การเตรียมตัวให้พร้อม

มีความสำคัญ ลดความรู้สึกตื่นเต้น และป้องกันความผิดพลาด ความรู้สึกหลังผ่าตัดคลอดลูก (Cesarean section) การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดคลอด และการปฏิบัติตัวเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วโดยส่วนใหญ่แล้วการผ่าคลอดจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อนที่วันสำคัญจะมาถึง มีสิ่งที่คุณแม่ จะต้องเตรียมตัวและควร ดังนี้