กรุณากรอกข้อมูล
ความทุ่มเทนำมาซึ่งกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ / What is Homogenization?
ผลิตภัณท์คุณภาพ ด้วยการวิจัยมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ จากไวเอท นิวทริชั่น เป็นเครื่อง พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมนักวิจัย ก่อนจะมาเป็นนมผงคุณภาพ
โดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญเรียกว่า Homogenization คือการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันผ่านกระบวนการทำละลาย โดยนำส่วนผสมทั้งหมดตามปริมาณสัดส่วนที่กำหนดมาทำละลายให้เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำเข้าสู่ กระบวนการฉีดเป็นละออง (Spray dry) ก่อนทำให้แห้งด้วยความร้อนจนแปรสภาพเป็นผง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุ เนื่องจากกระบวนการ Homogenization เป็นกระบวนการผลิตที่ทำให้ส่วนผสมต่างๆ ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกการผลิต ซึ่งโรงงานผลิตได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 22000:2005* / FSSC22000:2013** Food Safety Standard
การคัดเลือกส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ จึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า 700 ครั้งต่อหนึ่งชุดการผลิต ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณแม่มั่นใจได้ว่า ลูกน้อยจะได้รับสารอาหารเหมาะสมในทุกๆ ช้อนจากนมผงของ ไวเอท นิวทริชั่น เพื่อให้ทุกโอกาสในอนาคตสร้างได้ด้วยตัวเค้าเอง
ย้อนกลับ