กรุณากรอกข้อมูล

สวนผักเล็กๆกับความสุขใหญ่ๆ ของลูกน้อย...สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้

         

รู้ไหมคะว่าการ “ปลูกต้นไม้” สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้รักจากประสบการณ์ตรงอีกด้วยค่ะ

เริ่มจากตรงไหนดี


     การสอนลูกให้เรียนรู้จากธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากค่ะ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีพื้นที่มากหรือน้อย พ่อแม่สามารถเริ่มปลูกฝังได้จากที่บ้าน การเดินเล่นสวนสาธารณะ หรือตลาดผัก ซึ่งถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ และมีเรื่องน่าสนใจให้เรียนรู้มากมาย จากนั้นจึงค่อยเริ่มลงมือปฏิบัติ ให้ลูกได้มีส่วนในการคิดและลงมือทำ “สวนเล็กๆ” ของเขาเอง
       •

สภาพแวดล้อม

จัดบริเวณบ้านให้ร่มรื่นสวยงาม ถ้ามีพื้นที่ลองปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เพื่อให้ลูกซึมซับถึงประโยชน์ของต้นไม้และธรรมชาติที่มีการดำรงชีวิต
       •

พื้นที่หลังบ้าน

ลองปลูกพืชสวนครัวง่ายๆ ที่มักทานเป็นประจำ โดยให้ลูกมีส่วนในการเรียนรู้และลงมือปลูกด้วย
       •

เริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

หากมีพื้นที่น้อย ลองปลูกไม้กระถางแทนการจะให้ลูกรู้จักปลูกต้นไม้ ไม่จำเป็นต้องนึกถึงสนามกว้างๆ ขอมีเพียงพื้นที่เล็กๆ ไว้วางกระถางได้ก็เพียงพอแล้วค่ะ
       •

อธิบายเรื่องธรรมชาติของต้นไม้

เช่น ต้นไม้ก็เหมือนคนเราต้องการอาหารและน้ำ ซึ่งอาหารของต้นไม้นั้นได้จากดินและปุ๋ย เป็นต้น

มีส่วนตัดสินใจ สนุกแบบสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงาน


       •

กระถางส่วนตัว

ให้ลูกตัดสินใจเลือกใช้ภาชนะที่จะใช้ปลูกต้นไม้เอง อาจเลือกซื้อกระถางสีสวย หรือลองให้ลูกประยุกต์ใช้สิ่งของใกล้ตัวดูก็ได้ จะช่วยเพิ่มความสนุกในการปลูกนะคะ
       •

พืชที่ชอบ

เพื่อดึงดูดความสนใจของลูก ควรเลือกพืชที่เพาะง่าย เช่น ผักชี มะเขือเทศ ต้นหอม กะเพรา ตะไคร้ เป็นต้น นอกจากจะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกมากยังไม่ต้องรอผลผลิตนานจนท้ออีกด้วย จากนั้นก็หามุมเหมาะๆ ให้น้องๆได้ทำการทดลองกันเลยค่ะ

ลูกจะได้อะไรจากการทำสวนผัก


     การให้ลูกเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาเองจากการทำ “สวนผักเล็กๆ” ไม่เพียงส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสทำด้วยตนเองในทุกกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่เลือกเมล็ดพันธุ์ กระถาง เตรียมดิน การใช้เครื่องมือ การเพาะต้นกล้า การบำรุงดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เด็กๆ ยังได้อะไรอีกมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงเชียวค่ะ
       •

ช่วยพัฒนาทางร่างกายและความคิด

ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประสานกันรวมไปถึงกระบวนการคิดผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบจากขั้นตอนการปลูกผัก
       •

ส่งเสริมความรับผิดชอบ

รู้จักหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความภาคภูมิใจที่เกิดจากการทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนเห็นผล
       •

รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ

ประโยชน์ของธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
       •

ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต

ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่เพาะเมล็ด เป็นต้นกล้า แตกกิ่งก้านสาขา การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและส่วนสูงของพืชที่ปลูกจนถึงการให้ผลผลิต
       •

รู้จักการประหยัด

แถมได้ทานผักปลอดสารพิษ และสร้างแรงบันดาลใจในการกินผักโดยเฉพาะผักที่ตัวเองปลูกมีผลทำให้เด็กๆ ที่ไม่กินผัก หันมากินผักมากขึ้น


ได้ทราบประโยชน์มากมายอย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ลองหาเวลาว่างของครอบครัวมาทำมุมสวนครัวเล็กๆ ในบ้านกันดูนะคะ

ข้อมูลจาก : นิตยสาร เอส-มัมคลับ ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน