ค
พัฒนาการ

ตรวจเช็คพัฒนาการ ติดตาม
ทุกการเติบโตของลูกน้อย

play_brain_section5_title
expert1

ศาสตราจารย์คิมเบอร์ลี คูเอวาส

Dept. of Psychological Sciences, University of Connecticut

expert2

ศาสตราจารย์ ฌอน ดีโอนี

Associate Professor of Diagnostic Imaging (Research), Brown University

expert3

ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮูเปอร์

Department of Allied Health Sciences, University of North Carolina-Chapel Hill

expert4

ศาสตราจารย์จอห์น โคลัมโบ

Professor of Psychology, University of Kansas