กิจกรรมอวดรูปสุดฟิน

กิจกรรมอวดรูปสุดฟิน

 

เงื่อนไขการร่วมสนุก

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ เอส-26 โกลด์ โปรเกรส แล้วโพสต์ลงหน้า Facebook ของตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลว่า “ทำไม เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ถึงเป็นแบรนด์นมผงอันดับ1 ที่คุณแม่ชื่นชอบ” ตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #บิ๊กซีxเอส26โกลด์โปรเกรส  #แบรนด์นมผงสำหรับเด็กอันดับ1ที่คุณแม่ชื่นชอบ ให้ครบทั้งสองแฮชแท็ก ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกา และโพสต์รูปและให้เหตุผลโดนใจคณะกรรมการที่สุด 10 ท่าน จะได้รับรางวัล “เลิร์นนิ่ง ซีซอ” มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน โดย คณะกรรมการจะทำการตัดสิน วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ประกาศผลรางวัลทาง https://www.facebook.com/Smomclub  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของบิ๊กซี ที่ซื้อนมผง เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ขนาดใดก็ได้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565 เท่านั้น โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 10 ท่าน จะต้องแสดงใบเสร็จของบิ๊กซีที่มีข้อความชัดเจน ดังกล่าวเพื่อยืนยัน

 

รายละเอียดของรางวัล

“เลิร์นนิ่ง ซีซอ” มูลค่า 590 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 5,900 บาท (จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน)


ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.01 น. – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น.

 

วันที่ประกาศผล

ประกาศผลรางวัลทาง https://www.facebook.com/Smomclub  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีบุตรวัย 1-5 ปีเท่านั้น
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จของบิ๊กซีเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยใบเสร็จดังกล่าวต้องมีข้อความชัดเจน และมีรายการซื้อนมผง เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ขนาดใดก็ได้ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  65 – 17 สิงหาคม 2565  เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 4. ในกรณีที่ Facebook ของผู้ร่วมสนุก ได้ Set privacy หรือไม่เปิดเป็นสาธารณะไว้ ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
 5. กรุณายืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่เพื่อการรับของรางวัล รวมถึงแสดงหลักฐานเรื่องบุตรตามข้อ 1 และ ใบเสร็จบิ๊กซีตามข้อ 2 หากทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 15 วัน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลได้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วัน โดยเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 7. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน รวมทั้งพนักงานและครอบครัวของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกวดในครั้งนี้ มีสิทธิ์ในการร่วมสนุก แต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 8. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ FACEBOOK Account  ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 9. ผู้เข้าร่วมสนุกต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพ จะต้องไม่นำรูปภาพและเรื่องราวของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลงานรูปภาพ ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ข้อความหรือเนื้อหาจะต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการลบ ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 11. ในกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือผิดกติกาในการรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 13. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ของดการจัดส่งของรางวัลซ้ำ ในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานการรับของรางวัลที่ถูกต้องจากบริษัทไปรษณีย์ไทย 
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 15. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ชนะกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกรับของรางวัลแต่อย่างใด
 17. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บ รวบรวม ใช้ และโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายวิีดีโอ เสียงของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 
 18. รูปภาพ และ วีดีโอที่ท่านโพสต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แบรนด์ เนสกาแฟ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ เผยแพร่ภาพถ่ายและวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่ายและวีดีโอดังกล่าว
 19. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ [https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata]