ความรู้เกี่ยวกับทารกในขวบปีแรกที่แม่ควรรู้

ความรู้เกี่ยวกับทารกในขวบปีแรกที่แม่ควรรู้

ทารกในขวบปีแรกเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละเดือนร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ในขวบปีแรกคุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังการเจริญเติบโตดังนี้

ทารกในขวบปีแรกเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละเดือนร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ในขวบปีแรกคุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังการเจริญเติบโตดังนี้


•    กระหม่อม


กระหม่อมหลังปิดช่วงอายุ 6 ถึง 8 เดือน
กระหม่อมหน้าปิดช่วงอายุ 15 ถึง 18 เดือน


•    เส้นรอบศีรษะ


เด็กแรกเกิดจะมีเส้นรอบศีรษะประมาณ 35 เซนติเมตร
ในขวบปีแรกเส้นรอบศีรษะจะเพิ่มมากที่สุดเป็น 45 เซนติเมตร


•    น้ำหนัก


เมื่อเด็กอายุได้ 5 – 6 เดือน น้ำหนักจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
เมื่อเด็กอายุได้ 1 ปี น้ำหนักจะเป็น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
เมื่อเด็กอายุได้ 2 ปี น้ำหนักจะเป็น 4 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด


•    ส่วนสูง


ทารกแรกเกิดจะมีส่วนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
ในขวบปีแรกจะมีส่วนสูงเพิ่มมากที่สุดเป็น 75 เซนติเมตร


คุณแม่บอกต่อ


การได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ จะช่วยลูกน้อยจะมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา