รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก S-MOM CLUB

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ  S-MOM CLUB  โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซด์ https://www.s-momclub.com/profile/register ภายในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับหนังสือให้ความรู้สำหรับคุณแม่จากทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)
 2. หนังสือให้ความรู้สำหรับคุณแม่ มูลค่าเล่มละ 159 บาท 
 3. ระยะเวลากิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

หมายเหตุ

 1. สมาชิกของ  S-MOM CLUB  จะได้รับข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตร การดูแลสุขภาพลูกน้อยเบื้องต้น ได้ตรงอายุ รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักการองค์การอนามัยโลก เพื่อช่วยรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ให้ยาวนาน และให้ความรู้และคำแนะนำแบบ Personalization แก่สมาชิก S-MOM CLUB
 2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบว่า การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน ที่อยู่ ให้ครบถ้วนแก่บริษัทฯ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB  
 3. ขอสงวนสิทธิ์มอบหนังสือคู่มือคุณแม่ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ  S-MOM CLUB ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และมีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ในการจัดส่งของอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบหนังสือคู่มือคุณแม่จำนวนสูงสุดเพียง 1 ชุด ต่อสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ชื่อ
 5. หนังสือคู่มือคุณแม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมูลค่าจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่ามูลค่าหนังสือตามที่กำหนดไว้ 
 6. บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือตามชื่อและเบอร์โทรที่สมาชิกได้ระบุไว้ขณะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่บริษัทฯ จะยืนยันสิทธิ์และรายละเอียดการจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกท่านนั้น 
 7. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียนนั้นมิใช่เป็นเบอร์ของสมาชิก หรือในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือให้สมาชิกท่านใดแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธการรับของหรือถูกตีกลับ หรือสมาชิกท่านใดได้ให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะลงทะเบียนสมัคร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้หนังสือให้แก่สมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบบของ S-MOM CLUB ได้รับข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะจัดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกท่านนั้นได้ระบุไว้ขณะสมัครเป็นสมาชิก
 9. ผู้สมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ หากพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสมัครเป็นสมาชิก หรือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ S-MOM CLUB ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษและหนังสือคู่มือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก S-MOM CLUB โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.s-momclub.com/privacy-policy 
 11. ของที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 13. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-640-2288